Toán lớp 5 Bài 128. Phép cộng số đo thời gian - SGK Bình Minh

Tính: a) 17 giờ 32 phút + 20 giờ 19 phút Bác Nam đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng máy bay hết 2 giờ 15 phút, sau đó đi ô tô về đến nhà mình hết 1 giờ 6 phút. Cường đi từ trường học đến khu chung cư hết 2 phút 35 giây và đi từ khu chung cư đến sân vận động hết 3 phút 40 giây.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 57 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính:

a) 17 giờ 32 phút + 20 giờ 19 phút

b) 21 ngày 15 giờ + 13 ngày 9 giờ

c) 3 năm 8 tháng + 18 năm 6 tháng

Phương pháp giải:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 57 SGK Toán 5 Bình Minh

Bác Nam đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng máy bay hết 2 giờ 15 phút, sau đó đi ô tô về đến nhà mình hết 1 giờ 6 phút. Hỏi thời gian bác Nam di chuyển bằng máy bay và ô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến nhà mình là bao lâu?

Phương pháp giải:

- Thời gian di chuyển bằng máy bay và ô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến nhà = Thời gian di chuyển bằng máy bay + Thời gian di chuyển bằng ô tô

Lời giải chi tiết:

Thời gian bác Nam di chuyển bằng máy bay và ô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến nhà mình là:

2 giờ 15 phút + 1 giờ 6 phút = 3 giờ 21 phút

Đáp số: 3 giờ 21 phút

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 57 SGK Toán 5 Bình Minh

Cường đi từ trường học đến khu chung cư hết 2 phút 35 giây và đi từ khu chung cư đến sân vận động hết 3 phút 40 giây. Hỏi Cường đi từ trường học qua khu chung cư đến sân vận động hết thời gian bao lâu?

Phương pháp giải:

- Thời gian đi từ trường học qua khu chung cư đến sân vận động = Thời gian đi từ trường học đến  khu chung cư + thời gian đi từ khu chung cư đến sân vận động

Lời giải chi tiết:

Cường đi từ trường học qua khu chung cư đến sân vận động hết thời gian là:

2 phút 35 giây + 3 phút 40 giây = 5 phút 75 giây

5 phút 75 giây = 6 phút 15 giây (75 giây = 1 phút 15 giây)

Đáp số: 6 phút 15 giây.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close