Trắc nghiệm Lý thuyết về Câu nghi vấn Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Dấu hiệu nhận biết câu nghi vấn:

 • A

  Có từ "hay" để nối các vế có quan hệ lựa chọn.

 • B

  Có các từ nghi vấn.

 • C

  Khi viết ở cuối câu có dấu chấm hỏi.

 • D

  Một trong các dấu hiệu trên đều đúng.

Câu 2 :

Dòng nào nói lên chức năng chính của câu nghi vấn?

 • A

  Dùng để yêu cầu

 • B

  Dùng để hỏi

 • C

  Dùng để bộc lộ cảm xúc

 • D

  Dùng để kể lại sự việc

Câu 3 :

Trong các câu nghi vấn sau, câu nào không có mục đích hỏi:

 • A

  Kiểm tra Toán hôm qua cậu được mấy?

 • B

  Trời ơi! Sao tôi khổ thế này?

 • C

  Bao giờ bạn được nghỉ tết?

 • D

  Bạn bao nhiêu tuổi?

Câu 4 :

Trường hợp nào không chứa câu nghi vấn?

 • A

  Gặp một đám trẻ chăn trâu đang chơi trên bờ đầm, anh ghé lại hỏi: “Vịt của ai đó?”

 • B

   Lơ lơ cồn cỏ gió đìu hiu / Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.

 • C

  Nó thấy có một mình ông ngoại nó đứng giữa sân thì nó hỏi rằng:

     - Cha tôi đi đâu rồi ông ngoại?

 • D

  Non cao đã biết hay chưa? / Nước đi ra bể lại mưa về nguồn.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu thơ “Hồn ở đâu bây giờ?” là câu nghi vấn dùng để bộc lộ cảm xúc, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 :

 Đoạn văn sau có mấy câu nghi vấn?

Một tai hoạ đến mà đứa ích kỷ thì không thể biết trước được. Ðó là, không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang loay hoay trong cửa hang, chị Cốc liền quát lớn:

– Mày nói gì?

– Lạy chị, em nói gì đâu?

Rồi Dế Choắt lủi vào.

– Chối hả? Chối này! Chối này.

(Trích Dế Mèn phiêu lưu ký – Tô Hoài)

 • A

  2 câu

 • B

   3 câu

 • C

  4 câu

 • D

  5 câu

Câu 7 :

 Câu nào sau đây không phải là câu nghi vấn?

 • A

  Anh Chí đi đâu đấy?

 • B

  Bao nhiêu người thuê viết / tấm tắc ngợi khen tài.

 • C

  Cái váy này giá bao nhiêu?

 • D

  Lớp cậu có bao nhiêu học sinh?

Câu 8 :

Câu nào là câu nghi vấn?

 • A

  Giấy đỏ buồn không thắm / Mực đọng trong nghiên sầu.

 • B

  Con có nhận ra con không?

 • C

  Không ai dám lên tiếng khi đối diện với hắn.

 • D

  Nó bị điểm không vì quay cóp trong giờ kiểm tra.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Dấu hiệu nhận biết câu nghi vấn:

 • A

  Có từ "hay" để nối các vế có quan hệ lựa chọn.

 • B

  Có các từ nghi vấn.

 • C

  Khi viết ở cuối câu có dấu chấm hỏi.

 • D

  Một trong các dấu hiệu trên đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Câu nghi vấn là câu có những từ ngữ nghi vấn (ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hả, chứ, (có) … không, (đã) … chưa,…) hoặc có từ hay (nối các vế có quan hệ lựa chọn).

Câu 2 :

Dòng nào nói lên chức năng chính của câu nghi vấn?

 • A

  Dùng để yêu cầu

 • B

  Dùng để hỏi

 • C

  Dùng để bộc lộ cảm xúc

 • D

  Dùng để kể lại sự việc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Câu nghi vấn có chức năng chính là dùng để hỏi.

Câu 3 :

Trong các câu nghi vấn sau, câu nào không có mục đích hỏi:

 • A

  Kiểm tra Toán hôm qua cậu được mấy?

 • B

  Trời ơi! Sao tôi khổ thế này?

 • C

  Bao giờ bạn được nghỉ tết?

 • D

  Bạn bao nhiêu tuổi?

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án trên

Lời giải chi tiết :

Đáp án ở câu B không dùng để hỏi

Câu 4 :

Trường hợp nào không chứa câu nghi vấn?

 • A

  Gặp một đám trẻ chăn trâu đang chơi trên bờ đầm, anh ghé lại hỏi: “Vịt của ai đó?”

 • B

   Lơ lơ cồn cỏ gió đìu hiu / Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.

 • C

  Nó thấy có một mình ông ngoại nó đứng giữa sân thì nó hỏi rằng:

     - Cha tôi đi đâu rồi ông ngoại?

 • D

  Non cao đã biết hay chưa? / Nước đi ra bể lại mưa về nguồn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

 Đọc kĩ các đáp án trên

Lời giải chi tiết :

Hai câu thơ ở đáp án B không chứa câu nghi vấn

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu thơ “Hồn ở đâu bây giờ?” là câu nghi vấn dùng để bộc lộ cảm xúc, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản “Ông đồ”

Lời giải chi tiết :

Câu thơ “Hồn ở đâu bây giờ?” là câu nghi vấn dùng để bộc lộ cảm xúc

Câu 6 :

 Đoạn văn sau có mấy câu nghi vấn?

Một tai hoạ đến mà đứa ích kỷ thì không thể biết trước được. Ðó là, không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang loay hoay trong cửa hang, chị Cốc liền quát lớn:

– Mày nói gì?

– Lạy chị, em nói gì đâu?

Rồi Dế Choắt lủi vào.

– Chối hả? Chối này! Chối này.

(Trích Dế Mèn phiêu lưu ký – Tô Hoài)

 • A

  2 câu

 • B

   3 câu

 • C

  4 câu

 • D

  5 câu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn văn

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên có 3 câu nghi vấn

Câu 7 :

 Câu nào sau đây không phải là câu nghi vấn?

 • A

  Anh Chí đi đâu đấy?

 • B

  Bao nhiêu người thuê viết / tấm tắc ngợi khen tài.

 • C

  Cái váy này giá bao nhiêu?

 • D

  Lớp cậu có bao nhiêu học sinh?

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án

Lời giải chi tiết :

Câu B có từ nghi vấn nhưng không phải câu nghi vấn

Câu 8 :

Câu nào là câu nghi vấn?

 • A

  Giấy đỏ buồn không thắm / Mực đọng trong nghiên sầu.

 • B

  Con có nhận ra con không?

 • C

  Không ai dám lên tiếng khi đối diện với hắn.

 • D

  Nó bị điểm không vì quay cóp trong giờ kiểm tra.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án

Lời giải chi tiết :

Con có nhận ra con không? Là một câu nghi vấn

close