Trắc nghiệm Soạn bài Ôn tập truyện kí Việt Nam Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Đâu không phải là văn bản truyện kí Việt Nam đã học?

 • A

  Trong lòng mẹ

 • B

  Cô bé bán diêm

 • C

  Lão Hạc

 • D

  Tức nước vỡ bờ

Câu 2 :

Các tác phẩm Tôi đi học, Những ngày thơ ấu, Lão Hạc được sáng tác vào thời kì nào?

 • A

  Trước CMT8

 • B

  Sau CMT8

 • C

  Thời kỳ chống Pháp

 • D

  Thời kỳ chống Mỹ

Câu 3 :

Dòng nào nêu đúng nhất về đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn Lão Hạc?

 • A

  Nghệ thuật xây dựng hình huống truyện độc đáo, miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc

 • B

  Miêu tả chân thực, so sánh tiêu biểu, lời văn tha thiết, cảm động

 • C

  Sử dụng điểm nhìn của trẻ thơ hồn nhiên, trong sáng

 • D

  Cả A, B và C đều sai.

Câu 4 :

Điểm khác nhau hoàn toàn của các văn bản Trong lòng mẹ, Tức nước vỡ bờ, Lão Hạc là gì?

 • A

  Số phận nhân vật

 • B

  Tình cảm của nhà văn

 • C

  Nghệ thuật trong văn bản

 • D

  Thể loại

Câu 5 :

Dòng nào nói đúng nhất giá trị của các văn bản Tức nước vỡ bờ, Những ngày thơ ấu, Lão Hạc?

 • A

  Giá trị hiện thực

 • B

  Giá trị nhân đạo

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Câu 6 :

Nhận định sau ứng với nội dung chủ yếu của văn bản nào?
“Số phận bi thảm của người nông dân cùng khổ và những phẩm chất tốt đẹp của họ đã được thể hiện qua cái nhìn thương cảm và sự trân trọng của nhà văn”

 • A

  Tôi đi học

 • B

  Trong lòng mẹ

 • C

  Tức nước vỡ bờ

 • D

  Lão Hạc

Câu 7 :

Nhận xét “Sử dụng thể loại hồi kí với lời văn chân thành, giọng điệu trữ tình, tha thiết” ứng với đặc sắc nghệ thuật của văn bản nào?

 • A

  Tôi đi học

 • B

  Trong lòng mẹ

 • C

  Tức nước vỡ bờ

 • D

  Lão Hạc

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản “Tôi đi học” nói lên tình cảnh đáng thương của một em bé mồ côi cha và tình cảm sâu sắc của em dành cho người mẹ bất hạnh, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 :

Các tác phẩm nào sau đây đều viết về người nông dân?

 • A

  Lão Hạc, Trong lòng mẹ

 • B

  Tôi đi học, Tức nước vỡ bờ

 • C

  Trong lòng mẹ, Tức nước vỡ bờ

 • D

  Lão Hạc, Tức nước vỡ bờ

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cả ba tác phẩm Tức nước vỡ bờ, Những ngày thơ ấu, Lão Hạc đều có lối viết chân thực gắn với đời sống, bút pháp hiện thực sinh động.
Em có đồng ý hay không?

Đồng ý

Không đồng ý

Câu 11 :

Các tác giả Nguyên Hồng, Ngô Tất Tố, Nam Cao đã dành tình cảm gì cho nhân vật của mình?

 • A

  Ca ngợi, trân trọng tình cảm tốt đẹp, phẩm chất tốt đẹp của con người.

 • B

  Thương xót, đồng cảm cho số phận bất hạnh của những con người mang bản chất tốt đẹp

 • C

  Cả A, B đều đúng

 • D

  Cả A, B đều sai

Câu 12 :

Điền từ còn thiếu cho câu văn sau:
Bằng ngòi bút hiện thực sinh động, ... đã vạch trần bộ mặt tàn ác, bất nhân của xã hội thực dân phong kiến đương thời; xã hội ấy đã đẩy người nông dân vào tình cảnh vô cùng cực khổ, khiến họ phải liều mạng chống cự lại.

 • A

  Lão Hạc

 • B

  Tôi đi học

 • C

  Tức nước vỡ bờ

 • D

  Trong lòng mẹ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu không phải là văn bản truyện kí Việt Nam đã học?

 • A

  Trong lòng mẹ

 • B

  Cô bé bán diêm

 • C

  Lão Hạc

 • D

  Tức nước vỡ bờ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

“Cô bé bán diêm” là một văn bản nước ngoài.

Câu 2 :

Các tác phẩm Tôi đi học, Những ngày thơ ấu, Lão Hạc được sáng tác vào thời kì nào?

 • A

  Trước CMT8

 • B

  Sau CMT8

 • C

  Thời kỳ chống Pháp

 • D

  Thời kỳ chống Mỹ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại phần tìm hiểu chung của các văn bản

Lời giải chi tiết :

Các tác phẩm đều được sáng tác trước 1945

Câu 3 :

Dòng nào nêu đúng nhất về đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn Lão Hạc?

 • A

  Nghệ thuật xây dựng hình huống truyện độc đáo, miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc

 • B

  Miêu tả chân thực, so sánh tiêu biểu, lời văn tha thiết, cảm động

 • C

  Sử dụng điểm nhìn của trẻ thơ hồn nhiên, trong sáng

 • D

  Cả A, B và C đều sai.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Xây dựng hình huống truyện độc đáo, miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc là nghệ thuật tiêu biểu của lão Hạc.

Câu 4 :

Điểm khác nhau hoàn toàn của các văn bản Trong lòng mẹ, Tức nước vỡ bờ, Lão Hạc là gì?

 • A

  Số phận nhân vật

 • B

  Tình cảm của nhà văn

 • C

  Nghệ thuật trong văn bản

 • D

  Thể loại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các văn bản khác nhau hoàn toàn về thể loại.

Câu 5 :

Dòng nào nói đúng nhất giá trị của các văn bản Tức nước vỡ bờ, Những ngày thơ ấu, Lão Hạc?

 • A

  Giá trị hiện thực

 • B

  Giá trị nhân đạo

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại phần giá trị nội dung của các văn bản

Lời giải chi tiết :

Các văn bản mang đậm giá trị hiện thực và nhân đạo.

Câu 6 :

Nhận định sau ứng với nội dung chủ yếu của văn bản nào?
“Số phận bi thảm của người nông dân cùng khổ và những phẩm chất tốt đẹp của họ đã được thể hiện qua cái nhìn thương cảm và sự trân trọng của nhà văn”

 • A

  Tôi đi học

 • B

  Trong lòng mẹ

 • C

  Tức nước vỡ bờ

 • D

  Lão Hạc

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nhận định xem nhận xét trên phù hợp với nhân vật nào

Lời giải chi tiết :

Nhận xét trên nói về lão Hạc trong tác phẩm cùng tên.

Câu 7 :

Nhận xét “Sử dụng thể loại hồi kí với lời văn chân thành, giọng điệu trữ tình, tha thiết” ứng với đặc sắc nghệ thuật của văn bản nào?

 • A

  Tôi đi học

 • B

  Trong lòng mẹ

 • C

  Tức nước vỡ bờ

 • D

  Lão Hạc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em nhớ lại những tác phẩm trên, văn bản nào thuộc thể hồi kí

Lời giải chi tiết :

Nhận định trên nói về tác phẩm Trong lòng mẹ

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản “Tôi đi học” nói lên tình cảnh đáng thương của một em bé mồ côi cha và tình cảm sâu sắc của em dành cho người mẹ bất hạnh, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em nhớ lại nội dung của “Tôi đi học”

Lời giải chi tiết :

Nhận định trên nói về cậu bé Hồng trong tác phẩm Trong lòng mẹ

Câu 9 :

Các tác phẩm nào sau đây đều viết về người nông dân?

 • A

  Lão Hạc, Trong lòng mẹ

 • B

  Tôi đi học, Tức nước vỡ bờ

 • C

  Trong lòng mẹ, Tức nước vỡ bờ

 • D

  Lão Hạc, Tức nước vỡ bờ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các nhân vật chính trong các văn bản trên

Lời giải chi tiết :

Lão Hạc, Tức nước vỡ bờ đều viết về số phận người nông dân.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cả ba tác phẩm Tức nước vỡ bờ, Những ngày thơ ấu, Lão Hạc đều có lối viết chân thực gắn với đời sống, bút pháp hiện thực sinh động.
Em có đồng ý hay không?

Đồng ý

Không đồng ý

Đáp án

Đồng ý

Không đồng ý

Phương pháp giải :

Nhớ lại nghệ thuật tiêu biểu của các văn bản trên

Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn đúng

Câu 11 :

Các tác giả Nguyên Hồng, Ngô Tất Tố, Nam Cao đã dành tình cảm gì cho nhân vật của mình?

 • A

  Ca ngợi, trân trọng tình cảm tốt đẹp, phẩm chất tốt đẹp của con người.

 • B

  Thương xót, đồng cảm cho số phận bất hạnh của những con người mang bản chất tốt đẹp

 • C

  Cả A, B đều đúng

 • D

  Cả A, B đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại giá trị nhân đạo của các văn bản để làm câu hỏi này

Lời giải chi tiết :

Các tác giả vừa thể hiện niềm thương xót vừa ca ngợi phẩm chất của các nhân vật chính của mình.

Câu 12 :

Điền từ còn thiếu cho câu văn sau:
Bằng ngòi bút hiện thực sinh động, ... đã vạch trần bộ mặt tàn ác, bất nhân của xã hội thực dân phong kiến đương thời; xã hội ấy đã đẩy người nông dân vào tình cảnh vô cùng cực khổ, khiến họ phải liều mạng chống cự lại.

 • A

  Lão Hạc

 • B

  Tôi đi học

 • C

  Tức nước vỡ bờ

 • D

  Trong lòng mẹ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung và nhân vật chính của các văn bản để chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên nói về chị Dậu , chọn tác phẩm “Tức nước vỡ bờ”

close