Toán lớp 5 Bài 127. Ôn tập các đơn vị đo thời gian - SGK Bình Minh

Số? Số? Số? a) 192 phút = (?) giờ (?) phút = (?) giờ. b) 65 tháng = (?) năm (?) tháng. >, <, = ? Hãy cho biết mỗi sự kiện dưới đây xảy ra vào thế kỉ nào ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 55 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Phương pháp giải:

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Lời giải chi tiết:

1 thế kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm  = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

 

1 tuần = 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 55 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Phương pháp giải:

- 1 ngày = 24 giờ nên để đổi một số từ đơn vị ngày sang đơn vị giờ ta chỉ cần nhân số đó với 24.

- 1 giờ = 60 phút nên để đổi một số từ đơn vị giờ sang đơn vị phút ta chỉ cần nhân số đó với 60.

- 1 phút = 60 giây nên để đổi một số từ đơn vị phút sang đơn vị giây ta chỉ cần nhân số đó với 60.

- 1 thế kỉ = 100 năm nên để đổi một số từ đơn vị thế kỉ sang đơn vị năm ta chỉ cần nhân số đó với 100.

Lời giải chi tiết:

3 phút 12 giây = 192 giây

2,5 giờ = 150 phút

2 ngày 5 giờ = 53 giờ

 

5 giờ 8 phút = 308 phút

3 thế kỉ = 300 năm

\(\frac{3}{4}\) ngày = 18 giờ

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 55 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

a) 192 phút = (?) giờ (?) phút = (?) giờ.

b) 65 tháng = (?) năm (?) tháng.

Phương pháp giải:

- 1 giờ = 60 phút. Do đó, để đổi một số từ đơn vị phút sang đơn vị giờ ta chỉ cần lấy số đó chia cho 60, được thương là số giờ, số dư là số phút.

- 1 năm = 12 tháng. Do đó, để đổi một số từ đơn vị năm sang đơn vị tháng ta chỉ cần lấy số đó chia cho 12, được thương là số năm, số dư là số tháng.

Lời giải chi tiết:

a) 192 phút = 3 giờ 12 phút = 3,2 giờ.

b) 65 tháng = 5 năm 5 tháng.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 55 SGK Toán 5 Bình Minh

>, <, = ?

Phương pháp giải:

Đổi sang cùng một đơn vị rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

a) 5 giờ 18 phút = 318 phút < 518 phút

Vậy 5 giờ 18 phút < 518 phút.

b) 7 phút 45 giây = 465 giây

c) 2,5 ngày = 60 giờ > 48 giờ

Vậy 2,5 ngày > 48 giờ.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 55 SGK Toán 5 Bình Minh

Hãy cho biết mỗi sự kiện dưới đây xảy ra vào thế kỉ nào ?

Hồ Quý Ly lập ra triều đại nhà Hồ vào năm 1400.

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào năm 40.

Bác sĩ Y-éc-xanh (Yersin) phát hiện ra thành phố Đà Lạt vào năm 1893.

Phương pháp giải:

Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ thứ nhất (thế kỉ I).

Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ thứ hai (thế kỉ II).

Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ thứ ba (thế kỉ III).

........

Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

Lời giải chi tiết:

Hồ Quý Ly lập ra triều đại nhà Hồ vào thế kỉ 14 (XIV).

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào thế kỉ 1 (I).

Bác sĩ Y-éc-xanh (Yersin) phát hiện ra thành phố Đà Lạt vào thế kỉ 19 (XIX).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close