Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Thế Lữ Văn 8

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Thế Lữ? 

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Hải Dương 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Quê quán: Bắc Ninh (nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Câu hỏi 2 :

Tên khai sinh của Thế Lữ là gì? 

 • A

  Nguyễn Sen

 • B

  Nguyễn Tuân

 • C

  Nguyễn Huy Tưởng

 • D

  Nguyễn Thứ Lễ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Thế Lữ (1907- 1989), tên khai sinh là Nguyễn Thứ Lễ.

Câu hỏi 3 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Thế Lữ?

 • A

  1907 - 1989

 • B

  1920 - 2014

 • C

  1930 - 2015

 • D

  1940 - 2020

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Thế Lữ (1907- 1989)

Câu hỏi 4 :

Thế Lữ là nhà thơ tiêu biểu trong phong trào nghệ thuật nào?

 • A

  Văn xuôi hiện thực

 • B

  Văn xuôi lãng mạn

 • C

  Thơ mới

 • D

  Kịch nói

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Ông là nhà thơ tiêu biểu trong thơ mới hiện đại (1932 - 1945).

Câu hỏi 5 :

Thế Lữ đươc Nhà nước truy tặng giải thưởng HCM về văn hoc nghệ thuật năm?

 • A

  1999

 • B

  2000

 • C

   2002

 • D

  2003

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000.

Câu hỏi 6 :

 Điều nào sau đây không đúng khi nhận xét về Thế Lữ?

 • A

  Thế Lữ là một trong những nhà thơ tiêu biểu trong phong trào Thơ Mới (1932-1945)

 • B

  Thơ của Thế Lữ là gạch nối giữa thơ cổ điển và thơ hiện đại Việt Nam.

 • C

  Thế Lữ góp phần quan trọng trong việc đổi mới thơ ca và đem lại chiến thắng cho dòng Thơ Mới.

 • D

  Thế Lữ là một trong những người có công đầu trong việc xây dựng ngành kịch nói ở nước ta.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Thơ Tản Đà mới là được coi là gạch nối giữa thơ cổ điển và thơ hiện đại Việt Nam. Vì vậy nhận định trên là sai khi nhận xét về Thế Lữ.

Câu hỏi 7 :

Ngoài viết thơ, Thế Lữ còn viết những thể loại nào?

 • A

  Hài kịch

 • B

  Tùy bút

 • C

  Truyện trinh thám, kinh dị

 • D

  Phóng sự

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Ngoài viết thơ, Thế Lữ còn viết truyện với nhiều thể loại như trinh thám, truyện kinh dị...

Câu hỏi 8 :

Đâu không phải là tác phẩm tiêu biểu của Thế Lữ?

 • A

  Bên đường thiên lôi

 • B

  Quê hương

   

   

 • C

  Mấy vần thơ

   

   

 • D

  Nhớ rừng

   

   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các văn bản

Lời giải chi tiết :

Quê hương không phải là sáng tác của Thế Lữ

close