Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Lí Công Uẩn Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Lý Công Uẩn

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Bắc Ninh

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Lý Công Uẩn?

 • A

  971 - 1025

 • B

  972 - 2026

 • C

  973 - 2027

 • D

  974 - 1028

Câu 3 :

Lý Công Uẩn giữ chức gì trong bộ máy nhà nước thời phong kiến?

 • A

  Vua

 • B

  Tể tướng

 • C

  Quan tri huyện

 • D

  Thái úy

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Lý Công Uẩn là người thông minh, nhân ái, có chí lớn và lập được nhiều chiến công, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Khi lên làm vua, Lý Công Uẩn lấy hiệu là?

 • A

  Thiên Thời

 • B

  Thuận Thiên

 • C

  Thuận Địa

 • D

  Thuận Duyên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Lý Công Uẩn

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Bắc Ninh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lý Công Uẩn là người châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang (nay là xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Lý Công Uẩn?

 • A

  971 - 1025

 • B

  972 - 2026

 • C

  973 - 2027

 • D

  974 - 1028

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lí Công Uẩn (974-1028)

Câu 3 :

Lý Công Uẩn giữ chức gì trong bộ máy nhà nước thời phong kiến?

 • A

  Vua

 • B

  Tể tướng

 • C

  Quan tri huyện

 • D

  Thái úy

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ông là vị vua mẫu mực của nước ta 

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Lý Công Uẩn là người thông minh, nhân ái, có chí lớn và lập được nhiều chiến công, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ông là người thông minh, nhân ái, có chí lớn và lập được nhiều chiến công

Câu 5 :

Khi lên làm vua, Lý Công Uẩn lấy hiệu là?

 • A

  Thiên Thời

 • B

  Thuận Thiên

 • C

  Thuận Địa

 • D

  Thuận Duyên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi Lê Ngọa Triều mất ông được tôn lên làm vua lấy niên hiệu là Thuận Thiên.

close