Toán lớp 5 Bài 115. Luyện tập - SGK Bình Minh

Số? Chọn đáp án đúng: a) 3,42 m3 bằng: >, <, = ? Huy giúp mẹ xếp bánh vào một thùng đựng hàng dạng hình hộp chữ nhật như hình dưới đây. Có thể xếp được bao nhiêu hộp bánh dạng hình lập phương cạnh dài 1 dm cho đầy thùng?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 40 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Phương pháp giải:

Dựa vào mối quan hệ: 1 m3 = 1 000 dm3; 1 dm3 = 1 000 cm3; 1 m3 = 1 000 000 cm3

Lời giải chi tiết:

2,5 m3 = 2 500 dm3

450 dm3 = 0,45 m3

 

0,35 dm3 = 350 cm3

2 900 cm3 = 2,9 dm3

 

0,04 m3 = 40 000 cm3

7 812 cm3 = 0,007812 m3

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 40 SGK Toán 5 Bình Minh

Chọn đáp án đúng:

a) 3,42 m3 bằng:

A. 34,2 dm3

B. 342 dm3

C. 3 420 dm3

D. 34 200 dm3

b) 8 720 dm3 bằng:

A. 8,72 m3

B. 87,2 m3

C. 872 m3

D. 8 720 000 m3

Phương pháp giải:

Dựa vào mối quan hệ: 1 m3 = 1 000 dm3; 1 dm3 = $\frac{1}{{1000}}$ m3

Lời giải chi tiết:

a) 3,42 m3 = 3 420 dm3

Chọn C.

b) 8 720 dm3 = 8,72 m3

Chọn A.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 40 SGK Toán 5 Bình Minh

>, <, = ?

Phương pháp giải:

Tính sau đó so sánh, điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 3 m3 + 24 dm3 = 3 000 dm3 + 24 dm3 = 3 024 dm3 > 324 dm3

Vậy 3 m3 + 24 dm3 > 324 dm3

b) 5 000 cm3 + 630 cm3 = 5 630 cm3 = 5,63 dm3

Vậy 5,63 dm3 = 5 000 cm3 + 630 cm3

c) 4,5 m3 – 500 cm3 = 4,5 m3 – 0,0005 m3 = 4,4995 m3 > 4,495 m3

Vậy 4,5 m3 – 500 cm3 > 4,495 m3

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 40 SGK Toán 5 Bình Minh

Huy giúp mẹ xếp bánh vào một thùng đựng hàng dạng hình hộp chữ nhật như hình dưới đây. Có thể xếp được bao nhiêu hộp bánh dạng hình lập phương cạnh dài 1 dm cho đầy thùng?

Phương pháp giải:

- Số bánh xếp được ở lớp hộp đầu tiên = 5 × 3

- Số bánh xếp được đầy thùng = Số bánh xếp được ở lớp đầu tiên × Số lớp bánh (chiều cao thùng)

Lời giải chi tiết:

Số bánh xếp được ở lớp hộp đầu tiên là:

5 × 3 = 15 (hộp bánh)

Xếp được số hộp bánh dạng hình lập phương cạnh dài 1 dm cho đầy thùng là:

15 × 3 = 45 (hộp bánh)

Đáp số: 45 hộp bánh.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close