Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Ông Giuôc-đanh mặc lễ phục Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục là sáng tác của ai?

 • A

  Sếch-phia

 • B

  Mô-li-e

 • C

  Pushkin

 • D

  Mi-lơ

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

“Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” thuộc thể loại gì?

 • A

  Bi kịch

 • B

  Hài kịch

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Truyện ngắn

Câu 3 :

Đoạn trích “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” nằm trong tác phẩm nào?

 • A

  Trưởng giả học làm sang

 • B

  Người bệnh tưởng

 • C

  Tôi và chúng ta

 • D

  Lão hà tiện

Câu 4 :

Lớp kịch Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục nằm ở vị trí nào trong vở kịch Trưởng giả học làm sang ?

 • A

  Kết thúc hồi II của vở kịch

 • B

  Mở đầu hồi II của vở kịch

 • C

  Kết thúc cả vở kịch

 • D

  Kết thúc hồi III của vở kịch

Câu 5 :

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục gồm mấy cảnh ?

 • A

   Bốn cảnh  

 • B

  Ba cảnh

 • C

  Hai cảnh

 • D

  Một cảnh

Câu 6 :

Đâu là nghệ thuật nổi bật nhất trong văn bản?

 • A

  Khắc họa tính cách nhân vật

 • B

  Tạo dựng mâu thuẫn

 • C

  Nghệ thuật tăng cấp

 • D

  Đáp án A và C

Câu 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

 Bài viết ca ngợi vẻ đẹp phẩm chất đạo đức của ông trưởng giả, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục là sáng tác của ai?

 • A

  Sếch-phia

 • B

  Mô-li-e

 • C

  Pushkin

 • D

  Mi-lơ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả

Lời giải chi tiết :

 Văn bản trên là của tác giả Mô-li-e

Câu 2 :

“Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” thuộc thể loại gì?

 • A

  Bi kịch

 • B

  Hài kịch

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Truyện ngắn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

“Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” thuộc thể loại hài kịch

Câu 3 :

Đoạn trích “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” nằm trong tác phẩm nào?

 • A

  Trưởng giả học làm sang

 • B

  Người bệnh tưởng

 • C

  Tôi và chúng ta

 • D

  Lão hà tiện

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục trích trong vở kịch 5 hồi Trưởng giả học làm sang

Câu 4 :

Lớp kịch Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục nằm ở vị trí nào trong vở kịch Trưởng giả học làm sang ?

 • A

  Kết thúc hồi II của vở kịch

 • B

  Mở đầu hồi II của vở kịch

 • C

  Kết thúc cả vở kịch

 • D

  Kết thúc hồi III của vở kịch

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục trích trong vở kịch 5 hồi Trưởng giả học làm sang và là lớp kịch kết thúc hồi II.

Câu 5 :

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục gồm mấy cảnh ?

 • A

   Bốn cảnh  

 • B

  Ba cảnh

 • C

  Hai cảnh

 • D

  Một cảnh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

 2 cảnh

- Từ đầu đến “...theo cách thức mặc cho các nhà quý phái”: Ông Giuốc-đanh và phó may

- Còn lại: Ông Giuốc-đanh và 4 chú thợ phụ.

Câu 6 :

Đâu là nghệ thuật nổi bật nhất trong văn bản?

 • A

  Khắc họa tính cách nhân vật

 • B

  Tạo dựng mâu thuẫn

 • C

  Nghệ thuật tăng cấp

 • D

  Đáp án A và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm đã sử dụng lời thoại sinh động, chân thực và phù hợp, nghệ thuật tăng cấp khiến cho lớp kịch càng ngày càng hấp dẫn, tính cách nhân vật được khắc họa thành công, rõ nét.

Câu 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

 Bài viết ca ngợi vẻ đẹp phẩm chất đạo đức của ông trưởng giả, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

 Văn bản khắc họa tính cách lố lăng của một tên trưởng giả đã dốt nát còn đòi học làm sang, tạo nên tiếng cười cho đọc giả.

close