Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Lão Hạc Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Lão Hạc viết về đề tài gì?

 • A

  Người nông dân nghèo đói bị vùi dập

 • B

  Người trí thức nghèo sống mòn mỏi, bế tắc trong xã hội cũ

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Câu 2 :

 Văn bản: “Lão Hạc” có sự kết hợp các phương thức biểu đạt nào dưới đây?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả.

 • C

  Biểu cảm

 • D

  cả A,B,C, đều đúng

Câu 3 :

Tác phẩm Lão Hạc được viết theo thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện vừa

 • C

  Truyện dài

 • D

  Tiểu thuyết

Câu 4 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với truyện ngắn Lão Hạc?

 • A

  Mang giá trị châm biếm sâu sắc

 • B

  Là đoạn trích mang giá trị tình người lớn lao

 • C

  Thể hiện tài năng xây dựng nhân vật của Nam Cao

 • D

  Có giá trị nhân đạo và hiện thực lớn

Câu 5 :

Nhận định nào sau đây nói đúng nhất nội dung chính của truyện ngắn Lão Hạc?

 • A

  Vạch trần bộ mặt tàn ác của xã hội thực dân phong kiến đương thời.

 • B

  Chỉ ra nỗi cực khổ của người nông dân bị áp bức.

 • C

  Cho thấy vẻ đẹp của người nông dân

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Câu 6 :

Tình huống truyện của văn bản “Lão Hạc” là gì?

 • A

  Con trai lão Hạc phải đi phu

 • B

  Lão Hạc bán con chó vàng

 • C

  Cuộc trò chuyện giữa lão Hạc và ông giáo

 • D

  Lão Hạc tự tử

Câu 7 :

Nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm Lão Hạc là gì?

 • A

  Lời văn tinh tế, đầy chất thơ

 • B

  Phân tích tâm lí nhân vật

 • C

  Sử dụng thành thạo các kiến thức của các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 8 :

Cảm xúc bao trùm lên truyện ngắn Lão Hạc là gì?

 • A

  Những nỗi đau khổ của lão Hạc

 • B

  Lòng thương của những người hàng xóm với lão

 • C

  Sự xót xa của ông giáo khi lão Hạc qua đời

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 9 :

Ý nào nói đúng nhất nội dung của truyện Lão Hạc?

 • A

  Tác động của cái đói và miếng ăn đến đời sống con người

 • B

  Phẩm chất cao quý của người nông dânn

 • C

  Số phận đau thương của người nông dân

 • D

  Cả ba ý kiến trên đều đúng

Câu 10 :

Nhận định nào nói đúng nhất ý nghĩa cái chết của lão Hạc?

 • A

  Thể hiện tính tự trọng và quyết tâm không rơi vào con đường tha hóa của một người
  nông dân.

 • B

  Gián tiếp tố cáo xã hội thực dân phong kiến đã đẩy người nông dân vào hoàn cảnh khốn cùng.

 • C

  Là bằng chứng cảm động về tình phụ tử mộc mạc, giản dị nhưng cao quý vô ngần.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Lão Hạc viết về đề tài gì?

 • A

  Người nông dân nghèo đói bị vùi dập

 • B

  Người trí thức nghèo sống mòn mỏi, bế tắc trong xã hội cũ

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm viết về đối tượng chính là Lão Hạc - người nông dân nghèo đói bị vùi dập, bên cạnh đó văn bản cũng đề cập đến người trí thức nghèo sống mòn mỏi, bế tắc trong xã hội cũ (đại diện là ông giáo).

Câu 2 :

 Văn bản: “Lão Hạc” có sự kết hợp các phương thức biểu đạt nào dưới đây?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả.

 • C

  Biểu cảm

 • D

  cả A,B,C, đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

cả A, B, C đều đúng

Câu 3 :

Tác phẩm Lão Hạc được viết theo thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện vừa

 • C

  Truyện dài

 • D

  Tiểu thuyết

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lão Hạc viết theo thể loại truyện ngắn

Câu 4 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với truyện ngắn Lão Hạc?

 • A

  Mang giá trị châm biếm sâu sắc

 • B

  Là đoạn trích mang giá trị tình người lớn lao

 • C

  Thể hiện tài năng xây dựng nhân vật của Nam Cao

 • D

  Có giá trị nhân đạo và hiện thực lớn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

“Lão Hạc” không sử dụng nghệ thuật châm biếm.

Câu 5 :

Nhận định nào sau đây nói đúng nhất nội dung chính của truyện ngắn Lão Hạc?

 • A

  Vạch trần bộ mặt tàn ác của xã hội thực dân phong kiến đương thời.

 • B

  Chỉ ra nỗi cực khổ của người nông dân bị áp bức.

 • C

  Cho thấy vẻ đẹp của người nông dân

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thể hiện số phận đau thương của người nông dân trong xã hội cũ và phẩm chất cao quý, tiềm tàng của họ. Đồng thời, truyện còn cho thấy tấm lòng yêu thương, trân trọng đối với người nông
dân.

Câu 6 :

Tình huống truyện của văn bản “Lão Hạc” là gì?

 • A

  Con trai lão Hạc phải đi phu

 • B

  Lão Hạc bán con chó vàng

 • C

  Cuộc trò chuyện giữa lão Hạc và ông giáo

 • D

  Lão Hạc tự tử

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và xét xem đâu là tình huống cơ bản nhất của truyện

Lời giải chi tiết :

Tình huống truyện của văn bản “Lão Hạc” là Lão Hạc bán con chó vàng. Từ đây đã dẫn đến những dằn vặt và cái chết của Lão.

Câu 7 :

Nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm Lão Hạc là gì?

 • A

  Lời văn tinh tế, đầy chất thơ

 • B

  Phân tích tâm lí nhân vật

 • C

  Sử dụng thành thạo các kiến thức của các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm là khắc họa tâm lí nhân vật sâu sắc.

Câu 8 :

Cảm xúc bao trùm lên truyện ngắn Lão Hạc là gì?

 • A

  Những nỗi đau khổ của lão Hạc

 • B

  Lòng thương của những người hàng xóm với lão

 • C

  Sự xót xa của ông giáo khi lão Hạc qua đời

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

“Lão Hạc” xoay quanh những dằn vặt, đau khổ của người nông dân.

Câu 9 :

Ý nào nói đúng nhất nội dung của truyện Lão Hạc?

 • A

  Tác động của cái đói và miếng ăn đến đời sống con người

 • B

  Phẩm chất cao quý của người nông dânn

 • C

  Số phận đau thương của người nông dân

 • D

  Cả ba ý kiến trên đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thể hiện số phận đau thương của người nông dân trong xã hội cũ và phẩm chất cao quý, tiềm tàng của họ. Đồng thời, truyện còn cho thấy tấm lòng yêu thương, trân trọng đối với người nông dân.

Câu 10 :

Nhận định nào nói đúng nhất ý nghĩa cái chết của lão Hạc?

 • A

  Thể hiện tính tự trọng và quyết tâm không rơi vào con đường tha hóa của một người
  nông dân.

 • B

  Gián tiếp tố cáo xã hội thực dân phong kiến đã đẩy người nông dân vào hoàn cảnh khốn cùng.

 • C

  Là bằng chứng cảm động về tình phụ tử mộc mạc, giản dị nhưng cao quý vô ngần.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm và suy nghĩ

Lời giải chi tiết :

Cái chết của lão Hạc để lại nhiều ý nghĩa hiện thực và nhân đạo.

close