Trắc nghiệm Lý thuyết Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Trong các văn bản tự sự, yếu tố miêu tả có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối sự việc được kể?

 • A

  Làm cho sự việc được kể ngắn gọn hơn

 • B

  Làm cho sự việc được kể đơn giản hơn

 • C

  Làm cho sự việc được kể đầy đủ hơn

 • D

  Làm cho sự việc được sinh động và hiện lên như thật

Câu 2 :

Trong các văn bản tự sự, yếu tố biểu cảm có vai trò gì?

 • A

  Giúp cho người viết thể hiện được thái độ của mình đối với sự việc được kể

 • B

  Giúp cho người viết hiểu được một cách sâu sắc về sự việc được kể

 • C

  Giúp cho người viết hiểu được một cách toàn diện về sự việc được kể

 • D

  Giúp sự việc được kể hiện lên một cách sinh động, phong phú.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong văn bản tự sự, rất ít khi tác giả chỉ thuần kể người, kể việc (kể chuyện) mà khi kể thường đan xen các yếu tố miêu tả và biểu cảm.

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu văn “Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như những cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng” chứa cả yếu tố kể, tả và biểu cảm.

Đúng
Sai
Câu 5 :

Câu nào dưới đây không chứa yếu tố miêu tả?

(1) Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. (2) Đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. (3) Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. (4) Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc? (5) Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. (6) Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.

 (Trích Những ngày thơ ấu - Ngữ văn 8, tập 1)

 • A

  Câu (2)

 • B

  Câu (3)

 • C

  Câu (4)

 • D

  Câu (5)

Câu 6 :

Những câu nào có chứa yếu tố biểu cảm?

(1) Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. (2) Đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. (3) Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. (4) Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc? (5) Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. (6) Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.

 (Trích Những ngày thơ ấu - Ngữ văn 8, tập 1)

 • A

  Câu (1) và (2)

 • B

  Câu (3) và (4)

 • C

  Câu (4) và (5)

 • D

  Câu (5) và (6)

Câu 7 :

Chỉ ra các câu văn chứa yếu tố miêu tả trong đoạn văn sau?

“(1) Hằng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. (2) Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như những cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.”

 • A

  Câu (1)

 • B

  Câu (2)

 • C

  Cả 2 câu

 • D

  Đoạn văn không có chứa yếu tố miêu tả và biểu cảm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong các văn bản tự sự, yếu tố miêu tả có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối sự việc được kể?

 • A

  Làm cho sự việc được kể ngắn gọn hơn

 • B

  Làm cho sự việc được kể đơn giản hơn

 • C

  Làm cho sự việc được kể đầy đủ hơn

 • D

  Làm cho sự việc được sinh động và hiện lên như thật

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong các văn bản tự sự, yếu tố miêu tả có vai trò làm cho sự việc được sinh động và hiện lên như thật

Câu 2 :

Trong các văn bản tự sự, yếu tố biểu cảm có vai trò gì?

 • A

  Giúp cho người viết thể hiện được thái độ của mình đối với sự việc được kể

 • B

  Giúp cho người viết hiểu được một cách sâu sắc về sự việc được kể

 • C

  Giúp cho người viết hiểu được một cách toàn diện về sự việc được kể

 • D

  Giúp sự việc được kể hiện lên một cách sinh động, phong phú.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong các văn bản tự sự, yếu tố biểu cảm giúp sự việc được kể hiện lên một cách sinh động, phong phú.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong văn bản tự sự, rất ít khi tác giả chỉ thuần kể người, kể việc (kể chuyện) mà khi kể thường đan xen các yếu tố miêu tả và biểu cảm.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Trong văn bản tự sự, rất ít khi các tác giả chỉ thuần kể người, kể việc (kể chuyện) mà khi kể thường đan xen các yếu tố miêu tả và biểu cảm.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu văn “Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như những cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng” chứa cả yếu tố kể, tả và biểu cảm.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ và nhớ kiến thức miêu tả, kể và biểu cảm.

Lời giải chi tiết :

Câu văn trên chứa cả yếu tố kể, tả và biểu cảm.

Câu 5 :

Câu nào dưới đây không chứa yếu tố miêu tả?

(1) Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. (2) Đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. (3) Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. (4) Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc? (5) Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. (6) Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.

 (Trích Những ngày thơ ấu - Ngữ văn 8, tập 1)

 • A

  Câu (2)

 • B

  Câu (3)

 • C

  Câu (4)

 • D

  Câu (5)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ để chọn đáp án phù hợp nhất

Lời giải chi tiết :

Câu 5 không chứa yếu tố miêu tả

Câu 6 :

Những câu nào có chứa yếu tố biểu cảm?

(1) Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. (2) Đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. (3) Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. (4) Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc? (5) Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. (6) Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.

 (Trích Những ngày thơ ấu - Ngữ văn 8, tập 1)

 • A

  Câu (1) và (2)

 • B

  Câu (3) và (4)

 • C

  Câu (4) và (5)

 • D

  Câu (5) và (6)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và nhớ lại kiến thức biểu cảm

Lời giải chi tiết :

Câu (4) và (5) là những câu chứa yếu tố biểu cảm

Câu 7 :

Chỉ ra các câu văn chứa yếu tố miêu tả trong đoạn văn sau?

“(1) Hằng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. (2) Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như những cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.”

 • A

  Câu (1)

 • B

  Câu (2)

 • C

  Cả 2 câu

 • D

  Đoạn văn không có chứa yếu tố miêu tả và biểu cảm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và nhớ kiến thức miêu tả

Lời giải chi tiết :

Cả 2 câu đều chứa yếu tố miêu tả

close