Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của bài thơ là ai?

 • A

  Phan Châu Trinh

 • B

  Hồ Chí Minh

 • C

  Phan Bội Châu

 • D

  Lí Thường Kiệt

Câu 2 :

Bài thơ rút ra từ tác phẩm nào?

 • A

  Đầu Pháp chính phủ thư

 • B

  Ngục trung thư

   

   

 • C

  Hải ngoại huyết thư 

   

   

 • D

  Đạo đức và luân lí Đông Tây 

   

   

Câu 3 :

Bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác được sáng tác bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ nôm

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Kết hợp nhiều ngôn ngữ

Câu 4 :

Bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Tự do.

 • B

  Thất ngôn bát cú

 • C

  Thất ngôn tứ tuyệt.

 • D

  Ngũ ngôn.

Câu 5 :

Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Khi Phan Bội Châu đang hoạt động cách mạng tại Việt Nam.

 • B

  Khi Phan Bội Châu đang bị giam cầm tại nhà tù Việt Nam

 • C

  Khi Phan Bội Châu bị bọn quân phiệt tỉnh Quảng Đông bắt giam

 • D

  Khi đang lưu lạc tại Nhật Bản

Câu 6 :

Bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác viết về đối tượng nào?

 • A

  Người phụ nữ

 • B

  Người nông dân

 • C

  Người tù Cách mạng

 • D

  Người tri thức

Câu 7 :

Mục đích chính của tác giả khi viết bài thơ này là gì?

 • A

  Thể hiện lòng yêu nước tha thiết

 • B

  Thể hiện khát vọng độc lập dân chủ

 • C

  Nói lên chí khí chiến đấu bền bỉ, kiên cường 

 • D

  Cả ba nội dung trên

Câu 8 :

Đâu là nghệ thuật nổi bật của bài thơ?

 • A

  Giọng thơ hào hứng, lôi cuốn

 • B

  Thể thơ tự do, đặc sắc

 • C

  Các hình ảnh ước lệ cổ điển

 • D

  Tất cả các phương án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của bài thơ là ai?

 • A

  Phan Châu Trinh

 • B

  Hồ Chí Minh

 • C

  Phan Bội Châu

 • D

  Lí Thường Kiệt

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác giả của bài thơ là

Câu 2 :

Bài thơ rút ra từ tác phẩm nào?

 • A

  Đầu Pháp chính phủ thư

 • B

  Ngục trung thư

   

   

 • C

  Hải ngoại huyết thư 

   

   

 • D

  Đạo đức và luân lí Đông Tây 

   

   

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ rút ra từ tác phẩm Ngục trung thư

Câu 3 :

Bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác được sáng tác bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ nôm

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Kết hợp nhiều ngôn ngữ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác là bài thơ Nôm

Câu 4 :

Bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Tự do.

 • B

  Thất ngôn bát cú

 • C

  Thất ngôn tứ tuyệt.

 • D

  Ngũ ngôn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác được viết theo thể thất ngôn bát cú

Câu 5 :

Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Khi Phan Bội Châu đang hoạt động cách mạng tại Việt Nam.

 • B

  Khi Phan Bội Châu đang bị giam cầm tại nhà tù Việt Nam

 • C

  Khi Phan Bội Châu bị bọn quân phiệt tỉnh Quảng Đông bắt giam

 • D

  Khi đang lưu lạc tại Nhật Bản

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được sáng tác khi Phan Bội Châu bị bọn quân phiệt tỉnh Quảng Đông bắt giam

Câu 6 :

Bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác viết về đối tượng nào?

 • A

  Người phụ nữ

 • B

  Người nông dân

 • C

  Người tù Cách mạng

 • D

  Người tri thức

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ viết về người tù Cách mạng

Câu 7 :

Mục đích chính của tác giả khi viết bài thơ này là gì?

 • A

  Thể hiện lòng yêu nước tha thiết

 • B

  Thể hiện khát vọng độc lập dân chủ

 • C

  Nói lên chí khí chiến đấu bền bỉ, kiên cường 

 • D

  Cả ba nội dung trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mục đích chính của tác giả khi viết bài thơ này để thể hiện lòng yêu nước, khát vọng độc lập và nói lên chí khí kiên cường.

Câu 8 :

Đâu là nghệ thuật nổi bật của bài thơ?

 • A

  Giọng thơ hào hứng, lôi cuốn

 • B

  Thể thơ tự do, đặc sắc

 • C

  Các hình ảnh ước lệ cổ điển

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

bài thơ nổi bật với giọng thơ hào hứng, lôi cuốn

 

close