Toán lớp 5 Bài 44. Trừ hai số thập phân - SGK Bình Minh

Đặt tính rồi tính: a) 31,2 – 20,5 b) 17,42 – 8,3 c) 25,3 – 21,87 Tìm số thập phân thích hợp thay cho .?. a) ? + 4,53 = 6,48 b) 9,5 – ? = 6,34 c) 8,7 + ? = 10,49 Quả bí ngô cân nặng 3,4 kg. Cô bán hàng cắt ra một miếng bí ngô cân nặng 1,8 kg để bán. Hỏi miếng bí ngô còn lại nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 58 SGK Toán 5 Bình minh

Đặt tính rồi tính:

a) 31,2 – 20,5

b) 17,42 – 8,3

c) 25,3 – 21,87

Phương pháp giải:

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

- Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lưu ý với câu c: Coi 25,3 = 25,30 ta thực hiện phép tính 25,30 – 21,87 như bình thường.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 58 SGK Toán 5 Bình minh

Tìm số thập phân thích hợp thay cho .?.

a) ? + 4,53 = 6,48

b) 9,5 – ? = 6,34

c) 8,7 + ? = 10,49

Phương pháp giải:

a, c) Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

b) Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) ? + 4,53 = 6,48

? = 6,48 – 4,53 = 1,95

Vậy số cần điền vào ô trống là 1,95

b) 9,5 – ? = 6,34

? = 9,5 – 6,34 = 3,16

Vậy số cần điền vào ô trống là 3,16

c) 8,7 + ? = 10,49

? = 10,49 – 8,7 = 1,79

Vậy số cần điền vào ô trống là 1,79

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 58 SGK Toán 5 Bình minh

Quả bí ngô cân nặng 3,4 kg. Cô bán hàng cắt ra một miếng bí ngô cân nặng 1,8 kg để bán. Hỏi miếng bí ngô còn lại nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính miếng bí ngô còn lại nặng số ki-lô-gam = Số ki-lô-gam ban đầu của quả bí ngô – số ki-lô-gam miếng bí ngô đã cắt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quả bí ngô cân nặng: 3,4 kg

Đã bán: 1,8 kg

Còn lại: ? kg.

Bài giải

Miếng bí ngô còn lại nặng số ki-lô-gam là:

3,4 – 1,8 = 1,6 (kg)

Đáp số: 1,6 kg.

 • Toán lớp 5 Bài 45. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: Tìm số thập phân thích hợp thay cho .?. Số ? Xe buýt đã đi được quãng đường từ điểm đầu đến điểm dừng số 2. Xe buýt còn phải đi .?. km nữa để đến điểm cuối. Hòa đi tham quan bảo tàng. Trước khi đi, mẹ đổ đầy bình nước có dung tích là 1,5 l cho Hòa mang đi. Khi về, nhìn bình nước Hòa thấy còn lại 0,25 l. Hỏi Hòa đã dùng bao nhiêu lít nước?

 • Toán lớp 5 Bài 46. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: Tính giá trị của biểu thức: a) 94,72 + 402,83 – 237,48 <, >, = ? Mẹ của Lan đi chợ đã mua một số mặt hàng như sau: a) Số ki-lô-gam thịt mà mẹ của Lan mua là: .?. kg. Cô Bình có một cuộn vải dài 25,75 m. Cô Bình cắt ra 9,5 m để may cờ, 10 m để làm băng rôn. Hỏi cô Bình còn lại bao nhiêu mét vải?

 • Toán lớp 5 Bài 47. Nhân số thập phân với số tự nhiên - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 1,47 × 5 b) 0,281 × 7 c) 23,06 × 4 Tính: a) 7,56 m x 8 b) 15,2 g x 24 c) 2,053 l x 3 Số ? Cả ba hộp sữa cân nặng .?. kg.

 • Toán lớp 5 Bài 48. Nhân số thập phân với số thập phân - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 3,5 × 6,2 b) 23,7 × 0,8 c) 1,072 × 0,41 Tính rồi so sánh giá trị của a × b và b × a: Trung bình mỗi mét dây thép cân nặng 0,75 kg. Hỏi một mét rưỡi dây thép cùng loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 • Toán lớp 5 Bài 49. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 2,03 × 5 b) 3,49 × 0,52 Tính: a) 24,5 + 12,3 x 4 b) (21,9 + 2,3) x 3,5 Tính rồi so sánh giá trị của (a x b) x c và a x (b x c): Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 7,45 x 0,2 x 5 b) 2,5 x 0,36 x 80 Một ô tô xuất phát từ A đi đến B, mỗi giờ ô tô đi được 60,5 km. Hỏi sau 1,5 giờ, ô tô còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét? Biết rằng quãng đường AB dài 105 km.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close