Trắc nghiệm Lý thuyết về Câu cảm thán Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Dòng nào dưới đây nói đúng nhất dấu hiệu nhận biết câu cảm thán ?

 • A

  Sử dụng từ ngữ nghi vấn và dấu chấm hỏi ở cuối câu.

 • B

  Sử dụng ngữ điệu cầu khiến và dấu chấm than ở cuối câu.

 • C

  Sử dụng từ ngữ cảm thán và dấu hiệu chấm than ở cuối câu.

 • D

  Không có dấu hiệu hình thức đặc trưng.

Câu 2 :

Trong 4 kiểu câu đã học, kiểu câu nào được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp hằng ngày ?

 • A

  Câu nghi vấn

 • B

  Câu cảm thán

 • C

  Câu cầu khiến

 • D

  Câu trần thuật

Câu 3 :

Dòng nào, tất cả các từ đều là từ ngữ cảm thán?

 • A

  Hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào.

 • B

  Ôi, than ôi, thay, xiết bao, chao ơi...

 • C

  Hãy, ôi, than ôi, biết chừng nào...

 • D

  Ai, gì, nào, à, ư, hả...

Câu 4 :

Trong các câu sau, câu nào không phải câu cảm thán?

 • A

  Ôi! Bác Hồ ơi những xế chiều

       Nghìn thu thương nhớ Bác bao nhiêu.

 • B

  Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!

 • C

  Ai làm cho bể kia đầy

       Cho ao kia cạn cho gầy cò con.

 • D

  Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

Câu 5 :

Trong các câu sau câu nào KHÔNG phải là câu cảm thán?

 • A

   Thương thay cũng một kiếp người!

 • B

  Sao anh không về chơi thôn Vĩ ?

 • C

  Tiến lên chiến sĩ, đồng bào!

 • D

  Một người đã khóc vì trót lừa một con chó

Câu 6 :

Câu nào sau đây là câu bộc lộ cảm xúc trước tình cảm của một người thân dành cho mình?

 • A

  Tôi rất yêu mẹ của tôi

 • B

  Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!

 • C

   Mẹ luôn quan tâm, chăm sóc tôi.

 • D

  Mẹ luôn dành tất cả tình yêu thương cho chúng tôi.

Câu 7 :

Câu nào sau đây là câu bộc lộ cảm xúc khi nhìn thấy mặt trời mọc.

 • A

  Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa

 • B

  Cậu có đi cùng tớ xem mặt trời mọc không?

 • C

  Ôi, mặt trời lúc bình minh thật huy hoàng!

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Câu 8 :

Từ cảm thán nào có thể điền được vào chỗ trống trong câu sau:

“Cô đơn…… là cảnh thân tù!”.

 • A

   thay

 • B

  hỡi ơi

 • C

  trời ơi

 • D

  ôi

Câu 9 :

Câu nào dưới đây không phải là câu cảm thán?

 • A

  Thế thì con biết làm thế nào được! (Ngô Tất Tố)

 • B

  Hỡi ơi Lão Hạc! (Nam Cao)

 • C

  Lúc bấy giờ ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào! (Trần Quốc Tuấn)

 • D

  Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu! (Tố Hữu)

Câu 10 :

Câu nào dưới đây là câu cảm thán?

 • A

  Cậu có thể giúp mình mở cửa được không?

 • B

  Than ôi! Sao số cụ lại khổ thế này.

 • C

  Anh nên đi sớm đi thì hơn.

 • D

  Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Dòng nào dưới đây nói đúng nhất dấu hiệu nhận biết câu cảm thán ?

 • A

  Sử dụng từ ngữ nghi vấn và dấu chấm hỏi ở cuối câu.

 • B

  Sử dụng ngữ điệu cầu khiến và dấu chấm than ở cuối câu.

 • C

  Sử dụng từ ngữ cảm thán và dấu hiệu chấm than ở cuối câu.

 • D

  Không có dấu hiệu hình thức đặc trưng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Câu cảm thán là câu sử dụng từ ngữ cảm thán và dấu hiệu chấm than ở cuối câu.

Câu 2 :

Trong 4 kiểu câu đã học, kiểu câu nào được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp hằng ngày ?

 • A

  Câu nghi vấn

 • B

  Câu cảm thán

 • C

  Câu cầu khiến

 • D

  Câu trần thuật

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các kiểu câu đã học

Lời giải chi tiết :

Trong 4 kiểu câu đã học, kiểu câu trần thuật được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp hằng ngày.

Câu 3 :

Dòng nào, tất cả các từ đều là từ ngữ cảm thán?

 • A

  Hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào.

 • B

  Ôi, than ôi, thay, xiết bao, chao ơi...

 • C

  Hãy, ôi, than ôi, biết chừng nào...

 • D

  Ai, gì, nào, à, ư, hả...

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ôi, than ôi, thay, xiết bao, chao ơi... đều là từ cảm thán

Câu 4 :

Trong các câu sau, câu nào không phải câu cảm thán?

 • A

  Ôi! Bác Hồ ơi những xế chiều

       Nghìn thu thương nhớ Bác bao nhiêu.

 • B

  Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!

 • C

  Ai làm cho bể kia đầy

       Cho ao kia cạn cho gầy cò con.

 • D

  Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

Đáp án : C

Phương pháp giải :

 Đọc kĩ các phương án đã cho

Lời giải chi tiết :

Ai làm cho bể kia đầy

     Cho ao kia cạn cho gầy cò con.

Câu 5 :

Trong các câu sau câu nào KHÔNG phải là câu cảm thán?

 • A

   Thương thay cũng một kiếp người!

 • B

  Sao anh không về chơi thôn Vĩ ?

 • C

  Tiến lên chiến sĩ, đồng bào!

 • D

  Một người đã khóc vì trót lừa một con chó

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xét về nghĩa và dấu hiệu trong câu

Lời giải chi tiết :

Một người đã khóc vì trót lừa một con chó! không phải là một câu cảm thán.

Câu 6 :

Câu nào sau đây là câu bộc lộ cảm xúc trước tình cảm của một người thân dành cho mình?

 • A

  Tôi rất yêu mẹ của tôi

 • B

  Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!

 • C

   Mẹ luôn quan tâm, chăm sóc tôi.

 • D

  Mẹ luôn dành tất cả tình yêu thương cho chúng tôi.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các phương án

Lời giải chi tiết :

Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi! Là câu cảm thán bộc lộ trực tiếp tình cảm của người nói.

Câu 7 :

Câu nào sau đây là câu bộc lộ cảm xúc khi nhìn thấy mặt trời mọc.

 • A

  Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa

 • B

  Cậu có đi cùng tớ xem mặt trời mọc không?

 • C

  Ôi, mặt trời lúc bình minh thật huy hoàng!

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các phương án đã cho

Lời giải chi tiết :

Ôi, mặt trời lúc bình minh thật huy hoàng! Là một câu cảm thán.

Câu 8 :

Từ cảm thán nào có thể điền được vào chỗ trống trong câu sau:

“Cô đơn…… là cảnh thân tù!”.

 • A

   thay

 • B

  hỡi ơi

 • C

  trời ơi

 • D

  ôi

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thử thay từng từ và chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết :

Cô đơn thay là cảnh thân tù

Câu 9 :

Câu nào dưới đây không phải là câu cảm thán?

 • A

  Thế thì con biết làm thế nào được! (Ngô Tất Tố)

 • B

  Hỡi ơi Lão Hạc! (Nam Cao)

 • C

  Lúc bấy giờ ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào! (Trần Quốc Tuấn)

 • D

  Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu! (Tố Hữu)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án

Lời giải chi tiết :

Thế thì con biết làm thế nào được! không phải là câu cảm thán.

Câu 10 :

Câu nào dưới đây là câu cảm thán?

 • A

  Cậu có thể giúp mình mở cửa được không?

 • B

  Than ôi! Sao số cụ lại khổ thế này.

 • C

  Anh nên đi sớm đi thì hơn.

 • D

  Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án đã cho

Lời giải chi tiết :

Than ôi! Sao số cụ lại khổ thế này. Là câu cảm thán.

close