Trắc nghiệm Lý thuyết về Thuyết minh về một thể loại văn học Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Dòng nào nói đúng nhất trình tự các bước tiến hành khi thuyết minh đặc điểm của một thể loại văn học hay một văn bản cụ thể?

 • A

   Quan sát, nhận xét, sau đó khái quát thành những đặc điểm.

 • B

  Nhận xét, quan sát, sau đó khái quát thành những đặc điểm.

 • C

  Khái quát thành những đặc điểm sau đó nhận xét, quan sát.

 • D

  Quan sát, khái quát thành những đặc điểm sau đó nhận xét.

Câu 2 :

Khi nêu các đặc điểm của đối tượng thuyết minh, cần lưu ý điều gì?

 • A

  Nêu tất cả các đặc điểm của thể loại văn học hoặc của văn bản cụ thể đó

 • B

  Đặc điểm nào của thể loại văn học hoặc của văn bản cụ thể đó cũng phải có dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ

 • C

  Chọn những đặc điểm tiêu biểu, quan trọng và cần có những ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ các đặc điểm ấy.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 3 :

Đoạn văn dưới đây thuyết minh về thể loại văn học nào?

Hát nói là biến thể của hai thể song thất và lục bát (1). Hát nói là biến thể của thể song thất lục bát và nói lối trong tuồng (2). Thể hát nói bắt nguồn từ thể nói sử (trong chèo) (3). Thể hát nói bắt nguồn từ hát dặm (4). Ở quan niệm thứ nhất, trong tài liệu đã dẫn, ông Dương Quảng Hàm không lý giải mà chỉ đưa ra một nhận xét tiên nghiệm. Nhưng chúng ta có thể thấy căn cứ mà nhà học giả họ Dương dựa vào- khi ông trình bày về bố cục, vận luật của thể thơ này- là trong bài hát nói vừa có phần mưỡu gồm các cặp lục bát, vừa có phần hát nói gồm những câu thơ 7 tiếng hoặc thất ngôn biến thể có cả vần chân và vần lưng mà khuôn hình của chúng gần giống song thất. Lại thêm, phần hát nói thỉnh thoảng có những cặp lục bát biến thể trong đó câu lục giữ nguyên dạng, câu bát có những biến đổi về vần và số tiếng.

 • A

  Thơ lục bát

 • B

  Chèo

 • C

  Hát nói

 • D

   Hát xoan

Câu 4 :

Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm.

Đoạn văn dưới đây thuyết minh về thể nào?

         Thể thơ này có nguồn gốc lâu đời, là một thể thơ dân tộc ta, thơ (…) bao gồm có thể từ hai câu trở lên. Trong đó thì cứ hai câu ghép lại thành một cặp câu. Các cặp câu gồm có một câu 6 tiếng (câu lục) và một câu 8 tiếng (câu bát), và xen kẽ cứ câu lục là câu bát rồi đến cặp câu khác, số câu trong bài không giới hạn. Thông thường thì bắt đầu bằng câu sáu chữ và chấm dứt ớ câu tám chữ. Nhưng cũng có khi kết thúc bằng câu sáu để đạt tính cách lơ lừng, thanh và vân, vì vậy tìm hiêu thơ lục bát là tìm hiểu về luật và vần của nó. Luật về thanh giúp cho câu thơ trở nên hài hoà. Các vần chính là hình thức kết dính các câu thơ lại với nhau. 

 • A

  Tự do

 • B

  Lục bát

 • C

  Bảy chữ

 • D

  Tám chữ

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

 Đoạn văn sau có phải là đoạn văn thuyết minh về thể loại tiểu thuyết không?

     Cốt truyện của truyện ngắn thường diễn ra trong một không gian, thời gian hạn chế. Nó không kể trọn vẹn một quá trình diễn biến một đời người mà chọn lấy những khoảnh khắc, những lát cắt của cuộc sống để thể hiện. Tôi đi học chỉ thu lại trong buổi tựu trường đầu tiên trên con đường từ nhà đến trường, trên sân trường, trong lớp học; Lão Hạc chỉ là khoảnh khắc cuối đời của nhân vật từ nhà của lão sang nhà ông giáo; Chiếc lá cuối cùng được kể lại trong những ngày Giôn-xi ốm nằm ở căn phòng nhỏ có chiếc cửa sổ trông ra cây thường xuân.

Không

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Đâu là đề văn thuyết minh về một thể loại văn học?

Hãy tìm hiểu về thể thơ lục bát

Kể về con mèo nhà em

 Thuyết minh về thể loại truyện ngắn

Miêu tả về mẹ của em

Giới thiệu về thể song thất lục bát

Thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Dòng nào nói đúng nhất trình tự các bước tiến hành khi thuyết minh đặc điểm của một thể loại văn học hay một văn bản cụ thể?

 • A

   Quan sát, nhận xét, sau đó khái quát thành những đặc điểm.

 • B

  Nhận xét, quan sát, sau đó khái quát thành những đặc điểm.

 • C

  Khái quát thành những đặc điểm sau đó nhận xét, quan sát.

 • D

  Quan sát, khái quát thành những đặc điểm sau đó nhận xét.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Muốn thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học (thể thơ hay văn bản cụ thể), trước hết phải quan sát, nhận xét, sau đó khái quát thành những đặc điểm.

Câu 2 :

Khi nêu các đặc điểm của đối tượng thuyết minh, cần lưu ý điều gì?

 • A

  Nêu tất cả các đặc điểm của thể loại văn học hoặc của văn bản cụ thể đó

 • B

  Đặc điểm nào của thể loại văn học hoặc của văn bản cụ thể đó cũng phải có dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ

 • C

  Chọn những đặc điểm tiêu biểu, quan trọng và cần có những ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ các đặc điểm ấy.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi nêu các đặc điểm, cần lựa chọn những đặc điểm tiêu biểu, quan trọng và cần có những ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ các đặc điểm ấy.

Câu 3 :

Đoạn văn dưới đây thuyết minh về thể loại văn học nào?

Hát nói là biến thể của hai thể song thất và lục bát (1). Hát nói là biến thể của thể song thất lục bát và nói lối trong tuồng (2). Thể hát nói bắt nguồn từ thể nói sử (trong chèo) (3). Thể hát nói bắt nguồn từ hát dặm (4). Ở quan niệm thứ nhất, trong tài liệu đã dẫn, ông Dương Quảng Hàm không lý giải mà chỉ đưa ra một nhận xét tiên nghiệm. Nhưng chúng ta có thể thấy căn cứ mà nhà học giả họ Dương dựa vào- khi ông trình bày về bố cục, vận luật của thể thơ này- là trong bài hát nói vừa có phần mưỡu gồm các cặp lục bát, vừa có phần hát nói gồm những câu thơ 7 tiếng hoặc thất ngôn biến thể có cả vần chân và vần lưng mà khuôn hình của chúng gần giống song thất. Lại thêm, phần hát nói thỉnh thoảng có những cặp lục bát biến thể trong đó câu lục giữ nguyên dạng, câu bát có những biến đổi về vần và số tiếng.

 • A

  Thơ lục bát

 • B

  Chèo

 • C

  Hát nói

 • D

   Hát xoan

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em căn cứ vào những từ ngữ lặp lại trong đoạn văn

Lời giải chi tiết :

 Đoạn văn trên thuyết minh về thể hát nói

Câu 4 :

Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm.

Đoạn văn dưới đây thuyết minh về thể nào?

         Thể thơ này có nguồn gốc lâu đời, là một thể thơ dân tộc ta, thơ (…) bao gồm có thể từ hai câu trở lên. Trong đó thì cứ hai câu ghép lại thành một cặp câu. Các cặp câu gồm có một câu 6 tiếng (câu lục) và một câu 8 tiếng (câu bát), và xen kẽ cứ câu lục là câu bát rồi đến cặp câu khác, số câu trong bài không giới hạn. Thông thường thì bắt đầu bằng câu sáu chữ và chấm dứt ớ câu tám chữ. Nhưng cũng có khi kết thúc bằng câu sáu để đạt tính cách lơ lừng, thanh và vân, vì vậy tìm hiêu thơ lục bát là tìm hiểu về luật và vần của nó. Luật về thanh giúp cho câu thơ trở nên hài hoà. Các vần chính là hình thức kết dính các câu thơ lại với nhau. 

 • A

  Tự do

 • B

  Lục bát

 • C

  Bảy chữ

 • D

  Tám chữ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn văn, chú ý số tiếng trong câu thơ và chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn trên thuyết minh về thể thơ lục bát

 

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

 Đoạn văn sau có phải là đoạn văn thuyết minh về thể loại tiểu thuyết không?

     Cốt truyện của truyện ngắn thường diễn ra trong một không gian, thời gian hạn chế. Nó không kể trọn vẹn một quá trình diễn biến một đời người mà chọn lấy những khoảnh khắc, những lát cắt của cuộc sống để thể hiện. Tôi đi học chỉ thu lại trong buổi tựu trường đầu tiên trên con đường từ nhà đến trường, trên sân trường, trong lớp học; Lão Hạc chỉ là khoảnh khắc cuối đời của nhân vật từ nhà của lão sang nhà ông giáo; Chiếc lá cuối cùng được kể lại trong những ngày Giôn-xi ốm nằm ở căn phòng nhỏ có chiếc cửa sổ trông ra cây thường xuân.

Không

Đáp án

Không

Phương pháp giải :

 Đọc kĩ đoạn văn và chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn trên là đoạn văn thuyết minh về thể loại truyện ngắn

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Đâu là đề văn thuyết minh về một thể loại văn học?

Hãy tìm hiểu về thể thơ lục bát

Kể về con mèo nhà em

 Thuyết minh về thể loại truyện ngắn

Miêu tả về mẹ của em

Giới thiệu về thể song thất lục bát

Thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam

Đáp án

Hãy tìm hiểu về thể thơ lục bát

 Thuyết minh về thể loại truyện ngắn

Giới thiệu về thể song thất lục bát

Phương pháp giải :

đọc  kỹ các gợi ý liên quan

Lời giải chi tiết :

Những đề thuyết minh về thể thơ lục bát, truyện ngắn, thể thơ song thất lục bát là đề văn thuyết minh về một thể loại văn học.

close