Trắc nghiệm Lý thuyết về Hội thoại (tiếp theo) Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Trong hội thoại, khi nào người nói "im lặng" mặc dù đến lượt mình?

 • A

  Khi muốn biểu thị một thái độ nhất định.

 • B

  Khi không biết nói điều gì.

 • C

  Khi người nói đang ở trong tình trạng phân vân, lưỡng lự.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Câu 2 :

 Cha mẹ đang bàn bạc với nhau về vấn đề kinh tế trong gia đình. Người con ngồi gần đó nói xen vào câu chuyện kiến cha mẹ rất bực mình. Trong lĩnh vực hội thoại, hiện tượng người con nói xen vào câu chuyện như trên được gọi là hiện tượng gì?

 • A

  Nói leo.  

 • B

  Cướp lời.   

 • C

  Nói tranh.

 • D

  Nói hỗn.

Câu 3 :

 Trong một buổi thảo luận ở lớp học, cô giáo yêu cầu học sinh A phát biểu ý kiến về một vấn đề. Học sinh A chưa kịp trình bày ý kiến của mình thì học sinh B đã vội vàng đưa ra những suy nghĩ về vấn đề đó. Trong lĩnh vực hội thoại, hành vi đó của B được gọi là hành vi gì?

 • A

  Nói leo

 • B

  im lặng

 • C

  Nói tranh.

 • D

  Nói hỗn

Câu 4 :

hầy nó bảo:

- (1) Hôm nay mày phải xuống chợ một tí đi , con ạ.

- (2) Mua bán gì mà đi chợ?

- (3) Mua mấy xu chè tươi, với mấy quả cau. Người ta đến cũng phải có bát nước, miếng trầu tươm tất chứ.

- (4) Chào ! ... Vẽ chuyện !

- (5) Sao lại vẽ chuyện ? Không có, không coi được.

Dần cười tủm tỉm. Thằng em lớn, tì một tay lên đùi cha, múa may tay kia và nhún nhảy người, giễu chị:

- (6) Lêu lêu ! Lêu lêu! Có người sắp được đi lấy chồng ... lêu lêu!...

Dần khoặm mặt, lườm em. Người cha sợ con gái xấu hổ, củng vào đầu con trai một cái và mắng nó:

- (7) im thằ HỘI THOẠI

NHẬN BÍT

Lượt lời trong hội thoại là gì?

 • A

  Số người nói chuyện

 • B

  Số từ ngữ mỗi người nói

 • C

  Số lần mỗi người nói

 • D

  Số câu mỗi người nói

Câu 5 :

Thế nào là hành vi cướp lời (xét theo cách hiểu về lượt lời)?

 • A

  Nói tranh lượt lời của người khác.

 • B

  Nói khi người khác đã kết thúc lời của người đó.

 • C

  Nói khi người khác chưa kết thúc lời của người đó.

 • D

  Nói xen vào khi người khác không yêu cầu.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong hội thoại, khi nào người nói "im lặng" mặc dù đến lượt mình?

 • A

  Khi muốn biểu thị một thái độ nhất định.

 • B

  Khi không biết nói điều gì.

 • C

  Khi người nói đang ở trong tình trạng phân vân, lưỡng lự.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong hội thoại, người nói "im lặng" khi muốn biểu thị một thái độ nhất định, không biết nói điều gì và khi người nói đang ở trong tình trạng phân vân, lưỡng lự

Câu 2 :

 Cha mẹ đang bàn bạc với nhau về vấn đề kinh tế trong gia đình. Người con ngồi gần đó nói xen vào câu chuyện kiến cha mẹ rất bực mình. Trong lĩnh vực hội thoại, hiện tượng người con nói xen vào câu chuyện như trên được gọi là hiện tượng gì?

 • A

  Nói leo.  

 • B

  Cướp lời.   

 • C

  Nói tranh.

 • D

  Nói hỗn.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kỹ nội dung trên

Lời giải chi tiết :

Nói leo.  

Câu 3 :

 Trong một buổi thảo luận ở lớp học, cô giáo yêu cầu học sinh A phát biểu ý kiến về một vấn đề. Học sinh A chưa kịp trình bày ý kiến của mình thì học sinh B đã vội vàng đưa ra những suy nghĩ về vấn đề đó. Trong lĩnh vực hội thoại, hành vi đó của B được gọi là hành vi gì?

 • A

  Nói leo

 • B

  im lặng

 • C

  Nói tranh.

 • D

  Nói hỗn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kỹ nội dung trên

Lời giải chi tiết :

Nói tranh.

Câu 4 :

hầy nó bảo:

- (1) Hôm nay mày phải xuống chợ một tí đi , con ạ.

- (2) Mua bán gì mà đi chợ?

- (3) Mua mấy xu chè tươi, với mấy quả cau. Người ta đến cũng phải có bát nước, miếng trầu tươm tất chứ.

- (4) Chào ! ... Vẽ chuyện !

- (5) Sao lại vẽ chuyện ? Không có, không coi được.

Dần cười tủm tỉm. Thằng em lớn, tì một tay lên đùi cha, múa may tay kia và nhún nhảy người, giễu chị:

- (6) Lêu lêu ! Lêu lêu! Có người sắp được đi lấy chồng ... lêu lêu!...

Dần khoặm mặt, lườm em. Người cha sợ con gái xấu hổ, củng vào đầu con trai một cái và mắng nó:

- (7) im thằ HỘI THOẠI

NHẬN BÍT

Lượt lời trong hội thoại là gì?

 • A

  Số người nói chuyện

 • B

  Số từ ngữ mỗi người nói

 • C

  Số lần mỗi người nói

 • D

  Số câu mỗi người nói

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lượt lời trong hội thoại là số lần mỗi người nói

Câu 5 :

Thế nào là hành vi cướp lời (xét theo cách hiểu về lượt lời)?

 • A

  Nói tranh lượt lời của người khác.

 • B

  Nói khi người khác đã kết thúc lời của người đó.

 • C

  Nói khi người khác chưa kết thúc lời của người đó.

 • D

  Nói xen vào khi người khác không yêu cầu.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cướp lời là nói tranh lượt lời của người khác.

close