Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Thuế máu Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Đoạn trích Thuế máu nằm ở chương thứ mấy của tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp ?

 • A

  Chương I

 • B

  Chương II

 • C

  Chương III

 • D

  Chương IV

Câu 2 :

Bản án chế độ thực dân Pháp được viết bằng tiếng gì ?

 • A

  Tiếng Trung

 • B

  Tiếng Việt   

 • C

   Tiếng Pháp

 • D

  Tiếng Nga

Câu 3 :

Bản án chế độ thực dân Pháp được sáng tác trong hoàn cảnh nào ?

 • A

  Pháp bắt đầu tràn vào nước ta   

 • B

  Pháp thực hiện âm mưu "khai thác triệt để thuộc địa”

 • C

  Cách mạng tháng Tám thành công  

 • D

  Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi

Câu 4 :

Bố cục của văn bản "Thuế máu" gồm mấy phần?

 • A

  Hai phần

 • B

  Ba phần

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Câu 5 :

Bản án chế độ thực dân Pháp thuộc thể loại gì?

 • A

  Văn bản khoa học    

 • B

  Văn bản thuyết minh

 • C

  Văn bản chính luận

 • D

  Văn bản báo chí

Câu 6 :

Bản án chế độ thực dân Pháp  được viết theo phương thức biểu đạt chính nào ?

 • A

  Tự sự  

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Nghị luận

Câu 7 :

Nội dung chủ yếu của bản án chế độ thực dân Pháp là gì?

 • A

  Tố cáo và lên án những tội ác tày trời của thực dân Pháp trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá,...

 • B

  Thể hiện tình cảm tủi nhục , khốn khổ của những người dân ở các sứ thuộc địa trên thế giới.

 • C

  Bước đầu vạch ra đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn cho các nước thuộc địa để tự giải phóng, giành độc lập.

 • D

  Gồm ý A, B, C.

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Nghệ thuật nổi bật trong văn bản "Thuế máu" là gì?

Nghệ thuật đả kích, châm biếm sắc sảo, tài tình

Lựa chọn và xây dựng hình ảnh mang ý nghĩa tố cáo

Tạo dựng tình huống truyện gay cấn

Xây dựng tâm lý nhân vật độc đáo

Giọng điệu trào phúng đặc sắc

Ngôn từ mang màu sắc châm biếm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đoạn trích Thuế máu nằm ở chương thứ mấy của tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp ?

 • A

  Chương I

 • B

  Chương II

 • C

  Chương III

 • D

  Chương IV

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Thuế máu nằm ở chương thứ I của tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp

Câu 2 :

Bản án chế độ thực dân Pháp được viết bằng tiếng gì ?

 • A

  Tiếng Trung

 • B

  Tiếng Việt   

 • C

   Tiếng Pháp

 • D

  Tiếng Nga

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản được viết bằng tiếng Pháp

Câu 3 :

Bản án chế độ thực dân Pháp được sáng tác trong hoàn cảnh nào ?

 • A

  Pháp bắt đầu tràn vào nước ta   

 • B

  Pháp thực hiện âm mưu "khai thác triệt để thuộc địa”

 • C

  Cách mạng tháng Tám thành công  

 • D

  Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp ra đời trong thời kì chủ nghĩa thực dân Pháp thực hiện âm mưu "khai thác triệt để thuộc địa”.

Câu 4 :

Bố cục của văn bản "Thuế máu" gồm mấy phần?

 • A

  Hai phần

 • B

  Ba phần

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bố cục của văn bản gồm 3 phần

Câu 5 :

Bản án chế độ thực dân Pháp thuộc thể loại gì?

 • A

  Văn bản khoa học    

 • B

  Văn bản thuyết minh

 • C

  Văn bản chính luận

 • D

  Văn bản báo chí

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bản án chế độ thực dân Pháp thuộc thể loại văn chính luận

Câu 6 :

Bản án chế độ thực dân Pháp  được viết theo phương thức biểu đạt chính nào ?

 • A

  Tự sự  

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Nghị luận

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt chính là nghị luận

Câu 7 :

Nội dung chủ yếu của bản án chế độ thực dân Pháp là gì?

 • A

  Tố cáo và lên án những tội ác tày trời của thực dân Pháp trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá,...

 • B

  Thể hiện tình cảm tủi nhục , khốn khổ của những người dân ở các sứ thuộc địa trên thế giới.

 • C

  Bước đầu vạch ra đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn cho các nước thuộc địa để tự giải phóng, giành độc lập.

 • D

  Gồm ý A, B, C.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chính quyền thực dân đã biến người dân nghèo khổ ở các xứ thuộc địa thành vật hi sinh để phục vụ lợi ích của mình trong các cuộc chiến tranh tàn khốc. Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần sự thực ấy bằng những tư liệu phong phú, xác thực, bằng ngòi bút trào phúng sắc sảo.

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Nghệ thuật nổi bật trong văn bản "Thuế máu" là gì?

Nghệ thuật đả kích, châm biếm sắc sảo, tài tình

Lựa chọn và xây dựng hình ảnh mang ý nghĩa tố cáo

Tạo dựng tình huống truyện gay cấn

Xây dựng tâm lý nhân vật độc đáo

Giọng điệu trào phúng đặc sắc

Ngôn từ mang màu sắc châm biếm

Đáp án

Nghệ thuật đả kích, châm biếm sắc sảo, tài tình

Lựa chọn và xây dựng hình ảnh mang ý nghĩa tố cáo

Giọng điệu trào phúng đặc sắc

Ngôn từ mang màu sắc châm biếm

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật đả kích, châm biếm sắc sảo, tài tình

Lựa chọn và xây dựng hình ảnh mang ý nghĩa tố cáo

Giọng điệu trào phúng đặc sắc

Ngôn từ mang màu sắc châm biếm

close