Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Hai chữ nước nhà Văn 8

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Tác giả của bài thơ là ai?

 • A

  Trần Quốc Tuấn

 • B

  Trần Tuấn Khải

 • C

  Trần Quang Khải

 • D

  Phan Bội Châu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Tác giả của bài thơ là Trần Tuấn Khải

 

Câu hỏi 2 :

Bài thơ Hai chữ nước nhà nằm trong tập thơ nào?

 • A

  Duyên nợ phù sinh I

 • B

  Bút quan hoài I

 • C

  Với sơn hà I, II

 • D

  Bút quan hoài II

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Đây là bài thơ mở đầu tập Bút quan hoài I (1924)

Câu hỏi 3 :

Bài thơ được làm theo thể thơ nào?

 • A

  Thất ngôn bát cú đường luật

 • B

  Lục bát

 • C

  Song thất lục bát

 • D

  Ngũ ngôn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem lại các câu thơ và chọn thể thơ thích hợp

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được làm theo thể thơ song thất lục bát

Câu hỏi 4 :

Bài thơ Hai chữ nước nhà mượn đề tài lịch sử thời kỳ nào?

 • A

  Thời quân Tống xâm lược nước ta

 • B

  Thời quân Minh xâm lược nước ta

 • C

  Thời quân Thanh xâm lược nước ta

 • D

  Thời nhà Hán nước ta

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ lấy đề tài lịch sử thời quân Minh xâm lược nước ta

Câu hỏi 5 :

Bài thơ là lời dặn dò của ai với ai?

 • A

  Của cha với con trai

 • B

  Của cha với con gái

 • C

   Của mẹ với con trai

 • D

  Của mẹ với con gái

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

 Bài thơ là lời dặn dò của cha với con trai.

Câu hỏi 6 :

Mục đích chính của tác giả khi viết bài thơ Hai chữ nước nhà là gì?

 • A

  Thể hiện tình cảm gia đình thiêng liêng

 • B

  Thể hiện khát vọng độc lập dân chủ

 • C

  Thể hiện lòng yêu nước tha thiết

 • D

  Cả ba nội dung trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Mục đích chính của tác giả khi viết bài thơ này để thể hiện lòng yêu nước, khát vọng độc lập và nói lên tình cảm gia đình thiêng liêng.

Câu hỏi 7 :

Đâu là nghệ thuật nổi bật của bài thơ Hai chữ nước nhà?

 • A

  Giọng thơ da diết, thống thiết

 • B

  Thể thơ tự do, đặc sắc

 • C

  Các hình ảnh ước lệ cổ điển

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Bài thơ sử dụng thành công thể thơ song thất lục bát. Giọng điệu da diết thông thiết và có sức gợi cảm mạnh mẽ.

Câu hỏi 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hai nhân vật chính trong bài thơ là nguyên mẫu của cha con Nguyễn Trãi ngoài đời, đúng hay sai?

 

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Đây là bài thơ mở đầu tập Bút quan hoài I (1924), lấy đề tài lịch sử thời quân Minh xâm lược nước ta: Nguyễn Phi Khanh (cha của Nguyễn Trãi) bị giặc bắt đem sang Trung Quốc, Nguyễn Trãi đi theo, nhưng tới biên giới phía Bắc, Nguyễn Phi Khanh đã khuyên con nên quay về để lo tính việc trả thù nhà, đền nợ nước.

close