Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Tức cảnh Pác Bó Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” do ai sáng tác?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Chế Lan Viên

 • C

  Phan Bội Châu

 • D

  Hồ Chí Minh

Câu 2 :

Địa danh Pác Bó nằm ở đâu?

 • A

  Tây Bắc

 • B

  Đông Bắc

 • C

  Tây Nguyên

 • D

  Bắc Trung Bộ

Câu 3 :

Ý nào nói đúng nhất hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Tức cảnh Pác Bó?

 • A

  Trong thời gian Bác Hồ hoạt động cách mạng ở Cao Bằng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa.

 • B

  Trong thời gian Bác Hồ lãnh đạo toàn quốc kháng chiến chống Pháp.

 • C

  Trong thời gian Bác Hồ lãnh đạo toàn quốc kháng chiến chống Mĩ.

 • D

   Trong thời gian Bác Hồ bôn ba hoạt động cách mạng ở nước ngoài.

Câu 4 :

Dòng nào nói đúng nhất giọng điệu chung của bài Tức cảnh Pác Bó?

 • A

  Giọng trong sáng, sâu sắc.

 • B

  Giọng tự nhiên, dí dỏm.

 • C

  Giọng nghiêm trang, chừng mực.

 • D

  Giọng buồn thương, phiền muộn.

Câu 5 :

Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” được sáng tác bằng thể thơ gì?

 • A

  Lục bát

 • B

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • C

  Ngũ ngôn

 • D

  Thất ngôn bát cú

Câu 6 :

Bài thơ nào không cùng thể thơ với “Tức cảnh Pác Bó”?

 • A

  Bánh trôi nước – Hồ Xuân Hương

 • B

  Sông núi nước Nam – Lí Thường Kiệt (?)

 • C

  Xa ngắm thác núi Lư – Lí Bạch

 • D

  Qua Đèo Ngang – Bà Huyện Thanh Quan

Câu 7 :

Nội dung chính của bài thơ là gì?

 • A

  Miêu tả cảnh đẹp của Pác Bó

 • B

  Cảnh hành quân trên Pác bó

 • C

  Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác tại Pác Bó

 • D

  Pác Bó đang trong những ngày xây dựng kinh tế

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Đâu là giá trị nghệ thuật của bài thơ "Tức cảnh Pác Bó"?

Giọng thơ trong sáng, sâu sắc

Xây dựng tâm lí nhân vật độc đáo

Ngôn từ sử dụng giản dị, đời thường

Sử dụng các ngôn ngữ đối thoại thành công

Sử dụng thể thơ ngũ ngôn điêu luyện

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” do ai sáng tác?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Chế Lan Viên

 • C

  Phan Bội Châu

 • D

  Hồ Chí Minh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả

Lời giải chi tiết :

Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” do Hồ Chí Minh sáng tác

Câu 2 :

Địa danh Pác Bó nằm ở đâu?

 • A

  Tây Bắc

 • B

  Đông Bắc

 • C

  Tây Nguyên

 • D

  Bắc Trung Bộ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức địa lý

Lời giải chi tiết :

Pác Bó thuộc tỉnh Cao Bằng nằm trên vùng Đông Bắc.

Câu 3 :

Ý nào nói đúng nhất hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Tức cảnh Pác Bó?

 • A

  Trong thời gian Bác Hồ hoạt động cách mạng ở Cao Bằng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa.

 • B

  Trong thời gian Bác Hồ lãnh đạo toàn quốc kháng chiến chống Pháp.

 • C

  Trong thời gian Bác Hồ lãnh đạo toàn quốc kháng chiến chống Mĩ.

 • D

   Trong thời gian Bác Hồ bôn ba hoạt động cách mạng ở nước ngoài.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sau ba mươi năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, tháng 2-1941 Bác Hồ trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng ở trong nước. Khi đó, Bác sống và làm việc trong một điều kiện hết sức gian khổ nhưng Người vẫn vui vẻ lạc quan. Bài thơ Tức cảnh Pác Bó là một trong những tác phẩm Người sáng tác trong thời gian này.

Câu 4 :

Dòng nào nói đúng nhất giọng điệu chung của bài Tức cảnh Pác Bó?

 • A

  Giọng trong sáng, sâu sắc.

 • B

  Giọng tự nhiên, dí dỏm.

 • C

  Giọng nghiêm trang, chừng mực.

 • D

  Giọng buồn thương, phiền muộn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại giọng điệu toàn bài

Lời giải chi tiết :

Giọng điệu sảng khoái, tự nhiên, dí dỏm là giọng điệu chính của văn bản.

Câu 5 :

Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” được sáng tác bằng thể thơ gì?

 • A

  Lục bát

 • B

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • C

  Ngũ ngôn

 • D

  Thất ngôn bát cú

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” được sáng tác bằng thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt

Câu 6 :

Bài thơ nào không cùng thể thơ với “Tức cảnh Pác Bó”?

 • A

  Bánh trôi nước – Hồ Xuân Hương

 • B

  Sông núi nước Nam – Lí Thường Kiệt (?)

 • C

  Xa ngắm thác núi Lư – Lí Bạch

 • D

  Qua Đèo Ngang – Bà Huyện Thanh Quan

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các văn bản đã học

Lời giải chi tiết :

Qua Đèo Ngang thuộc thể thơ thất ngôn bát cú.

Câu 7 :

Nội dung chính của bài thơ là gì?

 • A

  Miêu tả cảnh đẹp của Pác Bó

 • B

  Cảnh hành quân trên Pác bó

 • C

  Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác tại Pác Bó

 • D

  Pác Bó đang trong những ngày xây dựng kinh tế

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thể hiện tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác trong cuộc sống cách mạng gian khổ.

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Đâu là giá trị nghệ thuật của bài thơ "Tức cảnh Pác Bó"?

Giọng thơ trong sáng, sâu sắc

Xây dựng tâm lí nhân vật độc đáo

Ngôn từ sử dụng giản dị, đời thường

Sử dụng các ngôn ngữ đối thoại thành công

Sử dụng thể thơ ngũ ngôn điêu luyện

Đáp án

Giọng thơ trong sáng, sâu sắc

Ngôn từ sử dụng giản dị, đời thường

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật

- Giọng thơ trong sáng, sâu sắc, thể hiện sự lạc quan trong hoàn cảnh khó khăn.

- Ngôn từ sử dụng giản dị, đời thường.

close