Trắc nghiệm Lý thuyết về Phương pháp thuyết minh Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Dòng nào nói đúng nhất các phương pháp sử dụng trong bài văn thuyết minh?

 • A

  Chỉ sử dụng phương pháp so sánh, định nghĩa, giải thích

 • B

  Chỉ sử dụng phương pháp nêu ví dụ, phân tích, phân loại

 • C

  Chỉ sử dụng phương pháp liệt kê, dùng số liệu

 • D

  Cần sử dụng phối hợp tất cả các phương pháp trên

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Làm sao để người viết có được những tri thức đúng, phong phú và hữu ích về đối tượng được thuyết minh?

 • A

  Hỏi han, nói chuyện với nhiều người

 • B

  Dành nhiều thời gian quan sát, tìm hiểu về sự vật, hiện tượng

 • C

  Năm được những yếu tố bản chất, đặc trưng nhất của đối tượng thuyết minh

 • D

  Câu B và C đúng

Câu 3 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Phương pháp thuyết minh nào không được sử dụng trong văn bản Ôn dịch, thuốc lá?

Phương pháp loại trừ

Phương pháp định nghĩa

Phương pháp liệt kê

Phương pháp nêu ví dụ cụ thể

Phương pháp nêu số liệu

Phương pháp so sánh

Phương pháp phân tích

Câu 4 :

Đoạn văn sau sử dụng phương pháp thuyết minh nào là chủ yếu?

Ngày trước Trần Hưng Đạo căn dặn nhà vua:

“Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu”.

Hẳn rằng người hút thuốc không lăn đùng ra chết, không say bê bết như người uống rượu.

(Ôn dịch, thuốc lá)

 • A

  Phân tích

 • B

  Định nghĩa

 • C

  Liệt kê

 • D

  So sánh

Câu 5 :

Các phương pháp thuyết minh nào được sử dụng trong đoạn văn sau?

Ngày nay, đi các nước phát triển, đâu cũng thấy nổi lên chiến dịch chống thuốc lá. Người ta cấm hút thuốc ở tất cả những nơi công cộng, phạt nặng những người vi phạm (ở Bỉ, vi phạm lần thứ nhất phạt 40 đô la, tại phạm phạt 500 đô la). Khắp nơi, những tài liệu, khẩu hiệu chống thuốc lá dần lấn át những quảng cáo của các hãng thuốc lá. Và nhiều nước đã cấm quảng cáo thuốc lá trên báo chí, vô tuyến truyền hình. Chỉ trong vài năm, chiến dịch chống thuốc lá này đã làm giảm hẳn số người hút, và người ta đã thấy triển vọng có thể nêu lên khẩu hiệu cho những năm cuối thế kỉ XX: “Một châu Âu không còn thuốc lá”. Nước ta khác với các nước châu Âu, đang còn trong tình trạng có nhiều bệnh tật do vi trùng, kí sinh trùng gây ra, nay lại theo đòi các nước phát triển, nhiễm thêm các bệnh do thuốc lá; sốt rét, bệnh phong, lao, ỉa chảy chưa thanh toán được, lại ôm thêm ôn dịch thuốc lá này.

(Ôn dịch, thuốc lá)

 • A

  Nêu số liệu, nêu ví dụ, liệt kê, so sánh

 • B

  So sánh, nêu ví dụ, định nghĩa, liệt kê

 • C

  Giải thích, nêu số liệu, phân tích, so sánh, liệt kê

 • D

  Nêu ví dụ, định nghĩa, phân tích, phân loại

Câu 6 :

Tác giả đã sử dụng phương pháp thuyết minh chủ yếu nào trong đoạn văn sau?

Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải…

(Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000)

 • A

  Liệt kê

 • B

   Nêu ví dụ

 • C

  So sánh

 • D

  Nêu số liệu

Câu 7 :

Tác giả lần lượt trình bày tính chất của sự vật, các biểu hiện cụ thể của đối tượng theo trật tự nào?

Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải…

(Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000)

 • A

  Tác hại của bao bì ni lông từ nhỏ đến lớn

 • B

  Tác hại của bao bì ni lông từ lớn đến nhỏ

 • C

  Tác hại của bao bì ni lông khi nó bị thải vào trong môi trường đất, môi trường nước.

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Câu 8 :

Tác dụng của phương pháp liệt kê trong đoạn văn sau là gì?

Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải…

(Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000)

 • A

  Giúp cho người đọc nắm đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng một cách cụ thể, rõ ràng.

 • B

  Chỉ ra các tác hại cụ thể của bao bì ni lông khi bị thải ra ngoài môi trường theo một trật tự nhất định

 • C

  Chỉ ra sự tiện dụng của bao bì ni lông đối với đời sống con người hiện đại

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Dòng nào nói đúng nhất các phương pháp sử dụng trong bài văn thuyết minh?

 • A

  Chỉ sử dụng phương pháp so sánh, định nghĩa, giải thích

 • B

  Chỉ sử dụng phương pháp nêu ví dụ, phân tích, phân loại

 • C

  Chỉ sử dụng phương pháp liệt kê, dùng số liệu

 • D

  Cần sử dụng phối hợp tất cả các phương pháp trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cần sử dụng phối hợp tất cả các phương pháp để bài văn thuyết minh đặc sắc hơn.

Câu 2 :

Làm sao để người viết có được những tri thức đúng, phong phú và hữu ích về đối tượng được thuyết minh?

 • A

  Hỏi han, nói chuyện với nhiều người

 • B

  Dành nhiều thời gian quan sát, tìm hiểu về sự vật, hiện tượng

 • C

  Năm được những yếu tố bản chất, đặc trưng nhất của đối tượng thuyết minh

 • D

  Câu B và C đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dành nhiều thời gian quan sát, tìm hiểu về sự vật, hiện tượng

Năm được những yếu tố bản chất, đặc trưng nhất của đối tượng thuyết minh

Lời giải chi tiết :

Câu B và C đúng

Câu 3 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Phương pháp thuyết minh nào không được sử dụng trong văn bản Ôn dịch, thuốc lá?

Phương pháp loại trừ

Phương pháp định nghĩa

Phương pháp liệt kê

Phương pháp nêu ví dụ cụ thể

Phương pháp nêu số liệu

Phương pháp so sánh

Phương pháp phân tích

Đáp án

Phương pháp loại trừ

Phương pháp giải :

Em nhớ lại kiến thức văn bản này và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Phương pháp thuyết minh loại trừ không được sử dụng trong văn bản Ôn dịch, thuốc lá

Câu 4 :

Đoạn văn sau sử dụng phương pháp thuyết minh nào là chủ yếu?

Ngày trước Trần Hưng Đạo căn dặn nhà vua:

“Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu”.

Hẳn rằng người hút thuốc không lăn đùng ra chết, không say bê bết như người uống rượu.

(Ôn dịch, thuốc lá)

 • A

  Phân tích

 • B

  Định nghĩa

 • C

  Liệt kê

 • D

  So sánh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn sau sử dụng phương pháp thuyết minh so sánh (giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu)

Câu 5 :

Các phương pháp thuyết minh nào được sử dụng trong đoạn văn sau?

Ngày nay, đi các nước phát triển, đâu cũng thấy nổi lên chiến dịch chống thuốc lá. Người ta cấm hút thuốc ở tất cả những nơi công cộng, phạt nặng những người vi phạm (ở Bỉ, vi phạm lần thứ nhất phạt 40 đô la, tại phạm phạt 500 đô la). Khắp nơi, những tài liệu, khẩu hiệu chống thuốc lá dần lấn át những quảng cáo của các hãng thuốc lá. Và nhiều nước đã cấm quảng cáo thuốc lá trên báo chí, vô tuyến truyền hình. Chỉ trong vài năm, chiến dịch chống thuốc lá này đã làm giảm hẳn số người hút, và người ta đã thấy triển vọng có thể nêu lên khẩu hiệu cho những năm cuối thế kỉ XX: “Một châu Âu không còn thuốc lá”. Nước ta khác với các nước châu Âu, đang còn trong tình trạng có nhiều bệnh tật do vi trùng, kí sinh trùng gây ra, nay lại theo đòi các nước phát triển, nhiễm thêm các bệnh do thuốc lá; sốt rét, bệnh phong, lao, ỉa chảy chưa thanh toán được, lại ôm thêm ôn dịch thuốc lá này.

(Ôn dịch, thuốc lá)

 • A

  Nêu số liệu, nêu ví dụ, liệt kê, so sánh

 • B

  So sánh, nêu ví dụ, định nghĩa, liệt kê

 • C

  Giải thích, nêu số liệu, phân tích, so sánh, liệt kê

 • D

  Nêu ví dụ, định nghĩa, phân tích, phân loại

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn văn và chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Các phương pháp thuyết minh nào được sử dụng trong đoạn văn trên là giải thích, nêu số liệu, phân tích, so sánh, liệt kê

Câu 6 :

Tác giả đã sử dụng phương pháp thuyết minh chủ yếu nào trong đoạn văn sau?

Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải…

(Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000)

 • A

  Liệt kê

 • B

   Nêu ví dụ

 • C

  So sánh

 • D

  Nêu số liệu

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn văn và chọn phương pháp tiêu biểu

Lời giải chi tiết :

Liệt kê là phương pháp thuyết minh chủ yếu trong đoạn văn trên.

Câu 7 :

Tác giả lần lượt trình bày tính chất của sự vật, các biểu hiện cụ thể của đối tượng theo trật tự nào?

Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải…

(Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000)

 • A

  Tác hại của bao bì ni lông từ nhỏ đến lớn

 • B

  Tác hại của bao bì ni lông từ lớn đến nhỏ

 • C

  Tác hại của bao bì ni lông khi nó bị thải vào trong môi trường đất, môi trường nước.

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ đoạn văn và xét xem trình tự trình bày của đối tượng

Lời giải chi tiết :

Tác hại của bao bì ni lông khi nó bị thải vào trong môi trường đất, môi trường nước.

Câu 8 :

Tác dụng của phương pháp liệt kê trong đoạn văn sau là gì?

Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải…

(Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000)

 • A

  Giúp cho người đọc nắm đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng một cách cụ thể, rõ ràng.

 • B

  Chỉ ra các tác hại cụ thể của bao bì ni lông khi bị thải ra ngoài môi trường theo một trật tự nhất định

 • C

  Chỉ ra sự tiện dụng của bao bì ni lông đối với đời sống con người hiện đại

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em dựa vào kiến thức của biện pháp liệt kê để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết :

Biện pháp liệt kê đã chỉ ra các tác hại cụ thể của bao bì ni lông khi bị thải ra ngoài môi trường theo một trật tự nhất định

close