Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Khi con tu hú Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Ý nào nói đúng nhất hoàn cảnh sáng tác của bài thơ "Khi con tu hú"?

 • A

  Khi tác giả mới bị thực dân Pháp bắt và bị giam ở nhà lao Thừa phủ.

 • B

  Khi tác giả mới giác ngộ cách mạng.

 • C

  Khi tác giả đang bị giải từ nhà lao này sang nhà lao khác.

 • D

  Khi tác giả đã vượt ngục để trở về với cuộc sống tự do.

Câu 2 :

 Bài thơ “Khi con tu hú” nằm trong tập thơ nào của tác giả Tố Hữu?

 • A

  Từ ấy (1937-1946)

 • B

  Việt Bắc (1946 – 1954)

 • C

  Máu và hoa (1972 – 1977)

 • D

  Một tiếng đờn (1979 – 1992)

Câu 3 :

Bài thơ “Khi con tu hú” được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Thất ngôn bát cú

 • B

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • C

  Lục bát

 • D

  Song thất lục bát

Câu 4 :

Nhận định nào nói đúng nhất ý nghĩa của nhan đề bài thơ “Khi con tu hú”?

 • A

  Gợi ra sự việc được nói đến trong bài thơ.

 • B

  Gợi ra tư tưởng được nói đến trong bài thơ.

 • C

  Gợi ra hình ảnh nhân vật trữ tình trong bài thơ.

 • D

  Gợi ra thời điểm được nói đến trong bài thơ.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Khi con tu hú đã thể hiện sâu sắc tình yêu cuộc sống tha thiết và niềm khao khát tự do đến cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhân vật trữ tình trong bài thơ “Khi con tu hú” chính là tác giả. Điều đó đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Bài thơ "Khi con tu hú" viết về đề tài gì?

 • A

  Vẻ đẹp mùa hè

 • B

  Tình yêu sống và sự khao khát tự do

 • C

  Giá trị của lao động

 • D

  Lòng biết ơn cuộc sống

Câu 8 :

Nhận định đúng nhất về tinh thần người cách mạng trong văn bản?

 • A

  Bất khuất, hiên ngang

 • B

  Quyết đoán, mạnh mẽ

 • C

  Rụt rè, e sợ

 • D

  Cương trực, thành thực

Câu 9 :

Đâu là không phải là giá trị nghệ thuật của văn bản?

 • A

  Vốn hiểu biết phong phú

 • B

  Cảm nhận bằng nhiều giác quan…

 • C

  Nghệ thuật ước lệ đặc sắc

 • D

  Sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật: so sánh, điệp từ,…

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ý nào nói đúng nhất hoàn cảnh sáng tác của bài thơ "Khi con tu hú"?

 • A

  Khi tác giả mới bị thực dân Pháp bắt và bị giam ở nhà lao Thừa phủ.

 • B

  Khi tác giả mới giác ngộ cách mạng.

 • C

  Khi tác giả đang bị giải từ nhà lao này sang nhà lao khác.

 • D

  Khi tác giả đã vượt ngục để trở về với cuộc sống tự do.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sang tác vào tháng 7 năm 1939 tại nhà lao Thừa Phủ, khi tác giả bị bắt giam

Câu 2 :

 Bài thơ “Khi con tu hú” nằm trong tập thơ nào của tác giả Tố Hữu?

 • A

  Từ ấy (1937-1946)

 • B

  Việt Bắc (1946 – 1954)

 • C

  Máu và hoa (1972 – 1977)

 • D

  Một tiếng đờn (1979 – 1992)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Bài thơ “Khi con tu hú” nằm trong tập thơ Từ ấy

Câu 3 :

Bài thơ “Khi con tu hú” được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Thất ngôn bát cú

 • B

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • C

  Lục bát

 • D

  Song thất lục bát

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể thơ của văn bản

Lời giải chi tiết :

Bài thơ “Khi con tu hú” được viết theo thể thơ lục bát

Câu 4 :

Nhận định nào nói đúng nhất ý nghĩa của nhan đề bài thơ “Khi con tu hú”?

 • A

  Gợi ra sự việc được nói đến trong bài thơ.

 • B

  Gợi ra tư tưởng được nói đến trong bài thơ.

 • C

  Gợi ra hình ảnh nhân vật trữ tình trong bài thơ.

 • D

  Gợi ra thời điểm được nói đến trong bài thơ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nhan đề

Lời giải chi tiết :

Nhan đề gợi ra thời điểm được nói đến trong bài thơ.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Khi con tu hú đã thể hiện sâu sắc tình yêu cuộc sống tha thiết và niềm khao khát tự do đến cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn chính xác

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhân vật trữ tình trong bài thơ “Khi con tu hú” chính là tác giả. Điều đó đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Chú ý đến hoàn cảnh sáng tác

Lời giải chi tiết :

Nhân vật trữ tình trong bài thơ “Khi con tu hú” chính là tác giả.

Câu 7 :

Bài thơ "Khi con tu hú" viết về đề tài gì?

 • A

  Vẻ đẹp mùa hè

 • B

  Tình yêu sống và sự khao khát tự do

 • C

  Giá trị của lao động

 • D

  Lòng biết ơn cuộc sống

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thể hiện niềm tin yêu cuộc sống thiết tha và sự khao khát tự do mãnh liệt của người chiến sĩ trong cảnh tù đầy.

Câu 8 :

Nhận định đúng nhất về tinh thần người cách mạng trong văn bản?

 • A

  Bất khuất, hiên ngang

 • B

  Quyết đoán, mạnh mẽ

 • C

  Rụt rè, e sợ

 • D

  Cương trực, thành thực

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại hình tượng nhân vật trữ tình

Lời giải chi tiết :

Nhận định đúng nhất về tinh thần người cách mạng trong văn bản là sự bất khuất, hiên ngang dù trong cảnh tù tội

Câu 9 :

Đâu là không phải là giá trị nghệ thuật của văn bản?

 • A

  Vốn hiểu biết phong phú

 • B

  Cảm nhận bằng nhiều giác quan…

 • C

  Nghệ thuật ước lệ đặc sắc

 • D

  Sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật: so sánh, điệp từ,…

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật ước lệ đặc sắc không phải nghệ thuật của đoạn trích này.

close