Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Mô-li-e Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Mô-li-e là nhà văn nước nào?

 • A

  Nga

 • B

 • C

  Đức

 • D

  Pháp

Câu 2 :

Mô-li-e sống ở thế kỉ nào?

 • A

  XVI

 • B

  XVII

 • C

  XVIII

 • D

  XIX

Câu 3 :

Mô-li-e từng thất bại với công việc gì?

 • A

  Thợ rèn 

 • B

  Bác sĩ

 • C

  Ca sĩ

 • D

  Diễn viên

Câu 4 :

Mô-li-e nổi tiếng với thể loại văn học nào?

 • A

  Truyện ngắn 

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

   Kịch

 • D

  Thơ

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Mô-li-e được biết đến với vai trò là nhà thơ, nhà viết kịch, người sáng tạo ra thể loại kịch cổ điển của Châu Âu, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 :

Đâu là vở kịch đầu ta của Mô-li-e??

 • A

  Gàn dở

 • B

  Bệnh giả tưởng

 • C

  Trưởng giả học làm sang

 • D

  Hồ thiên nga

Câu 7 :

Thể loại chính trong các vở kịch của Mô-li-e là gì?

 • A

  Bi kịch

 • B

  Hài kịch

 • C

  Chính luận

 • D

  Tự sự

Câu 8 :

Vở kịch nào sau đây không phải là của tác giả Mô-li-e?

 • A

  Tôi và chúng ta

 • B

  Lão hà tiện

 • C

  Trưởng giả học làm sang

 • D

  Người bệnh tưởng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Mô-li-e là nhà văn nước nào?

 • A

  Nga

 • B

 • C

  Đức

 • D

  Pháp

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mô-li-e là nhà văn nước Pháp

Câu 2 :

Mô-li-e sống ở thế kỉ nào?

 • A

  XVI

 • B

  XVII

 • C

  XVIII

 • D

  XIX

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Mô-li-e (1622 - 1673)  => thế kỉ XVII

Câu 3 :

Mô-li-e từng thất bại với công việc gì?

 • A

  Thợ rèn 

 • B

  Bác sĩ

 • C

  Ca sĩ

 • D

  Diễn viên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Vào năm 1643, ông thành lập đoàn kịch Illustre Théâtre và lấy nghệ danh Molière từ đây. Sau một số thất bại do mắc nợ nhiều, đoàn kịch phải giải thể, Molière bị bỏ vào tù.

Câu 4 :

Mô-li-e nổi tiếng với thể loại văn học nào?

 • A

  Truyện ngắn 

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

   Kịch

 • D

  Thơ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mô-li-e nổi tiếng với những tác phẩm kịch

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Mô-li-e được biết đến với vai trò là nhà thơ, nhà viết kịch, người sáng tạo ra thể loại kịch cổ điển của Châu Âu, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ông được biết đến với vai trò là nhà thơ, nhà viết kịch, người sáng tạo ra thể loại kịch cổ điển và ông là một bậc thầy của kịch nghệ châu Âu

Câu 6 :

Đâu là vở kịch đầu ta của Mô-li-e??

 • A

  Gàn dở

 • B

  Bệnh giả tưởng

 • C

  Trưởng giả học làm sang

 • D

  Hồ thiên nga

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 1655, ông viết vở kịch thơ đầu tiên là “Gàn dở”

Câu 7 :

Thể loại chính trong các vở kịch của Mô-li-e là gì?

 • A

  Bi kịch

 • B

  Hài kịch

 • C

  Chính luận

 • D

  Tự sự

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thể loại chính trong các vở kịch của Mô-li-e là hài kịch

Câu 8 :

Vở kịch nào sau đây không phải là của tác giả Mô-li-e?

 • A

  Tôi và chúng ta

 • B

  Lão hà tiện

 • C

  Trưởng giả học làm sang

 • D

  Người bệnh tưởng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tôi và chúng ta không phải là của tác giả Mô-li-e

close