Toán lớp 5 Bài 97. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ - SGK Bình Minh

Số? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000 000, quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng đo được 8,6 cm. Hỏi quãng đường thật từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng dài bao nhiêu ki-lô-mét? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, một khu đất hình chữ nhật đo được chiều dài là 4,5 cm và chiều rộng là 3 cm. Tính diện tích thực của khu đất đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 17 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Phương pháp giải:

Muốn tìm độ dài thật, ta lấy độ dài thu nhỏ trên bản đồ nhân với mẫu số tỉ lệ bản đồ.

Lời giải chi tiết:

- Cột thứ nhất:

Độ dài thật là: 6 × 800 = 4 800 cm

Đổi 4 800 cm = 48 m

- Cột thứ 2:

Độ dài thật là: 25 × 10 000 000 = 25 000 000 mm

Đổi 25 000 000 mm = 250 km

- Cột thứ 3:

Độ dài thật là: 1,5 × 30 000 = 45 000 cm

Đổi 45 000 m = 450 m

- Cột thứ 4:

Độ dài thật là: 30 × 500 000 = 15 000 000 mm

Đổi 15 000 000 mm = 15 km

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 17 SGK Toán 5 Bình Minh

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000 000, quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng đo được 8,6 cm. Hỏi quãng đường thật từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Muốn tìm độ dài thật, ta lấy độ dài thu nhỏ trên bản đồ nhân với mẫu số tỉ lệ bản đồ.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Quãng đường thật từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng dài là:

8,6 × 10 000 000 = 86 000 000 (cm)

86 000 000 cm = 860 km

Đáp số: 860 km.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 17 SGK Toán 5 Bình Minh

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, một khu đất hình chữ nhật đo được chiều dài là 4,5 cm và chiều rộng là 3 cm. Tính diện tích thực của khu đất đó.

Phương pháp giải:

- Tìm chiều dài thật khu đất bằng chiều dài trên bản đồ × 200.

- Tìm chiều rộng thật khu đất bằng chiều rộng trên bản đồ × 200.

- Tính diện tích thực của khu đất bằng chiều dài thật × chiều rộng thật.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Chiều dài thực của khu đất hình chữ nhật là:

4,5 × 200 = 900 (cm)

Chiều rộng thực của khu đất hình chữ nhật là:

3 × 200 = 600 (cm)

Diện tích thực của khu đất đó là:

900 × 600 = 540 000 (cm2)

Đáp số: 540 000 cm2.

 • Toán lớp 5 Bài 98. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) - SGK Bình Minh

  Số? Quãng đường từ bưu điện thành phố đến bến xe dài 9 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200 000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét? Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài 20 m, chiều rộng 14 m được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 400. Hỏi trên bản đồ đó, độ dài mỗi cạnh của vường hoa là bao nhiêu xăng-ti-mét?

 • Toán lớp 5 Bài 99. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số? Trên bản đồ tỉ lệ quãng đường giữa hai thành phố dài 5 cm. Trên thực tế, quãng đường giữa hai thành phố đó dài bao nhiêu ki-lô-mét? Trong một khu đô thị, quãng đường từ trường học đến công viên dài 580 m. Trên bản đồ quy hoạch đô thị đó, với tỉ lệ 1 : 5 000, quãng đường từ trường học đến công viên dài bao nhiêu xăng-ti-mét? Dựa vào bản đồ dưới đây, đo độ dài rồi tìm số thích hợp thay cho ? : a) Trên bản đồ, độ dài đường Phan Bội Châu là ? cm. b) Độ dài thực tế của đường Phan Bội Châu

 • Toán lớp 5 Bài 100. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Một hồ thả cá hình chữ nhật có chiều rộng 120 m, chiều dài 180 m. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, mỗi cạnh của hồ đó là bao nhiêu đề-xi-mét? Dưới đây là bản đồ Trường Tiểu học Đại Từ. Đo khoảng cách giữa hai tòa nhà A và B trên bản đồ rồi tìm số thích hợp thay cho ? . Chú Khôi mua một chiếc ô tô giá 860 000 000 đồng theo phương thức trả góp. Chú đã trả được 45% số tiền mua ô tô. Hỏi chú Khôi còn phải trả bao nhiêu tiền? Quan sát hình dưới đây rồi tìm số thích hợp thay cho ?: Trong mọt gói trà

 • Toán lớp 5 Bài 102. Biểu đồ hình quạt tròn - SGK Bình Minh

  Biểu đồ dưới cho biết tỉ số phần trăm vận động viên trong đoàn học sinh của Trường Tiểu học Hòa Bình tham gia các môn thi ở Hội khỏe Phù Đổng: Một trường phổ thông dân tộc nội trú có 400 học sinh: Dùa vào biểu đồ trên, trả lời các câu hỏi sau:

 • Toán lớp 5 Bài 103. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Dựa vào biểu đồ dưới dây, trả lời các câu hỏi sau: a) Số tiền thu được từ mỗi mặt hàng đã bán chiếm bao nhiêu phần trăm? b) Loại hàng nào có doanh thu cao nhất, loại hàng nào có doanh thu thấp nhất? Cho biết doanh thu các loại hàng trong tuần đầu tháng 12 của siêu thị nêu trong bài 1 là 986 000 000 đồng. Dựa vào biểu đồ trong bài 1, hãy tính: Biểu đồ dưới đây cho biết việc sử dụng đất của công ty Hợp Thành. Khu đất của công ty Hợp Thành được sử dụng như sau:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close