Toán lớp 5 Bài 118. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - SGK Bình Minh

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng a, chiều rộng bằng b và chiều cao bằng c. Biết: Chú thợ dùng các miếng ván gỗ để đóng thành một thùng đựng máy dạng hình hộp chữ nhật như hình bên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 44 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng a, chiều rộng bằng b và chiều cao bằng c. Biết:

a) a = 130 cm, b = 18 cm, c = 14 cm

b) a = 12 dm, b = 8,5 dm, c = 6,2 dm

c) a = 2,6 m, b = 1,5 m, c = 8 dm

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

$\left( {130 + 18} \right) \times 2 \times 14 = 4144$(cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

$4144 + 130 \times 18 \times 2 = 8824$(cm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

$\left( {12 + 8,5} \right) \times 2 \times 6,2 = 254,2$ (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

$254,2 + 12 \times 8,5 \times 2 = 458,2$(dm2)

c) Đổi 8 dm = 0,8 m

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

$\left( {2,6 + 1,5} \right) \times 2 \times 8 = 65,6$ (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

$65,6 + 2,6 \times 1,5 \times 2 = 73,4$(m2)

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 44 SGK Toán 5 Bình Minh

Chú thợ dùng các miếng ván gỗ để đóng thành một thùng đựng máy dạng hình hộp chữ nhật như hình bên.

Tính số mét vuông ván gỗ chú cần dùng để đóng thùng đựng máy đó.

Phương pháp giải:

- Số mét vuông ván gỗ để đóng thùng = diện tích toàn phần của thùng đựng máy dạng hình hộp chữ nhật

- diện tích toàn phần = Diện tích xung quanh + diện tích 2 mặt đáy

Lời giải chi tiết:

Đổi: 80 cm = 0,8 m; 65 cm = 0,65 m

Diện tích xung quanh của thùng đựng máy là:

$\left( {1,8 + 0,8} \right) \times 2 \times 0,65 = 3,38$ (m2)

Số mét vuông ván gỗ chú cần dùng để đóng thùng đựng máy đó là:

$3,38 + 1,8 \times 0,8 \times 2 = 6,26$ (m2)

Đáp số: 6,26 m2.

 • Toán lớp 5 Bài 119. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật: a) Có chiều dài 12 cm, chiều rộng 10 cm và chiều cao 8 cm. b) Có chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,2 m và chiều cao 0,6 m. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (theo mẫu): Bác Cường dùng các tấm tôn để gò thành 20 thùng hình hộp chữ nhật (không nắp) có chiều dài 1,4 m, chiều rộng 0,75 m và chiều cao 1,2 m. Số?

 • Toán lớp 5 Bài 120. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - SGK Bình Minh

  Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh là: a) 15 cm Chú Nam dùng các miếng ván gỗ để đóng thành thùng đựng hàng có dạng hình lập phương cạnh 1,2 m.

 • Toán lớp 5 Bài 121. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương: a) Có cạnh 6 cm; a) Hoàn thành bảng (theo mẫu): Một bể cá cảnh hình lập phương không nắp, có cạnh 8 dm. Hỏi cần bao nhiêu mét vuông kính để làm bể đó? Nhóm các bạn tổ 1 làm con rô-bốt bằng bìa như hình dưới.

 • Toán lớp 5 Bài 122. Thể tích hình hộp chữ nhật - SGK Bình Minh

  Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng a, chiều rộng bằng b và chiều cao bằng c. Biết: Một bể bơi sâu 1,4 m như hình dưới đây. Hỏi cần bao nhiêu mét khối nước để bơm vào bể bơi đó? Biết rằng mặt nước trong bể cách miệng bể 20 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 123. Thể tích hình lập phương - SGK Bình Minh

  Tính thể tích của hình lập phương có cạnh là: Một bể cá hình lập phương cạnh 1,2 m. Hỏi cần đổ bao nhiêu lít nước vào bể cá đó để mực nước cao 0,9 m. Biết rằng 1 dm3 = 1 l. Số? a) Cần (?) khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình lập phương cạnh 2 cm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close