Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Ru-xô Văn 8

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Tác giả Ru-xô là người nước nào? 

 • A

  Mỹ

 • B

  Pháp 

 • C

  Anh

 • D

  Nga

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Ru-xô là nhà văn người Pháp

Câu hỏi 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Ru-xô?

 • A

  1700 – 1750

 • B

  1712 – 1800

 • C

  1712 – 1778

 • D

  1800 – 1860 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Lí Công Uẩn (974-1028)

Câu hỏi 3 :

Đâu không phải là sáng tác của Ru-xô?

 • A

  Giuy-li

 • B

  Ê-min hay về giáo dục

 • C

  Cô bé bán diêm

 • D

  Nàng Hê-lô-i-dơ mới

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Cô bé bán diêm không phải là sáng tác của ông

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Quan điểm triết học của Ru-xô là đề cao con người tự nhiên, chống lại con người xã hội, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Quan điểm triết học của Ru-xô rất tiến bộ: đề cao con người tự nhiên, chống lại con người xã hội, đấu tranh cho một nền giáo dục dân chủ, tự do, lên án xã hội đương thời đã chà đạp, nô dịch và làm tha hóa con người.

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Ru-xô hoạt động trong những lĩnh vực nào?

Giáo dục

Văn học

Triết học

Cách mạng

Hàng hải

Kinh doanh

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Văn học

Triết học

Cách mạng

Lời giải chi tiết :

Thuở nhỏ cơ cực, ông từng làm nhiều nghề kiếm sống và sau này trở thành nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động cách mạng xã hội Pháp

close