Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Đi bộ ngao du Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Đi bộ ngao du được trích dẫn từ tác phẩm nào?

 • A

  Chiếc lá cuối cùng

 • B

  Đôn Ki-hô-tê

 • C

  Những người khốn khổ

 • D

  Ê-min hay Về giáo dục

Câu 2 :

Tác giả của đoạn trích Đi bộ ngao du là nhà văn nước nào ?

 • A

  Anh

 • B

  Pháp  

 • C

  Tây Ban Nha

 • D

Câu 3 :

Tác phẩm “Ê-min hay Về giáo dục” thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện dài

 • D

  Tùy bút

Câu 4 :

Đoạn trích "Đi bộ ngao du" có bố cục mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

   4 phần

 • D

   5 phần

Câu 5 :

Đặc sắc nghệ thuật của văn bản Đi bộ ngao du là gì?

 • A

  Lập luận hợp lí, chặt chẽ.

 • B

  Kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ với các dẫn chứng lấy từ thực tiễn của nhà văn.

 • C

  Giọng văn giàu cảm xúc.

 • D

  Gồm cả A, B, C.

Câu 6 :

Nội dung chính của tiểu thuyết “Ê-min hay Về giáo dục” là gì?

 • A

  Quan niệm về giáo dục của nhân vật Ê-min.

 • B

  Bàn về chuyện giáo dục em bé Ê-min lúc sơ sinh.

 • C

  Bàn về chuyện giáo dục em bé Ê-min lúc trưởng thành.

 • D

  Bàn về chuyện giáo dục em bé Ê-min từ lúc sơ sinh đến lúc trưởng thành.

Câu 7 :

Trong Đi bộ ngao du, Ru-xô đã kết hợp các phương thức biểu đạt nào ?

 • A

   Nghị luận + biểu cảm

 • B

  Nghị luận + miêu tả

 • C

  Nghị luận + thuyết minh

 • D

  Miêu tả + biểu cảm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Đi bộ ngao du được trích dẫn từ tác phẩm nào?

 • A

  Chiếc lá cuối cùng

 • B

  Đôn Ki-hô-tê

 • C

  Những người khốn khổ

 • D

  Ê-min hay Về giáo dục

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản Đi bộ ngao du được trích dẫn từ tác phẩm Ê-min hay Về giáo dục

Câu 2 :

Tác giả của đoạn trích Đi bộ ngao du là nhà văn nước nào ?

 • A

  Anh

 • B

  Pháp  

 • C

  Tây Ban Nha

 • D

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả 

Lời giải chi tiết :

Tác giả của đoạn trích Đi bộ ngao du là nhà văn nước Pháp

Câu 3 :

Tác phẩm “Ê-min hay Về giáo dục” thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện dài

 • D

  Tùy bút

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản 

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm “Ê-min hay Về giáo dục” thuộc thể loại tiểu thuyết

Câu 4 :

Đoạn trích "Đi bộ ngao du" có bố cục mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

   4 phần

 • D

   5 phần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm có bố cục 3 phần

Câu 5 :

Đặc sắc nghệ thuật của văn bản Đi bộ ngao du là gì?

 • A

  Lập luận hợp lí, chặt chẽ.

 • B

  Kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ với các dẫn chứng lấy từ thực tiễn của nhà văn.

 • C

  Giọng văn giàu cảm xúc.

 • D

  Gồm cả A, B, C.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản có cách lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục, lí lẽ và dẫn chứng sinh động

Câu 6 :

Nội dung chính của tiểu thuyết “Ê-min hay Về giáo dục” là gì?

 • A

  Quan niệm về giáo dục của nhân vật Ê-min.

 • B

  Bàn về chuyện giáo dục em bé Ê-min lúc sơ sinh.

 • C

  Bàn về chuyện giáo dục em bé Ê-min lúc trưởng thành.

 • D

  Bàn về chuyện giáo dục em bé Ê-min từ lúc sơ sinh đến lúc trưởng thành.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Để chứng minh muốn ngao du cần phải đi bộ, bài Đi bộ ngao du lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục, lại rất sinh động do các lí lẽ và thực tiễn cuộc sống tác giả từng trải qua luôn bổ sung cho nhau. Bài này còn thể hiện rõ Ru-xô là một con người giản dị, quý trọng tự do và yêu thiên nhiên.

Câu 7 :

Trong Đi bộ ngao du, Ru-xô đã kết hợp các phương thức biểu đạt nào ?

 • A

   Nghị luận + biểu cảm

 • B

  Nghị luận + miêu tả

 • C

  Nghị luận + thuyết minh

 • D

  Miêu tả + biểu cảm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt đã học

Lời giải chi tiết :

Trong Đi bộ ngao du, Ru-xô đã kết hợp các phương thức biểu đạt nghị luận và biểu cảm

close