Trắc nghiệm Tác giả Phan Bội Châu Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Phan Bội Châu cùng quê với nhà thơ nào dưới đây?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Hạ Chi Trương

 • C

  Hồ Chí Minh

 • D

  Ai-ma-tốp

Câu 2 :

Phan Bội Châu từng bị mắc tội gì trong thi cử?

 • A

  Trốn thi

 • B

  Mang văn tự trong áo

 • C

  Phạm húy

 • D

  Hối lộ

Câu 3 :

Với tội danh trên, Phan Bội Châu đã chịu hình phạt gì?

 • A

  Tử hình

 • B

  Chung thân

 • C

  Suốt đời không được dự thi

 • D

  Bỏ kết quả thi

Câu 4 :

Ông được dự khoa thi Hương năm bao nhiêu?

 • A

  1900

 • B

  1901

 • C

  1902

 • D

  1903

Câu 5 :

Phan Bội Châu thường viết về đề tài gì?

 • A

  Người nông dân nghèo đói bị vùi dập

 • B

  Người trí thức 

 • C

  Vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước

 • D

  Tình yêu nước, thương dân

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phan Bội Châu là một nhà thơ, đồng thời là một nhà yêu nước, nhà Cách mạng lớn của dân tộc, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sau khi đậu giải Nguyên, Phan Bội Châu làm quan và hưởng bổng lộc đến cuối đời, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận xét “Tác phẩm của Phan Bội Châu khá đồ sộ và đa dạng nhiều thể loại”, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phan Bội Châu cùng quê với nhà thơ nào dưới đây?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Hạ Chi Trương

 • C

  Hồ Chí Minh

 • D

  Ai-ma-tốp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phan Bội Châu cùng quê với nhà thơ, nhà Cách mạng Hồ Chí Minh (Nghệ An)

Câu 2 :

Phan Bội Châu từng bị mắc tội gì trong thi cử?

 • A

  Trốn thi

 • B

  Mang văn tự trong áo

 • C

  Phạm húy

 • D

  Hối lộ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phan Bội Châu từng bị mắc tội “hoài hiệp văn tự” tức mang văn tự trong áo.

Câu 3 :

Với tội danh trên, Phan Bội Châu đã chịu hình phạt gì?

 • A

  Tử hình

 • B

  Chung thân

 • C

  Suốt đời không được dự thi

 • D

  Bỏ kết quả thi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Với tội danh trên, Phan Bội Châu đã chịu hình phạt suốt đời không được dự thi

Câu 4 :

Ông được dự khoa thi Hương năm bao nhiêu?

 • A

  1900

 • B

  1901

 • C

  1902

 • D

  1903

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 1900 ông được quay lại dự khoa thi Hương và đậu giải Nguyên.

Câu 5 :

Phan Bội Châu thường viết về đề tài gì?

 • A

  Người nông dân nghèo đói bị vùi dập

 • B

  Người trí thức 

 • C

  Vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước

 • D

  Tình yêu nước, thương dân

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ông thường viết về những tác phẩm thể hiện tình yêu nước, thương dân.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phan Bội Châu là một nhà thơ, đồng thời là một nhà yêu nước, nhà Cách mạng lớn của dân tộc, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn chính xác.

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sau khi đậu giải Nguyên, Phan Bội Châu làm quan và hưởng bổng lộc đến cuối đời, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Sau khi đậu giải Nguyên, Phan Bội Châu bôn ba khắp nước để tìm con đường giải phóng dân tộc.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận xét “Tác phẩm của Phan Bội Châu khá đồ sộ và đa dạng nhiều thể loại”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận xét trên hoàn toàn đúng

close