Toán lớp 5 Bài 111. Thể tích - SGK Bình Minh

So sánh thể tích của: a) Hình lập phương A với hình cầu B. b) Hình trụ C với hình hộp chữ nhật D. Quan sát hình dưới đây rồi chọn từ lớn hơn, bé hơn hoặc bằng thích hợp thay cho ? Các hình dưới đây được tạo ra bởi các hình lập phương như nhau. Hỏi hình nào có thể tích lớn nhất? Hình nào có thể tích bé nhất?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 35 SGK Toán 5 Bình Minh

So sánh thể tích của:

a) Hình lập phương A với hình cầu B.

b) Hình trụ C với hình hộp chữ nhật D.

Phương pháp giải:

Quan sát và so sánh.

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích của hình lập phương A  lớn hơn thể tích của hình cầu B.

b) Thể tích của hình trụ C bé hơn thể tích của hình hộp chữ nhật D.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 35 SGK Toán 5 Bình Minh

Quan sát hình dưới đây rồi chọn từ lớn hơn, bé hơn hoặc bằng thích hợp thay cho ?

a) Thể tích thùng A [?] thể tích hộp B.

b) Thể tích hộp B [?] thể tích thùng A.

c) Thể tích hộp sữa C [?] thể tích hộp sữa D.

Phương pháp giải:

Quan sát hình dưới đây rồi chọn từ lớn hơn, bé hơn hoặc bằng thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích thùng A lớn hơn thể tích hộp B .

b) Thể tích hộp B bé hơn thể tích thùng A.

c) Thể tích hộp sữa C bằng thể tích hộp sữa D.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 35 SGK Toán 5 Bình Minh

Các hình dưới đây được tạo ra bởi các hình lập phương như nhau. Hỏi hình nào có thể tích lớn nhất? Hình nào có thể tích bé nhất?

Phương pháp giải:

Đếm số hình lập phương trong các hình A, B, C.

Lời giải chi tiết:

Hình A được ghép bởi 10 hình lập phương như nhau.

Hình B được ghép bởi 16 hình lập phương như nhau.

Hình C được ghép bởi 18 hình lập phương như nhau.

Vậy hình C có thể tích lớn nhất, hình A có thể tích bé nhất.

 • Toán lớp 5 Bài 112. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng sau (theo mẫu): Số? a) 12 dm3 = [?] cm3 Các hình lập phương nhỏ cạnh dài 1 cm được xếp thành hai hình A và B như hình bên, hãy cho biết thể tích của mỗi hình.

 • Toán lớp 5 Bài 113. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số? 3,4 dm3 = [?] cm3 Tính: a) 334 cm3 + 120 cm3 >, <, =? a) 2 dm3 5 cm3 [?] 1 800 cm3 + 205 cm3. Chọn tên mỗi đồ vật với số đo thể tích phù hợp: Mỗi hình dưới đây được ghép bởi các hình lập phương nhỏ có cạnh dài 1 dm. Hình nào có thể tích lớn nhất? Hình nào có thể tích bé nhất?

 • Toán lớp 5 Bài 114. Mét khối - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng sau: Số? Người ta xếp các kiện hàng dạng hình lập phương có cạnh dài 1 m như hinh vẽ dưới đây. Tính thể tích của toàn bộ khối hàng.

 • Toán lớp 5 Bài 115. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số? Chọn đáp án đúng: a) 3,42 m3 bằng: >, <, = ? Huy giúp mẹ xếp bánh vào một thùng đựng hàng dạng hình hộp chữ nhật như hình dưới đây. Có thể xếp được bao nhiêu hộp bánh dạng hình lập phương cạnh dài 1 dm cho đầy thùng?

 • Toán lớp 5 Bài 116. Ôn tập về các đơn vị đo thể tích - SGK Bình Minh

  Nêu số đo thích hợp thay cho [?] a) Mét khối là thể tích hình lập phương có cạnh dài [?] Số? Tính: a) 173 cm3 + 827 cm3 a) Hãy ghép các hình lập phương nhỏ thành một hình lập phương lớn như hình vẽ bên. Nêu đơn vị đo cm3, dm3, m3 thích hợp thay cho ? a) Thể tích của bể cá cảnh là 800 [?].

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close