Trắc nghiệm Lý thuyết về Liên kết các đoạn văn trong văn bản Văn 8

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, cần sử dụng tất cả các phương tiện liên kết để thể hiện quan hệ ý nghĩa của chúng.

Đúng
Sai
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
     Bắt đầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó. Thế là cần đến khoa học, lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới.
     Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ. Hiểu đúng bài văn đã tốt. Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ.

(Theo Lê Trí Viễn)

Hai đoạn văn trên có quan hệ liệt kê, với việc sử dụng các từ ngữ có tác dụng liệt kê để chỉ các khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học.

Đúng
Sai
Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
     Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng.
     Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

Từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn đó là “nói tóm lại”.

Đúng
Sai
Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, cần sử dụng tất cả các phương tiện liên kết để thể hiện quan hệ ý nghĩa của chúng.

Đúng
Sai
Câu 5 :

Có các phương tiện chủ yếu nào để thể hiện sự liên kết giữa các đoạn văn?

 • A

  Dùng từ ngữ có tác dụng liên kết

 • B

  Dùng câu nối

 • C

  Dùng các quan hệ từ

 • D

  Câu A và B đúng

Câu 6 :

Cho đoạn văn sau:

Trước sân trường làng Mĩ Lí dày đặc cả người. Người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa. Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hoà An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng.
(Thanh Tịnh, Tôi đi học)
Hai đoạn văn trên có mối liên hệ liên kết như thế nào?

 • A

  Hai đoạn văn trên không có mối liên hệ gì.

 • B

  Hai đoạn văn liên kết với nhau chặt chẽ, liền mạch về mặt ý nghĩa.

 • C

  Đoạn văn phía dưới được kết nối với đoạn văn phía trên về mặt ý nghĩa thời gian.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 7 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

Bắt đầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó. Thế là cần đến khoa học, lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới. Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ. Hiểu đúng bài văn đã tốt. Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ.
(Theo Lê Trí Viễn)

Hai đoạn văn trên liệt kê những khâu nào của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học?

 • A

  Khâu tìm hiểu

 • B

  Khâu cảm thụ

 • C

  Khâu hoàn thiện bài viết

 • D

  Câu A và B đúng

Câu 8 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi :
Bắt đầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó. Thế là cần đến khoa học, lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới. Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ. Hiểu đúng bài văn đã tốt. Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ.
(Theo Lê Trí Viễn)

Các từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn trên là gì?

 • A

  Từ “sau”

 • B

  Từ “bắt đầu”, “sau”

 • C

  Từ “bắt đầu”, “sau”, “thế là”

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Câu 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
Bắt đầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó. Thế là cần đến khoa học, lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới. Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ. Hiểu đúng bài văn đã tốt. Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ.
(Theo Lê Trí Viễn)

Hai đoạn văn trên có quan hệ liệt kê, với việc sử dụng các từ ngữ có tác dụng liệt kê để chỉ các khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học.

 

Đúng
Sai
Câu 10 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi :
Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

Giữa hai đoạn văn trên có quan hệ ý nghĩa như thế nào?

 • A

  Mối quan hệ ý nghĩa giữa hai đoạn văn trên là đoạn có ý nghĩa cụ thể và đoạn có ý nghĩa tổng kết khái quát.

 • B

  Đoạn văn phía dưới với đoạn văn phía trên có mối liên kết về mặt ý nghĩa thời gian.

 • C

  Cả A và B đúng

 • D

  Cả A và B sai

Câu 11 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

Từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn đó là “nói tóm lại”.

 

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

Đúng
Sai
Câu 12 :

Cho ngữ liệu sau:
“Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt, không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn, chẳng lúc nào tôi chú ý đến em… Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện. 
Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi.
Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi. 
Nhưng không, có tiếng dép lẹp kẹp trong nhà và tiếng mẹ tôi.”
(Cuộc chia tay của những con búp bê – Khánh Hoài)
Ngữ liệu trên có mấy từ liên kết?

 • A

  Một từ

 • B

  Hai từ

 • C

  Ba từ

 • D

  Bốn từ

Câu 13 :

Nhận xét nào nói đúng nhất mục đích của việc sử dụng các phương tiện để liên kết đoạn văn trong văn bản?

 • A

  Làm cho ý giữa các đoạn văn liền mạch với nhau một cách hợp lí, tạo nên tính chỉnh thể cho đoạn văn

 • B

  Làm cho các đoạn văn có thể bổ sung ý nghĩa cho nhau

 • C

  Làm cho hình thức của đoạn văn được cân đối

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 14 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
     Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng.
     Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

Giữa hai đoạn văn trên có quan hệ ý nghĩa như thế nào?

 • A

  Mối quan hệ ý nghĩa giữa hai đoạn văn trên là đoạn có ý nghĩa cụ thể và đoạn
  có ý nghĩa tổng kết khái quát.

 • B

  Đoạn văn phía dưới với đoạn văn phía trên có mối liên kết về mặt ý nghĩa thời
  gian.

 • C

  Cả A và B đúng

 • D

  Cả A và B sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, cần sử dụng tất cả các phương tiện liên kết để thể hiện quan hệ ý nghĩa của chúng.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, cần sử dụng các phương tiện liên kết để thể hiện quan hệ ý nghĩa của chúng. Chứ không phải là sử dụng tất cả các phương tiện.

Câu 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
     Bắt đầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó. Thế là cần đến khoa học, lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới.
     Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ. Hiểu đúng bài văn đã tốt. Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ.

(Theo Lê Trí Viễn)

Hai đoạn văn trên có quan hệ liệt kê, với việc sử dụng các từ ngữ có tác dụng liệt kê để chỉ các khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

xem lại bài Liệt kê và đọc kĩ các từ liệt kê ở trên.

Lời giải chi tiết :

các từ liệt kê ở trên có tác dụng chỉ các khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học.

Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
     Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng.
     Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

Từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn đó là “nói tóm lại”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

đọc kĩ xem từ “nói tóm lại” có phải là từ liên kết không.

Lời giải chi tiết :

từ ngữ liên kết ở hai đoạn văn trên là từ “nhưng”

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, cần sử dụng tất cả các phương tiện liên kết để thể hiện quan hệ ý nghĩa của chúng.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, cần sử dụng các phươngtiện liên kết để thể hiện quan hệ ý nghĩa của chúng. Chứ không phải là sử dụng tấtcả các phương tiện.

Câu 5 :

Có các phương tiện chủ yếu nào để thể hiện sự liên kết giữa các đoạn văn?

 • A

  Dùng từ ngữ có tác dụng liên kết

 • B

  Dùng câu nối

 • C

  Dùng các quan hệ từ

 • D

  Câu A và B đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Có thể sử dụng các phương tiện liên kết chủ yếu sau đây để thể hiện quan hệ ý nghĩa giữa các đoạn văn:
+ Dùng từ ngữ có tác dụng liên kết: quan hệ từ, đại từ, chỉ từ, các cụm từ thể hiện
ý liệt kê, so sánh, đối lập, tổng kết, khái quát…
+ Dùng câu nối.

Câu 6 :

Cho đoạn văn sau:

Trước sân trường làng Mĩ Lí dày đặc cả người. Người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa. Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hoà An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng.
(Thanh Tịnh, Tôi đi học)
Hai đoạn văn trên có mối liên hệ liên kết như thế nào?

 • A

  Hai đoạn văn trên không có mối liên hệ gì.

 • B

  Hai đoạn văn liên kết với nhau chặt chẽ, liền mạch về mặt ý nghĩa.

 • C

  Đoạn văn phía dưới được kết nối với đoạn văn phía trên về mặt ý nghĩa thời gian.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung hai đoạn và xét xem chúng liên kết với nhau không

Lời giải chi tiết :

Hai đoạn văn liên kết với nhau chặt chẽ, liền mạch về mặt ý nghĩa.

Câu 7 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

Bắt đầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó. Thế là cần đến khoa học, lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới. Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ. Hiểu đúng bài văn đã tốt. Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ.
(Theo Lê Trí Viễn)

Hai đoạn văn trên liệt kê những khâu nào của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học?

 • A

  Khâu tìm hiểu

 • B

  Khâu cảm thụ

 • C

  Khâu hoàn thiện bài viết

 • D

  Câu A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung hai đoạn và tìm nội dung chính.

Lời giải chi tiết :

Hai đoạn trên liệt kê khâu tìm hiểu và khâu cảm thụ văn bản.

Câu 8 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi :
Bắt đầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó. Thế là cần đến khoa học, lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới. Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ. Hiểu đúng bài văn đã tốt. Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ.
(Theo Lê Trí Viễn)

Các từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn trên là gì?

 • A

  Từ “sau”

 • B

  Từ “bắt đầu”, “sau”

 • C

  Từ “bắt đầu”, “sau”, “thế là”

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Từ liên kết thường đứng đầu mỗi đoạn văn.

Lời giải chi tiết :

Từ liên kết trong đoạn văn trên là “sau” và “bắt đầu”.

Câu 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
Bắt đầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó. Thế là cần đến khoa học, lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới. Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ. Hiểu đúng bài văn đã tốt. Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ.
(Theo Lê Trí Viễn)

Hai đoạn văn trên có quan hệ liệt kê, với việc sử dụng các từ ngữ có tác dụng liệt kê để chỉ các khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học.

 

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại bài Liệt kê và đọc kĩ các từ liệt kê ở trên.

Lời giải chi tiết :

Các từ liệt kê ở trên có tác dụng chỉ các khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học.

Câu 10 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi :
Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

Giữa hai đoạn văn trên có quan hệ ý nghĩa như thế nào?

 • A

  Mối quan hệ ý nghĩa giữa hai đoạn văn trên là đoạn có ý nghĩa cụ thể và đoạn có ý nghĩa tổng kết khái quát.

 • B

  Đoạn văn phía dưới với đoạn văn phía trên có mối liên kết về mặt ý nghĩa thời gian.

 • C

  Cả A và B đúng

 • D

  Cả A và B sai

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ hai đoạn văn trên và tìm quan hệ ý nghĩa của chúng.

Lời giải chi tiết :

Hai đoạn văn có mối quan hệ thời gian trong quá khứ và hiện tại.

Câu 11 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

Từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn đó là “nói tóm lại”.

 

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ xem từ “nói tóm lại” có phải là từ liên kết không.

Lời giải chi tiết :

Từ ngữ liên kết ở hai đoạn văn trên là từ “nhưng”

Câu 12 :

Cho ngữ liệu sau:
“Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt, không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn, chẳng lúc nào tôi chú ý đến em… Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện. 
Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi.
Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi. 
Nhưng không, có tiếng dép lẹp kẹp trong nhà và tiếng mẹ tôi.”
(Cuộc chia tay của những con búp bê – Khánh Hoài)
Ngữ liệu trên có mấy từ liên kết?

 • A

  Một từ

 • B

  Hai từ

 • C

  Ba từ

 • D

  Bốn từ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và tìm ra các từ liên kết.

Lời giải chi tiết :

Ngữ liệu trên có hai từ liên kết “vậy mà” và “nhưng”.

Câu 13 :

Nhận xét nào nói đúng nhất mục đích của việc sử dụng các phương tiện để liên kết đoạn văn trong văn bản?

 • A

  Làm cho ý giữa các đoạn văn liền mạch với nhau một cách hợp lí, tạo nên tính chỉnh thể cho đoạn văn

 • B

  Làm cho các đoạn văn có thể bổ sung ý nghĩa cho nhau

 • C

  Làm cho hình thức của đoạn văn được cân đối

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Suy nghĩ và xét xem đâu là mục đích của của việc sử dụng các phương tiện để liên kết đoạn văn.

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 14 :

Đọc hai đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
     Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng.
     Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

Giữa hai đoạn văn trên có quan hệ ý nghĩa như thế nào?

 • A

  Mối quan hệ ý nghĩa giữa hai đoạn văn trên là đoạn có ý nghĩa cụ thể và đoạn
  có ý nghĩa tổng kết khái quát.

 • B

  Đoạn văn phía dưới với đoạn văn phía trên có mối liên kết về mặt ý nghĩa thời
  gian.

 • C

  Cả A và B đúng

 • D

  Cả A và B sai

Đáp án : B

Phương pháp giải :

đọc kĩ hai đoạn văn trên và tìm quan hệ ý nghĩa của chúng.

Lời giải chi tiết :

hai đoạn văn có mối quan hệ thời gian trong quá khứ và hiện tại.

close