Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Trần Quốc Tuấn Văn 8

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Trần Quốc Tuấn?

 • A

  971 - 1025

 • B

  972 - 2026

 • C

  973 - 2027

 • D

  1231 - 1300

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Trần Quốc Tuấn (1231-1300)

Câu hỏi 2 :

Trần Quốc Tuấn còn có biệt hiệu là?

 • A

  Trần Quang Khải

 • B

  Nguyễn Huệ

 • C

  Bắc Bình Vương

 • D

  Hưng Đạo Đại Vương

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Trần Quốc Tuấn (1231-1300) còn được gọi là Hưng Đạo Đại Vương

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trần Quốc Tuấn là một danh tướng kiệt xuất của dân tộc ta, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ông là danh tướng kiệt xuất của dân tộc ta

Câu hỏi 4 :

Trần Quốc Tuấn có công lớn trong cuộc chiến chống quân?

 • A

  Tống

 • B

  Minh

 • C

  Nguyên Mông

 • D

  Thanh 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Ông lập nhiều chiến công lớn: 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông.

Câu hỏi 5 :

Tác phẩm nổi bật của Trần Quốc Tuấn là?

 • A

  Chiếu dời đô

 • B

  Bàn về phép học

 • C

  Đại Việt sử kí toàn thư

 • D

  Bàn về đọc sách

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm nổi bật: Binh thư yếu lược, Đại Việt sử kí toàn thư.

close