Trắc nghiệm Vài nét cơ bản về tác giả Nguyễn Trãi Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Nguyễn Trãi?

 • A

  971 - 1025

 • B

  972 - 1026

 • C

  1380 - 1442

 • D

  1231 - 1300

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Nguyễn Trãi có biệt hiệu là?

 • A

  Ức Trai

 • B

  Thuận Thiên

 • C

  Bắc Bình Vương

 • D

  Hưng Đạo Đại Vương

Câu 3 :

Địa danh nào là quê hương của Nguyễn Trãi?

 • A

  Hải Phòng

 • B

  Hải Dương

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Nam Định

Câu 4 :

Nguyễn Trãi sinh ra trong gia đình thế nào?

 • A

  Quan lại sa sút

 • B

  Nông dân nghèo

 • C

  Có truyền thống yêu nước

 • D

  Đại quý tộc

Câu 5 :

Nguyễn Trãi đã giúp vua Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa nổi tiếng nào?

 • A

  Lam Sơn

 • B

  Yên Bái

 • C

  Yên Thế

 • D

  Hương Khê

Câu 6 :

Nguyễn Trãi chịu oan trong vụ án nào?

 • A

  Lệ Hoa Viên

 • B

  Lệ Hương Viên

 • C

  Lệ Mơ Viên

 • D

  Lệ Chi Viên

Câu 7 :

Đâu không phải là sáng tác của Nguyễn Trãi?

 • A

  Quân Trung từ mệnh tập,

 • B

  Bình Ngô Đại Cáo

 • C

  Bàn về phép học

 • D

  Chí Linh sơn phú

Câu 8 :

Đâu không phải là tư tưởng chủ đạo trong các sáng tác của Nguyễn Trãi?

 • A

  Nhân nghĩa

 • B

  Đề cao cái tôi

 • C

  Yêu nước 

 • D

  Thương dân

Câu 9 :

Đâu là nhận xét đúng nhất về con người Nguyễn Trãi?

 • A

  Là vị lãnh đạo anh minh tài ba của dân tộc

 • B

  Là bậc anh hùng dân tộc, một nhân vật toàn tài hiếm có, một danh nhân văn hóa thế giới.

 • C

  Là người yêu nước thương dân, có nhiều cống hiến 

 • D

  Là vị quan liêm minh, chính trực 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Nguyễn Trãi?

 • A

  971 - 1025

 • B

  972 - 1026

 • C

  1380 - 1442

 • D

  1231 - 1300

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Trãi (1380 - 1442)

Câu 2 :

Nguyễn Trãi có biệt hiệu là?

 • A

  Ức Trai

 • B

  Thuận Thiên

 • C

  Bắc Bình Vương

 • D

  Hưng Đạo Đại Vương

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Trãi còn có biệt hiệu là Ức Trai

Câu 3 :

Địa danh nào là quê hương của Nguyễn Trãi?

 • A

  Hải Phòng

 • B

  Hải Dương

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Nam Định

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Trãi quê gốc ở Chi Ngại, Chí Linh, Hải Dương

Câu 4 :

Nguyễn Trãi sinh ra trong gia đình thế nào?

 • A

  Quan lại sa sút

 • B

  Nông dân nghèo

 • C

  Có truyền thống yêu nước

 • D

  Đại quý tộc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, văn hóa, văn học

Câu 5 :

Nguyễn Trãi đã giúp vua Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa nổi tiếng nào?

 • A

  Lam Sơn

 • B

  Yên Bái

 • C

  Yên Thế

 • D

  Hương Khê

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nợ nước, thù nh, nhà văn đã theo Lê Lợi tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Câu 6 :

Nguyễn Trãi chịu oan trong vụ án nào?

 • A

  Lệ Hoa Viên

 • B

  Lệ Hương Viên

 • C

  Lệ Mơ Viên

 • D

  Lệ Chi Viên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

1442 án oan Lệ Chi Viên, Nguyễn Trãi đã bị tru di tam tộc, đến hơn 20 năm sau mới được Lê Thánh Tông minh oan.

Câu 7 :

Đâu không phải là sáng tác của Nguyễn Trãi?

 • A

  Quân Trung từ mệnh tập,

 • B

  Bình Ngô Đại Cáo

 • C

  Bàn về phép học

 • D

  Chí Linh sơn phú

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Những tác phẩm chính viết bằng chữ Hán: Quân Trung từ mệnh tập, Bình Ngô Đại Cáo, Ức trai thi tập, Chí Linh sơn phú, Băng Hồ di sự lục, Lam Sơn thực lục,...

Câu 8 :

Đâu không phải là tư tưởng chủ đạo trong các sáng tác của Nguyễn Trãi?

 • A

  Nhân nghĩa

 • B

  Đề cao cái tôi

 • C

  Yêu nước 

 • D

  Thương dân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đề cao cái tôi không có trong tư tưởng sáng tác của ông.

Câu 9 :

Đâu là nhận xét đúng nhất về con người Nguyễn Trãi?

 • A

  Là vị lãnh đạo anh minh tài ba của dân tộc

 • B

  Là bậc anh hùng dân tộc, một nhân vật toàn tài hiếm có, một danh nhân văn hóa thế giới.

 • C

  Là người yêu nước thương dân, có nhiều cống hiến 

 • D

  Là vị quan liêm minh, chính trực 

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Trãi là bậc anh hùng dân tộc, một nhân vật toàn tài hiếm có, một danh nhân văn hóa thế giới. Một con người phải chịu những oan khuất thảm khốc nhất trong lịch sử chế dộ phong kiến Việt Nam.

close