Toán lớp 5 Bài 54. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - SGK Bình Minh

Đặt tính rồi tính: a) 6,32 : 4 b) 95,2 : 68 c) 0,48 : 6 Số? a) ? × 6 = 7,2 b) 0,35 : ? = 5 Có 5 hộp trà cùng loại cân nặng tất cả là 8,75 kg. Hỏi 12 hộp trà như vậy cân nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 68 SGK Toán 5 Bình minh

Đặt tính rồi tính:

a) 6,32 : 4

b) 95,2 : 68

c) 0,48 : 6

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:

- Chia như chia số tự nhiên.

- Sau khi chia hết phần nguyên, ta viết dấu phẩy vào bên phải thương vừa tìm được.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 68 SGK Toán 5 Bình minh

Số?

a) ? × 6 = 7,2

b) 0,35 : ? = 5

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

a) ? × 6 = 7,2

? = 7,2 : 6 = 1,2

Vậy số cần điền vào ô trống là 1,2

b) 0,35 : ? = 5

? = 0,35 : 5 = 0,07

Vậy số cần điền vào ô trống là 0,07

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 68 SGK Toán 5 Bình minh

Có 5 hộp trà cùng loại cân nặng tất cả là 8,75 kg. Hỏi 12 hộp trà như vậy cân nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Đây là dạng toán về đại lượng tỉ lệ thuận. Ta có thể giải bằng hai cách:

- Cách 1: Rút về đơn vị.

Tìm số kg của 1 hộp, sau đó tìm số kg của 12 hộp.

- Cách 2: Tìm tỉ số.

Tìm tỉ số của 12 hộp và 5 hộp, sau đó tìm số kg của 12 hộp.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

5 hộp trà: 8,75 kg

12 hộp trà: ? kg

Bài giải

Cách 1:

Mỗi hộp trà cân nặng số ki-lô-gam là:

8,75 : 5 = 1,75 (kg)

12 hộp trà cân nặng số ki-lô-gam là:

1,75 × 12 = 21 (kg)

Đáp số: 21 kg.

Cách 2:

12 hộp trà gấp 5 hộp trà số lần là:

12 : 5 = 2,4 (lần)

12 hộp trà cân nặng số ki-lô-gam là:

8,75 × 2,4 = 21 (kg)

Đáp số: 21 kg.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close