Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Muốn làm thằng cuội Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ “Muốn làm thằng Cuội” nằm trong tập thơ nào của Tản Đà?

 • A

   Khối tình con I, xuất bản năm 1917

 • B

  Khối tình con II, xuất bản năm 1917

 • C

  Thề non nước, Tiểu thuyết viết năm 1920

 • D

  Giấc mộng lớn, Tự truyện viết năm 1932

Câu 2 :

 Bài thơ “Muốn làm thằng Cuội” được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Thể thơ tứ tuyệt.

 • B

   Thể thơ thất ngôn bát cú.

 • C

  Thể thơ tự do.

 • D

  Thể thơ bảy chữ.

Câu 3 :

Nội dung chính của bài thơ “Muốn làm thằng Cuội” là gì?

 • A

  Ước mơ được lên cung trăng để làm bạn với chị Hằng và chú Cuội.

 • B

  Cuộc sống thanh thản, an nhàn, hạnh phúc của tác giả trong cuộc sống đời thường.

 • C

  Lòng yêu đời, yêu người của tác giả.

 • D

  Tâm sự buồn chán của nhà thơ trước cảnh thực tại tầm thường, muốn thoát li bằng mộng tưởng lên cung trăng bầu bạn với chị Hằng.

Câu 4 :

Bài thơ được sáng tác bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ Nôm

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

   Kết hợp nhiều ngôn ngữ

Câu 5 :

Nét mới của tác phẩm Muốn làm thằng cuội là gì?

 • A

  Hồn thơ lãng mạn pha chút ngông nghênh, giọng thơ phóng khoáng đa tình.

 • B

  Những cách tân mới trong luật thơ - không có về đối trong câu Thực

 • C

  Thể thơ thất ngôn bát cú Đường Luật

 • D

  Đề tài về trăng

Câu 6 :

Nhan đề Muốn làm thằng Cuội cho chúng ta thấy điều gì ở con người nhà thơ?

 • A

  Sự đùa cợt của nhà thơ trước thực trạng cuộc sống lúc bấy giờ.

   

 • B

  Xu hướng nhập cuộc, muốn cống hiến tài năng cho đất nước.

 • C

  Xu hướng muốn thoát li, xa lánh chốn bụi trần của nhà thơ.

 • D

  Lòng yêu đời, yêu cuộc sống của nhà thơ.

Câu 7 :

Mục đích chính của tác giả khi viết bài thơ Muốn làm thằng cuội là gì?

 • A

  Thể hiện lòng yêu nước tha thiết

 • B

  Thể hiện khát vọng thoát li của cái tôi

 • C

  Nói lên chí khí chiến đấu bền bỉ, kiên cường 

 • D

  Cả ba nội dung trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ “Muốn làm thằng Cuội” nằm trong tập thơ nào của Tản Đà?

 • A

   Khối tình con I, xuất bản năm 1917

 • B

  Khối tình con II, xuất bản năm 1917

 • C

  Thề non nước, Tiểu thuyết viết năm 1920

 • D

  Giấc mộng lớn, Tự truyện viết năm 1932

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bài thơ nằm trong quyển Khối tình con con I, xuất bản năm 1917.

Câu 2 :

 Bài thơ “Muốn làm thằng Cuội” được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Thể thơ tứ tuyệt.

 • B

   Thể thơ thất ngôn bát cú.

 • C

  Thể thơ tự do.

 • D

  Thể thơ bảy chữ.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ “Muốn làm thằng Cuội” được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú.

Câu 3 :

Nội dung chính của bài thơ “Muốn làm thằng Cuội” là gì?

 • A

  Ước mơ được lên cung trăng để làm bạn với chị Hằng và chú Cuội.

 • B

  Cuộc sống thanh thản, an nhàn, hạnh phúc của tác giả trong cuộc sống đời thường.

 • C

  Lòng yêu đời, yêu người của tác giả.

 • D

  Tâm sự buồn chán của nhà thơ trước cảnh thực tại tầm thường, muốn thoát li bằng mộng tưởng lên cung trăng bầu bạn với chị Hằng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ là một lời tâm sự của một con người bất hòa sâu sắc với thực tại tầm thường, xấu xa, muốn thoát li bằng mộng tưởng lên cung trăng để bầu bạn với chị Hằng.

Câu 4 :

Bài thơ được sáng tác bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ Nôm

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

   Kết hợp nhiều ngôn ngữ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được viết bằng chữ quốc ngữ

Câu 5 :

Nét mới của tác phẩm Muốn làm thằng cuội là gì?

 • A

  Hồn thơ lãng mạn pha chút ngông nghênh, giọng thơ phóng khoáng đa tình.

 • B

  Những cách tân mới trong luật thơ - không có về đối trong câu Thực

 • C

  Thể thơ thất ngôn bát cú Đường Luật

 • D

  Đề tài về trăng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án và xem xét điều gì mới so với các ý còn lại

Lời giải chi tiết :

Hồn thơ lãng mạn pha chút ngông nghênh, giọng thơ phóng khoáng đa tình là nét mới của tác phẩm.

Câu 6 :

Nhan đề Muốn làm thằng Cuội cho chúng ta thấy điều gì ở con người nhà thơ?

 • A

  Sự đùa cợt của nhà thơ trước thực trạng cuộc sống lúc bấy giờ.

   

 • B

  Xu hướng nhập cuộc, muốn cống hiến tài năng cho đất nước.

 • C

  Xu hướng muốn thoát li, xa lánh chốn bụi trần của nhà thơ.

 • D

  Lòng yêu đời, yêu cuộc sống của nhà thơ.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nhan đề, suy luận và chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Nhan đề Muốn làm thằng Cuội cho chúng ta thấy xu hướng muốn thoát li, xa lánh chốn bụi trần của nhà thơ.

Câu 7 :

Mục đích chính của tác giả khi viết bài thơ Muốn làm thằng cuội là gì?

 • A

  Thể hiện lòng yêu nước tha thiết

 • B

  Thể hiện khát vọng thoát li của cái tôi

 • C

  Nói lên chí khí chiến đấu bền bỉ, kiên cường 

 • D

  Cả ba nội dung trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Mục đích chính của tác giả khi viết bài thơ này để thể hiện khát vọng thoát li của cái tôi

close