Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Bài toán dân số Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Bài toán dân số được trích từ đâu?

 • A

  Báo Giáo dục và Thời đại

 • B

  Báo Gia đình

 • C

  Báo Dân trí

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Câu 2 :

Tác giả của văn bản Bài toán dân số là ai?

 • A

  Thái An

 • B

   Khánh Hoài

 • C

  Nguyễn Khắc Viện

 • D

  Theo tài liệu của Sở Khoa học – Công nghệ Hà Nội

Câu 3 :

Văn bản Bài toán dân số có thể xếp vào kiểu văn bản nào?

 • A

  Văn bản miêu tả

 • B

  Văn bản thuyết minh

 • C

  Văn bản tự sự

 • D

  Văn bản nhật dụng

Câu 4 :

Văn bản Bài toán dân số được viết theo phương thức nào?

 • A

  Lập luận kết hợp tự sự

 • B

  Lập luận kết hợp thuyết minh

 • C

  Lập luận kết hợp miêu tả

 • D

  Lập luận kết hợp biểu cảm

Câu 5 :

Chủ để bao trùm của văn bản bài toán dân số là gì?

 • A

  Thế giới đang đứng trước nguy cơ gia tăng dân số quá nhanh

 • B

  Bùng nổ và gia tăng dân số quá nhanh là một hiểm họa cần báo động

 • C

  Khống chế sự gia tăng dân số quá nhanh là con đường “tồn tại hay không tồn tại” của chính loài người

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Bài toán dân số viết về vấn đề bức thiết của xã hội, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Việc dân số tăng nhanh sẽ ảnh hưởng đến vấn đề nào trong cuộc sống con người?

 • A

  Sức khỏe

 • B

  Giáo dục

 • C

  Kinh tế

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :

Nhan đề của tác phẩm nói lên ý nghĩa gì?

 • A

  Dân số là vấn đề nóng bỏng

 • B

  Dân số đang ngày càng tăng nhanh

 • C

  Dân số gây căng thẳng cho toàn xã hội

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 9 :

Nhận định nào không phù hợp với nội dung tư tưởng được thể hiện qua văn bản Bài toán dân số?

 • A

  Bài toán dân số là bài toán hóc búa

 • B

  Cần có giải pháp hạn chế gia tăng dân số

 • C

  Dân số tăng nhanh chóng mặt

 • D

  Dân số là vấn đề của tự nhiên, con người không nên can thiệp

Câu 10 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với nghệ thuật của văn bản?

 • A

  Lập luận chặt chẽ

 • B

  Ngôn ngữ trau chuốt, bay bổng

 • C

  Kết hợp so sánh, nêu số liệu, phân tích

 • D

  Lời văn ngắn gọn, thuyết phục

  Lời văn ngắn gọn, thuyết phục

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Bài toán dân số được trích từ đâu?

 • A

  Báo Giáo dục và Thời đại

 • B

  Báo Gia đình

 • C

  Báo Dân trí

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bài toán dân số được trích từ Báo Giáo dục và Thời đại

Câu 2 :

Tác giả của văn bản Bài toán dân số là ai?

 • A

  Thái An

 • B

   Khánh Hoài

 • C

  Nguyễn Khắc Viện

 • D

  Theo tài liệu của Sở Khoa học – Công nghệ Hà Nội

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác giả của văn bản Bài toán dân số là Thái An

Câu 3 :

Văn bản Bài toán dân số có thể xếp vào kiểu văn bản nào?

 • A

  Văn bản miêu tả

 • B

  Văn bản thuyết minh

 • C

  Văn bản tự sự

 • D

  Văn bản nhật dụng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bài toán dân số có thể xếp vào kiểu văn bản nhật dụng

Câu 4 :

Văn bản Bài toán dân số được viết theo phương thức nào?

 • A

  Lập luận kết hợp tự sự

 • B

  Lập luận kết hợp thuyết minh

 • C

  Lập luận kết hợp miêu tả

 • D

  Lập luận kết hợp biểu cảm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại cách lập luận trong văn bản này.

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bài toán dân số được viết theo phương thức lập luận kết hợp tự sự

Câu 5 :

Chủ để bao trùm của văn bản bài toán dân số là gì?

 • A

  Thế giới đang đứng trước nguy cơ gia tăng dân số quá nhanh

 • B

  Bùng nổ và gia tăng dân số quá nhanh là một hiểm họa cần báo động

 • C

  Khống chế sự gia tăng dân số quá nhanh là con đường “tồn tại hay không tồn tại” của chính loài người

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại phần nội dung

Lời giải chi tiết :

Chủ để bao trùm của văn bản bài toán dân số là nói về nguy cơ dân số và sự khống chế vấn đề này

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Bài toán dân số viết về vấn đề bức thiết của xã hội, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Gia tăng dân số là vấn đề gây bức xúc và ảnh hưởng đến toàn xã hội

Câu 7 :

Việc dân số tăng nhanh sẽ ảnh hưởng đến vấn đề nào trong cuộc sống con người?

 • A

  Sức khỏe

 • B

  Giáo dục

 • C

  Kinh tế

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xét xem dân số tăng nhanh sẽ ảnh hưởng đến những vấn đề nào

Lời giải chi tiết :

Dân số tăng nhanh sẽ ảnh hưởng rõ rệt nhất về mặt kinh tế, sau đó ảnh hưởng đến nền giáo dục và cả sức khỏe của mỗi người do các nhu cầu không kịp đáp ứng.

Câu 8 :

Nhan đề của tác phẩm nói lên ý nghĩa gì?

 • A

  Dân số là vấn đề nóng bỏng

 • B

  Dân số đang ngày càng tăng nhanh

 • C

  Dân số gây căng thẳng cho toàn xã hội

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em chú ý đến các từ ngữ có trong nhan đề

Lời giải chi tiết :

“Bài toán” nói về sự tính toán về số lượng => ý chỉ dân số tăng nhanh một cách chóng mặt.

Câu 9 :

Nhận định nào không phù hợp với nội dung tư tưởng được thể hiện qua văn bản Bài toán dân số?

 • A

  Bài toán dân số là bài toán hóc búa

 • B

  Cần có giải pháp hạn chế gia tăng dân số

 • C

  Dân số tăng nhanh chóng mặt

 • D

  Dân số là vấn đề của tự nhiên, con người không nên can thiệp

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dân số là vấn đề của tự nhiên không phải tư tưởng được thể hiện trong văn bản

Câu 10 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với nghệ thuật của văn bản?

 • A

  Lập luận chặt chẽ

 • B

  Ngôn ngữ trau chuốt, bay bổng

 • C

  Kết hợp so sánh, nêu số liệu, phân tích

 • D

  Lời văn ngắn gọn, thuyết phục

  Lời văn ngắn gọn, thuyết phục

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản nhật dụng không sử dụng ngôn ngữ trau chuốt, bay bổng

close