Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Trong văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000, bao bì ni lông được coi là gì?

 • A

  Một loại rác thải công nghiệp

 • B

  Một loại chất gây độc hại

 • C

  Một loại rác thải sinh hoạt

 • D

  Một loại vật liệu kém chất lượng

Câu 2 :

Chọn đáp án đúng nhất
Ý nào nói lên mục đích lớn nhất của tác giả khi viết văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000?

 • A

  Để mọi người không sử dụng bao bì ni lông nữa.

 • B

  Để mọi người thấy Trái Đất đang bị ô nhiễm nghiêm trọng

 • C

  Để góp phần vào việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trái Đất

 • D

  Để góp phần vào việc thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông của mọi người

Câu 3 :

Nội dung của đoạn văn “Như chúng ta đã biết ... các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh” là gì?

 • A

  Những nguyên nhân làm cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng

 • B

  Tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông đối với môi trường, sức khỏe và con người

 • C

  Những nhược điểm của bao bì ni lông với các vật liệu khác

 • D

  Những tính chất hóa học cơ bản của bao bì ni lông và tác dụng của nó trong đời sống của con người

Câu 4 :

Đoạn văn “Vì vậy chúng ta cần phải ... nghiêm trọng đối với môi trường” nói lên điều gì?

 • A

  Một số giải pháp để tiết kiệm bao bì ni lông

 • B

  Một số giải pháp cho vấn đề sử dụng bao bì ni lông

 • C

  Một số giải pháp để bảo vệ môi trường tự nhiên

 • D

  Một số giải pháp để làm tăng số lần sử dụng bao bì ni lông

Câu 5 :

Trong văn bản trên, tác giả đã chỉ ra điều gì là nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho việc dùng bao bì ni lông có thể gây nguy hại với môi trường tự nhiên?

 • A

  Tính không phân hủy của pla – xtic

 • B

  Trong ni lông màu có nhiều chất độc hại

 • C

  Khi đối bao bì ni lông, trong khói có nhiều khí độc

 • D

  Chưa có phương pháp xử lí rác thải ni lông

Câu 6 :

Nhận định nào không nói về tác hại của bao bì ni lông đối với môi trường tự nhiên?

 • A

  Bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh

 • B

  Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa

 • C

  Bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi

 • D

  Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải

Câu 7 :

Nhận định nào nói đúng nhất các nguyên nhân mà bao bì ni lông có thể gây nguy hại đến sức khỏe con người?

 • A

  Bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi

 • B

  Bao bì ni lông thải bỏ bị đốt, các khí độc thải ra, đặc biệt là chất đi-ô-xin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ưng thư, ...

 • C

  Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh (do có những bao bì ni lông bị vứt xuống) làm cho muỗi phát sinh, lây truyền bệnh dịch

 • D

  Cả ba nội dung trên đều đúng

Câu 8 :

Hai từ “hãy” trong phần cuối của văn bản được hiểu theo nghĩa nào?

 • A

  Là tiếng thốt ra để gọi người đối thoại, có ý thúc giục

 • B

  Biểu thị điều kiện bắt buộc không thể không làm, nhất thiết không thể khác hoặc nhất thiết cần có

 • C

  Biểu thị yêu cầu có tính chất mệnh lệnh hoặc thuyết phục, động viên làm việc gì đó, nên có thái độ nào đó

 • D

  Biểu thị điều, việc đang nói đến là hay, có lợi, làm hoặc thực hiện được thì tốt hơn

Câu 9 :

Nhận định nào là đúng nhất về các giải pháp hạn chế việc dùng bao bì ni lông mà người viết đưa ra trong bài?

 • A

  Chưa phù hợp với trình độ phát triển của con người

 • B

  Vượt quá khả năng của con người

 • C

  Không có tính thuyết phục và khả thi

 • D

  Có tính thuyết phục và khả thi

Câu 10 :

Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A

  Bao bì ni lông không thể phân hủy được

 • B

  Dùng bao nilong tiết kiệm chi phí và không ảnh hưởng nhiều đến môi trường

 • C

  Túi ni lông qua sử dụng là rác thải. Nhưng loại rác thải này lại được dùng đựng các loại rác thải khác khiến chúng càng khó phân hủy và sinh ra chất độc hại: NH 3 , CH 4 , H 2 S.

 • D

  Văn bản chỉ ra tác hại nghiêm trọng của việc sử dụng bao bì ni lông

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000, bao bì ni lông được coi là gì?

 • A

  Một loại rác thải công nghiệp

 • B

  Một loại chất gây độc hại

 • C

  Một loại rác thải sinh hoạt

 • D

  Một loại vật liệu kém chất lượng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000, bao bì ni lông được coi là một loại chất gây độc hại.

Câu 2 :

Chọn đáp án đúng nhất
Ý nào nói lên mục đích lớn nhất của tác giả khi viết văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000?

 • A

  Để mọi người không sử dụng bao bì ni lông nữa.

 • B

  Để mọi người thấy Trái Đất đang bị ô nhiễm nghiêm trọng

 • C

  Để góp phần vào việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trái Đất

 • D

  Để góp phần vào việc thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông của mọi người

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc lại các ý trên và xét xem nội dung nào quan trọng nhất

Lời giải chi tiết :

Để góp phần vào việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trái Đất là mục đích lớn nhất của tác giả

Câu 3 :

Nội dung của đoạn văn “Như chúng ta đã biết ... các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh” là gì?

 • A

  Những nguyên nhân làm cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng

 • B

  Tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông đối với môi trường, sức khỏe và con người

 • C

  Những nhược điểm của bao bì ni lông với các vật liệu khác

 • D

  Những tính chất hóa học cơ bản của bao bì ni lông và tác dụng của nó trong đời sống của con người

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn trên nêu lên tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông

Câu 4 :

Đoạn văn “Vì vậy chúng ta cần phải ... nghiêm trọng đối với môi trường” nói lên điều gì?

 • A

  Một số giải pháp để tiết kiệm bao bì ni lông

 • B

  Một số giải pháp cho vấn đề sử dụng bao bì ni lông

 • C

  Một số giải pháp để bảo vệ môi trường tự nhiên

 • D

  Một số giải pháp để làm tăng số lần sử dụng bao bì ni lông

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn trên nêu lên tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông

Câu 5 :

Trong văn bản trên, tác giả đã chỉ ra điều gì là nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho việc dùng bao bì ni lông có thể gây nguy hại với môi trường tự nhiên?

 • A

  Tính không phân hủy của pla – xtic

 • B

  Trong ni lông màu có nhiều chất độc hại

 • C

  Khi đối bao bì ni lông, trong khói có nhiều khí độc

 • D

  Chưa có phương pháp xử lí rác thải ni lông

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn văn và chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

Tính không phân hủy của pla – xtic là nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho việc dùng bao bì ni lông có thể gây nguy hại với môi trường tự nhiên.

Câu 6 :

Nhận định nào không nói về tác hại của bao bì ni lông đối với môi trường tự nhiên?

 • A

  Bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh

 • B

  Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa

 • C

  Bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi

 • D

  Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án

Lời giải chi tiết :

Đáp án C nói về tác hại của bao ni lông với sức khỏe con người chứ không nói về môi trường.

Câu 7 :

Nhận định nào nói đúng nhất các nguyên nhân mà bao bì ni lông có thể gây nguy hại đến sức khỏe con người?

 • A

  Bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi

 • B

  Bao bì ni lông thải bỏ bị đốt, các khí độc thải ra, đặc biệt là chất đi-ô-xin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ưng thư, ...

 • C

  Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh (do có những bao bì ni lông bị vứt xuống) làm cho muỗi phát sinh, lây truyền bệnh dịch

 • D

  Cả ba nội dung trên đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung các đáp án

Lời giải chi tiết :

Tất cả các đáp án trên đều nói đúng nguyên nhân tác hại của bao ni lông.

Câu 8 :

Hai từ “hãy” trong phần cuối của văn bản được hiểu theo nghĩa nào?

 • A

  Là tiếng thốt ra để gọi người đối thoại, có ý thúc giục

 • B

  Biểu thị điều kiện bắt buộc không thể không làm, nhất thiết không thể khác hoặc nhất thiết cần có

 • C

  Biểu thị yêu cầu có tính chất mệnh lệnh hoặc thuyết phục, động viên làm việc gì đó, nên có thái độ nào đó

 • D

  Biểu thị điều, việc đang nói đến là hay, có lợi, làm hoặc thực hiện được thì tốt hơn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ phần cuối văn bản

Lời giải chi tiết :

Từ ngữ nhằm kêu gọi người đối thoại, có ý thúc giục

Câu 9 :

Nhận định nào là đúng nhất về các giải pháp hạn chế việc dùng bao bì ni lông mà người viết đưa ra trong bài?

 • A

  Chưa phù hợp với trình độ phát triển của con người

 • B

  Vượt quá khả năng của con người

 • C

  Không có tính thuyết phục và khả thi

 • D

  Có tính thuyết phục và khả thi

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại thân bài những biện pháp và chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Các biện pháp mà tác giả nêu rất dễ thực hiện và khả thi

Câu 10 :

Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A

  Bao bì ni lông không thể phân hủy được

 • B

  Dùng bao nilong tiết kiệm chi phí và không ảnh hưởng nhiều đến môi trường

 • C

  Túi ni lông qua sử dụng là rác thải. Nhưng loại rác thải này lại được dùng đựng các loại rác thải khác khiến chúng càng khó phân hủy và sinh ra chất độc hại: NH 3 , CH 4 , H 2 S.

 • D

  Văn bản chỉ ra tác hại nghiêm trọng của việc sử dụng bao bì ni lông

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Từ kiến thức văn bản và kiến thức xã hội để trả lời

Lời giải chi tiết :

B là nhận định sai

close