Trắc nghiệm Phân tích chi tiết bài thơ Muốn làm thằng cuội Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Chân dung thi sĩ Tản Đà hiện lên trong tác phẩm là?

 • A

  Phóng khoáng, khao khát lập thân, lập công danh

 • B

  Ngông và đa tình

 • C

  Mơ mộng, yêu đời

 • D

  Mang nặng niềm hoài cổ

Câu 2 :

Trong bài thơ Muốn làm thằng Cuội, thi sĩ Tản Đà xưng hô với chị Hằng như thế nào?

 • A

  Gọi chị, xưng em.

 • B

  Gọi chị, xưng mình.

 • C

  Gọi chị, xưng anh.

 • D

  Gọi chị, xưng tôi.

Câu 3 :

Trong bài thơ Muốn làm thằng Cuội, lên cung trăng, Tản Đà sẽ được những gì?

 • A

  Vui cùng gió, cùng mây.

 • B

  Bầu bạn với chị Hằng.

 • C

  Không phải buồn tủi nữa. 

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Câu 4 :

Trong bài thơ Muốn làm thằng Cuội, làm thế nào để Tản Đà lên được cung Quế?

 • A

  Cưỡi hạc vàng.

 • B

  Nhờ chị Hằng vin cành đa nhắc lên.

 • C

  Đi bộ lên.

 • D

  Nhờ Cuội nhắc lên.

Câu 5 :

Hai câu thơ sau thể hiện khát vọng gì của nhà thơ?

Có bầu có bạn can chi tủi,

Cùng gió, cùng mây thế mới vui

 • A

  Khát vọng cuộc sống hạnh phúc, không có nỗi buồn và cô đơn.

 • B

  Khát vọng về một cuộc sống bình yên, vui vẻ.

 • C

  Khát vọng về một tình bạn cao đẹp, sâu sắc.

 • D

  Khát vọng được hoà mình với thiên nhiên.

Câu 6 :

Từ "cười" trong câu thơ sau không mang nét nghĩa nào sau đây?

Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian cười

 • A

  Nụ cười kiêu ngạo, khinh bạc cuộc đời và cõi nhân gian nhỏ bé

 • B

  Nụ cười hạnh phúc vì thoát khỏi khổ đau, sống cuộc đời không nỗi buồn và tự do

 • C

  Nụ cười xót xa vì không về được dương gian, thiếu quê hương

 • D

  Nụ cười sung sướng khi tìm được người bầu bạn, không còn phải sống cô đơn.

Câu 7 :

Tâm trạng của tác giả trong hai câu thơ “Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi! Trần thế em nay chán nửa rồi” là gì?

 • A

  Tâm trạng buồn rầu vì đường công danh sự nghiệp không thành.

 • B

  Tâm trạng buồn rầu vì cảnh trần thế đầy rẫy những xấu xa.

 • C

  Tâm trạng buồn rầu vì cảnh nghèo túng, đói khổ của con người ở chốn trần gian.

 • D

  Tâm trạng buồn rầu vì tác giả không làm được gì để giúp đỡ gia đình.

Câu 8 :

Nhận định nào sau đây bộc lộ đúng bản chất tiếng cười của tác giả được thể hiện ở toàn bài thơ Muốn làm thằng Cuội?

 • A

  Tiếng cười mỉa mai, khinh bỉ chốn trần gian giờ chỉ là một nơi hoàn toàn nhỏ bé.

 • B

  Tiếng cười mãn nguyện vì cuối cùng ước mơ được gặp chị Hằng, chú Cuội ở cung trăng giờ đã thành hiện thực.

 • C

  Tiếng cười thoả mãn vì đạt được ước mơ thoát li khỏi chốn hồng trần bụi bặm, đầy rẫy sự bất công.

 • D

  Cả A và C đều đúng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chân dung thi sĩ Tản Đà hiện lên trong tác phẩm là?

 • A

  Phóng khoáng, khao khát lập thân, lập công danh

 • B

  Ngông và đa tình

 • C

  Mơ mộng, yêu đời

 • D

  Mang nặng niềm hoài cổ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung

Lời giải chi tiết :

Chân dung thi sĩ Tản Đà hiện lên trong tác phẩm là sự ngông và đa tình

Câu 2 :

Trong bài thơ Muốn làm thằng Cuội, thi sĩ Tản Đà xưng hô với chị Hằng như thế nào?

 • A

  Gọi chị, xưng em.

 • B

  Gọi chị, xưng mình.

 • C

  Gọi chị, xưng anh.

 • D

  Gọi chị, xưng tôi.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại cách xưng hô

Lời giải chi tiết :

Trong bài thơ Muốn làm thằng Cuội, thi sĩ Tản Đà gọi chị xưng em

Câu 3 :

Trong bài thơ Muốn làm thằng Cuội, lên cung trăng, Tản Đà sẽ được những gì?

 • A

  Vui cùng gió, cùng mây.

 • B

  Bầu bạn với chị Hằng.

 • C

  Không phải buồn tủi nữa. 

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong bài thơ Muốn làm thằng Cuội, lên cung trăng, Tản Đà sẽ được chơi cùng gió, cùng mây, cùng chị Hằng và không phải buồn tủi nữa.

Câu 4 :

Trong bài thơ Muốn làm thằng Cuội, làm thế nào để Tản Đà lên được cung Quế?

 • A

  Cưỡi hạc vàng.

 • B

  Nhờ chị Hằng vin cành đa nhắc lên.

 • C

  Đi bộ lên.

 • D

  Nhờ Cuội nhắc lên.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong bài thơ Muốn làm thằng Cuội, để lên được cung Quế, tác giả nhờ chị Hằng vin cành đa nhắc lên.

Câu 5 :

Hai câu thơ sau thể hiện khát vọng gì của nhà thơ?

Có bầu có bạn can chi tủi,

Cùng gió, cùng mây thế mới vui

 • A

  Khát vọng cuộc sống hạnh phúc, không có nỗi buồn và cô đơn.

 • B

  Khát vọng về một cuộc sống bình yên, vui vẻ.

 • C

  Khát vọng về một tình bạn cao đẹp, sâu sắc.

 • D

  Khát vọng được hoà mình với thiên nhiên.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khát vọng được sống vui tươi, tự do là nội dung của 2 câu thơ trên.

Câu 6 :

Từ "cười" trong câu thơ sau không mang nét nghĩa nào sau đây?

Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian cười

 • A

  Nụ cười kiêu ngạo, khinh bạc cuộc đời và cõi nhân gian nhỏ bé

 • B

  Nụ cười hạnh phúc vì thoát khỏi khổ đau, sống cuộc đời không nỗi buồn và tự do

 • C

  Nụ cười xót xa vì không về được dương gian, thiếu quê hương

 • D

  Nụ cười sung sướng khi tìm được người bầu bạn, không còn phải sống cô đơn.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nụ cười sung sướng không phải nét nghĩa của 2 câu trên

Câu 7 :

Tâm trạng của tác giả trong hai câu thơ “Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi! Trần thế em nay chán nửa rồi” là gì?

 • A

  Tâm trạng buồn rầu vì đường công danh sự nghiệp không thành.

 • B

  Tâm trạng buồn rầu vì cảnh trần thế đầy rẫy những xấu xa.

 • C

  Tâm trạng buồn rầu vì cảnh nghèo túng, đói khổ của con người ở chốn trần gian.

 • D

  Tâm trạng buồn rầu vì tác giả không làm được gì để giúp đỡ gia đình.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ bộc lộ trực tiếp suy tư của bản thân về trần thế: “buồn lắm”, “Trần thế em nay chán nửa rồi”: Lí do là vì cõi trần lắm bon chen, bất công, đất nước mất độc lập, tự do, thân phận nô lệ.

Câu 8 :

Nhận định nào sau đây bộc lộ đúng bản chất tiếng cười của tác giả được thể hiện ở toàn bài thơ Muốn làm thằng Cuội?

 • A

  Tiếng cười mỉa mai, khinh bỉ chốn trần gian giờ chỉ là một nơi hoàn toàn nhỏ bé.

 • B

  Tiếng cười mãn nguyện vì cuối cùng ước mơ được gặp chị Hằng, chú Cuội ở cung trăng giờ đã thành hiện thực.

 • C

  Tiếng cười thoả mãn vì đạt được ước mơ thoát li khỏi chốn hồng trần bụi bặm, đầy rẫy sự bất công.

 • D

  Cả A và C đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tiếng cười mỉa mai, khinh bỉ chốn trần gian và thỏa mãn vì được thoát li chính là tiếng cười của tác giả được thể hiện ở toàn bài thơ.

close