Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Nhật dụng

 • D

  Thơ

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 chủ yếu sử dụng phương thức biểu đạt nào?

 • A

  Tự sự

 • B

  Nghị luận

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Biểu cảm

Câu 3 :

Nhận định nào đúng với văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000?

 • A

  Là văn bản được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ phát đi ngày 22 – 04 – 2000 nhân lần đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất

 • B

  Là văn bản được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ phát đi ngày 22 – 04 – 2000 nhân lần đầu tiên Việt Nam tham gia ngày Thế giới bảo vệ môi trường.

 • C

  Là văn bản được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ phát đi ngày 22 – 04 – 2000 nhân lần đầu tiên Việt Nam tham gia ngày Thế giới không hút thuốc lá

 • D

  Là văn bản được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ phát đi ngày 22 – 04 – 2000 nhân lần đầu tiên Việt Nam tham gia ngày Thế giới phòng chống ma túy.

Câu 4 :

Tác phẩm Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 viết về vấn đề gì?

 • A

  Chiến tranh

 • B

  Trẻ em

 • C

  Môi trường

 • D

  Chất độc hại

Câu 5 :

Ý nào nói đúng vẻ đẹp nghệ thuật của văn bản?

 • A

  Lập luận logic

 • B

  Dẫn chứng tiêu biểu

 • C

  Phân tích số liệu cụ thể

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 6 :

Một ngày không sử dụng bao bì ni lông là chủ đề của Ngày Trái Đất của quốc gia hay của khu vực nào?

 • A

  Toàn thế giới

 • B

  Nước Việt Nam

 • C

  Các nước đang phát triển

 • D

  Khu vực châu Á

Câu 7 :

Tác giả lấy cảm hứng nào để viết tác phẩm Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000?

 • A

  Cảm hứng về lao động

 • B

  Cảm hứng về môi trường

 • C

  Cảm hứng về chiến tranh

 • D

  Cả A và B đều đúng

Câu 8 :

Nhận định nào nói đúng nhất giọng điệu của tác phẩm Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000?

 • A

  Khỏe khoắn

 • B

  Sôi nổi

 • C

  Bay bổng

 • D

  Nghiêm túc, trang trọng

Câu 9 :

Tác phẩm hướng đến đối tượng nào?

 • A

  Người lao động

 • B

  Người lớn

 • C

  Người trí thức

 • D

  Tất cả mọi người trên thế giới

Câu 10 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng
Để bảo vệ môi trường, chúng ta phải làm gì?

Trồng nhiều cây xanh

Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường

Không sử dụng phương tiện giao thông

Dùng phương tiện giao thông công cộng

Hạn chế mua sách vở

Không vứt rác bừa bãi

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Nhật dụng

 • D

  Thơ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại nhật dụng

Câu 2 :

Văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 chủ yếu sử dụng phương thức biểu đạt nào?

 • A

  Tự sự

 • B

  Nghị luận

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Biểu cảm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản nhật dụng thường dùng phương thức nào

Lời giải chi tiết :

Văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 chủ yếu sử dụng phương thức biểu đạt nghị luận.

Câu 3 :

Nhận định nào đúng với văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000?

 • A

  Là văn bản được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ phát đi ngày 22 – 04 – 2000 nhân lần đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất

 • B

  Là văn bản được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ phát đi ngày 22 – 04 – 2000 nhân lần đầu tiên Việt Nam tham gia ngày Thế giới bảo vệ môi trường.

 • C

  Là văn bản được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ phát đi ngày 22 – 04 – 2000 nhân lần đầu tiên Việt Nam tham gia ngày Thế giới không hút thuốc lá

 • D

  Là văn bản được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ phát đi ngày 22 – 04 – 2000 nhân lần đầu tiên Việt Nam tham gia ngày Thế giới phòng chống ma túy.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nhân lần đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất, văn bản đã ra đời.

Câu 4 :

Tác phẩm Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 viết về vấn đề gì?

 • A

  Chiến tranh

 • B

  Trẻ em

 • C

  Môi trường

 • D

  Chất độc hại

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm viết về môi trường

Câu 5 :

Ý nào nói đúng vẻ đẹp nghệ thuật của văn bản?

 • A

  Lập luận logic

 • B

  Dẫn chứng tiêu biểu

 • C

  Phân tích số liệu cụ thể

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản nghị luận nên sử dụng những nghệ thuật đặc trưng của thể loại này.

Câu 6 :

Một ngày không sử dụng bao bì ni lông là chủ đề của Ngày Trái Đất của quốc gia hay của khu vực nào?

 • A

  Toàn thế giới

 • B

  Nước Việt Nam

 • C

  Các nước đang phát triển

 • D

  Khu vực châu Á

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Áp dụng kiến thức xã hội về ngày Trái Đất

Lời giải chi tiết :

Đây là chủ đề của toàn thế giới

Câu 7 :

Tác giả lấy cảm hứng nào để viết tác phẩm Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000?

 • A

  Cảm hứng về lao động

 • B

  Cảm hứng về môi trường

 • C

  Cảm hứng về chiến tranh

 • D

  Cả A và B đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác giả lấy cảm hứng về môi trường để viết nên tác phẩm.

Câu 8 :

Nhận định nào nói đúng nhất giọng điệu của tác phẩm Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000?

 • A

  Khỏe khoắn

 • B

  Sôi nổi

 • C

  Bay bổng

 • D

  Nghiêm túc, trang trọng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc lại những lời văn và chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm mang giọng điệu nghiêm túc, trang trọng của văn bản nhật dụng

Câu 9 :

Tác phẩm hướng đến đối tượng nào?

 • A

  Người lao động

 • B

  Người lớn

 • C

  Người trí thức

 • D

  Tất cả mọi người trên thế giới

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dùng kiến thức xã hội để trả lời câu hỏi này

Lời giải chi tiết :

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người

Câu 10 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng
Để bảo vệ môi trường, chúng ta phải làm gì?

Trồng nhiều cây xanh

Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường

Không sử dụng phương tiện giao thông

Dùng phương tiện giao thông công cộng

Hạn chế mua sách vở

Không vứt rác bừa bãi

Đáp án

Trồng nhiều cây xanh

Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường

Dùng phương tiện giao thông công cộng

Không vứt rác bừa bãi

Phương pháp giải :

Dùng kiến thức xã hội để trả lời câu hỏi này

Lời giải chi tiết :

Có nhiều cách hay để bảo vệ môi trường

close