Toán lớp 5 Bài 57. Chia số tự nhiên cho số thập phân - SGK Bình Minh

Đặt tính rồi tính: a) 84 : 4,2 b) 6 : 7,5 c) 9 : 0,12 Tính: a) 68 cm : 3,4 b) 3 kg : 4,8 c) 54 l : 0,45 Một thanh thép dài 2,4 m cân nặng 18 kg. Hỏi đoạn thép cùng loại dài 1 m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 72 SGK Toán 5 Bình Minh

Đặt tính rồi tính:

a) 84 : 4,2

b) 6 : 7,5

c) 9 : 0,12

Phương pháp giải:

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 72 SGK Toán 5 Bình minh

Tính:

a) 68 cm : 3,4

b) 3 kg : 4,8

c) 54 l : 0,45

Phương pháp giải:

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) 68 cm : 3,4 = 20 cm

b) 3 kg : 4,8 = 0,625 kg

c) 54 l : 0,45 = 120 l

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 72 SGK Toán 5 Bình minh

Một thanh thép dài 2,4 m cân nặng 18 kg. Hỏi đoạn thép cùng loại dài 1 m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Tìm cân nặng của đoạn thép dài 1 m = cân nặng của thanh thép : chiều dài thanh thép

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2,4 m : 18 kg

1 m : ? kg

Bài giải

Đoạn thép cùng loại dài 1 m cân nặng số ki-lô-gam là:

18 : 2,4 = 7,5 (kg)

Đáp số: 7,5 kg.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close