Trắc nghiệm Lý thuyết về Tính thống nhất về chủ đề của văn bản Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Điền từ còn thiếu
Chủ đề là (…) và (…) mà văn bản biểu đạt.

 • A

  Luận điểm lớn và từ ngữ

 • B

  Đối tượng và vấn đề chính

 • C

  Câu chủ đề và từ ngữ lặp lại

 • D

  Tất cả các phương án trên đều sai

Câu 2 :

Muốn tìm hiểu chủ đề của văn bản, cần tìm hiểu những yếu tố nào?

 • A

  Câu kết thúc của văn bản.

 • B

  Các ý lớn của văn bản.

 • C

  Câu mở đầu của mỗi đoạn trong văn bản.

 • D

  Tất cả các yếu tố của văn bản.

Câu 3 :

Có các phương tiện chủ yếu nào để thể hiện sự liên kết giữa các đoạn văn?

 • A

  Dùng từ ngữ có tác dụng liên kết

 • B

  Dùng câu nối

 • C

  Dùng các quan hệ từ

 • D

  Câu A và B đúng

Câu 4 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời:
(1) Bắt đầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó. Thế là cần đến khoa học, lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới.
(2) Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ. Hiểu đúng bài văn đã tốt. Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ.

(Theo Lê Trí Viễn)

Hai đoạn văn trên liệt kê những khâu nào của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học?

 • A

  Khâu tìm hiểu

 • B

  Khâu cảm thụ

 • C

  Khâu hoàn thiện bài viết

 • D

  Câu A và B đúng

Câu 5 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
(1) Bắt đầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó. Thế là cần đến khoa học, lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới.
(2) Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ. Hiểu đúng bài văn đã tốt. Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ.

(Theo Lê Trí Viễn)

Các từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn trên là gì?

 • A

  Từ “sau”

 • B

  Từ “bắt đầu”, “sau”

 • C

  Từ “bắt đầu”, “sau”, “thế là”

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Câu 6 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 6 - 8:
Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi
có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh
các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào
khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng.
Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm
như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy
vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

Giữa hai đoạn văn trên có quan hệ ý nghĩa như thế nào?

 • A

  Mối quan hệ ý nghĩa giữa hai đoạn văn trên là đoạn có ý nghĩa cụ thể và đoạn có ý
  nghĩa tổng kết khái quát.

 • B

  Đoạn văn phía dưới với đoạn văn phía trên có mối liên kết về mặt ý nghĩa thời gian.

 • C

  Cả A và B đúng

 • D

  Cả A và B sai

Câu 7 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi :
Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

Từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn là:

 • A

  Lần ấy

 • B

  Trước mắt tôi

 • C

  Nhưng

 • D

  Tôi

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Với cụm từ "trước đó mấy hôm"; đặt ở đầu hai đoạn văn giúp chúng liên kết với nhau chặt chẽ, liền mạch về mặt ý nghĩa.

Đúng
Sai
Câu 9 :

Tìm một từ thích hợp làm phương tiện liên kết trong hai đoạn văn sau:
“Không dừng lại ở việc hủy hoại bản thân người mắc tệ nạn xã hội, thảm họa này còn gây
nguy hại đến những người xung quanh. Có những gia đình con giết cha mẹ chỉ vì không
xin được tiền mua ma tuý. Lại có những người cha, người mẹ già nua còm cõi đi thăm
con đang nằm tù. Biết bao đau xót, biết bao bi thương. Và cũng từ đây, tệ nạn xã hội kìm
hãm sự phát triển của đất nước vì đã làm thui chột đi những thế hệ người rường cột; phá
hủy những tế bào xã hội vô cùng quan trọng.
       [...] biết bao tác hại mà tệ nạn xã hội đã đang và sẽ gây ra, tuổi trẻ hôm nay cần nâng
cao tinh thần: Hãy tránh xa tệ nạn xã hội.”

 • A

 • B

  Hơn nữa

 • C

  Với

 • D

  Mặt khác

Câu 10 :

Từ liên kết còn thiếu ở dấu [...] cần mang ý nghĩa liên kết về nội dung như thế nào?

 • A

  Nối tiếp

 • B

  Bổ sung

 • C

  Câu chủ đề và từ ngữ lặp lại

 • D

  Nguyên nhân – kết quả

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Điền từ còn thiếu
Chủ đề là (…) và (…) mà văn bản biểu đạt.

 • A

  Luận điểm lớn và từ ngữ

 • B

  Đối tượng và vấn đề chính

 • C

  Câu chủ đề và từ ngữ lặp lại

 • D

  Tất cả các phương án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chủ đề là đối tượng và vấn đề chính mà văn bản biểu đạt.

Câu 2 :

Muốn tìm hiểu chủ đề của văn bản, cần tìm hiểu những yếu tố nào?

 • A

  Câu kết thúc của văn bản.

 • B

  Các ý lớn của văn bản.

 • C

  Câu mở đầu của mỗi đoạn trong văn bản.

 • D

  Tất cả các yếu tố của văn bản.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tất cả các yếu tố của văn bản mới làm rõ được chủ đề của toàn văn bản.

Câu 3 :

Có các phương tiện chủ yếu nào để thể hiện sự liên kết giữa các đoạn văn?

 • A

  Dùng từ ngữ có tác dụng liên kết

 • B

  Dùng câu nối

 • C

  Dùng các quan hệ từ

 • D

  Câu A và B đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phương tiện để liên kết giữa các đoạn văn là các từ ngữ liên kết và câu nối.

Câu 4 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời:
(1) Bắt đầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó. Thế là cần đến khoa học, lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới.
(2) Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ. Hiểu đúng bài văn đã tốt. Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ.

(Theo Lê Trí Viễn)

Hai đoạn văn trên liệt kê những khâu nào của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học?

 • A

  Khâu tìm hiểu

 • B

  Khâu cảm thụ

 • C

  Khâu hoàn thiện bài viết

 • D

  Câu A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

đọc kĩ nội dung 2 đoạn văn trên.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trên liệt kê khâu tìm hiểu, đoạn dưới liệt kê khâu cảm thụ văn học.

Câu 5 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
(1) Bắt đầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó. Thế là cần đến khoa học, lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới.
(2) Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ. Hiểu đúng bài văn đã tốt. Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ.

(Theo Lê Trí Viễn)

Các từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn trên là gì?

 • A

  Từ “sau”

 • B

  Từ “bắt đầu”, “sau”

 • C

  Từ “bắt đầu”, “sau”, “thế là”

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Đáp án : B

Phương pháp giải :

xem lại cả 2 đoạn văn và tìm từ liên kết.

Lời giải chi tiết :

Từ “bắt đầu”, “sau” là các từ liên kết của hai đoạn văn.

Câu 6 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 6 - 8:
Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi
có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh
các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào
khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng.
Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm
như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy
vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

Giữa hai đoạn văn trên có quan hệ ý nghĩa như thế nào?

 • A

  Mối quan hệ ý nghĩa giữa hai đoạn văn trên là đoạn có ý nghĩa cụ thể và đoạn có ý
  nghĩa tổng kết khái quát.

 • B

  Đoạn văn phía dưới với đoạn văn phía trên có mối liên kết về mặt ý nghĩa thời gian.

 • C

  Cả A và B đúng

 • D

  Cả A và B sai

Đáp án : B

Phương pháp giải :

đọc kĩ 2 đoạn văn xem nội dung chính mỗi đoạn là gì.

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn phía dưới với đoạn văn phía trên có mối liên kết về mặt ý nghĩa thời
gian. Đoạn trên nói về “trước đó”, đoạn dưới nói về hiện tại.

Câu 7 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi :
Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

Từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn là:

 • A

  Lần ấy

 • B

  Trước mắt tôi

 • C

  Nhưng

 • D

  Tôi

Đáp án : C

Phương pháp giải :

từ ngữ liên kết thường đứng đầu đoạn

Lời giải chi tiết :

Từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn là: “nhưng.”

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Với cụm từ "trước đó mấy hôm"; đặt ở đầu hai đoạn văn giúp chúng liên kết với nhau chặt chẽ, liền mạch về mặt ý nghĩa.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

thử bỏ từ ngữ này xem đoạn văn sẽ có chất lượng thế nào.

Lời giải chi tiết :

Với cụm từ " trước đó mấy hôm"; đặt ở đầu hai đoạn văn giúp chúng liên kết với nhau chặt chẽ, liền mạch.

Câu 9 :

Tìm một từ thích hợp làm phương tiện liên kết trong hai đoạn văn sau:
“Không dừng lại ở việc hủy hoại bản thân người mắc tệ nạn xã hội, thảm họa này còn gây
nguy hại đến những người xung quanh. Có những gia đình con giết cha mẹ chỉ vì không
xin được tiền mua ma tuý. Lại có những người cha, người mẹ già nua còm cõi đi thăm
con đang nằm tù. Biết bao đau xót, biết bao bi thương. Và cũng từ đây, tệ nạn xã hội kìm
hãm sự phát triển của đất nước vì đã làm thui chột đi những thế hệ người rường cột; phá
hủy những tế bào xã hội vô cùng quan trọng.
       [...] biết bao tác hại mà tệ nạn xã hội đã đang và sẽ gây ra, tuổi trẻ hôm nay cần nâng
cao tinh thần: Hãy tránh xa tệ nạn xã hội.”

 • A

 • B

  Hơn nữa

 • C

  Với

 • D

  Mặt khác

Đáp án : C

Phương pháp giải :

ghép từng từ vào đoạn và chọn từ thích hợp nhất.

Lời giải chi tiết :

Với biết bao tác hại mà tệ nạn xã hội đã đang và sẽ gây ra, tuổi trẻ hôm nay cần
nâng cao tinh thần: Hãy tránh xa tệ nạn xã hội.

Câu 10 :

Từ liên kết còn thiếu ở dấu [...] cần mang ý nghĩa liên kết về nội dung như thế nào?

 • A

  Nối tiếp

 • B

  Bổ sung

 • C

  Câu chủ đề và từ ngữ lặp lại

 • D

  Nguyên nhân – kết quả

Đáp án : A

Phương pháp giải :

em suy nghĩ khi đặt cả câu đầy đủ và xét xem nó có ý nghĩa liên kết thế nào.

Lời giải chi tiết :

Từ “với” có ý nghĩa nối tiếp với nội dung.

close