Toán lớp 5 Bài 94. Máy tính cầm tay - SGK Bình Minh

Dùng máy tính cầm tay để tính: Dùng máy tính cầm tay tính giá trị của biểu thức: Đ – S? (Dùng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 13 SGK Toán 5 Bình Minh

Dùng máy tính cầm tay để tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt ấn các phím trên máy tính.

Lời giải chi tiết:

Lần lượt ấn các phím:

a) 5 3 4 6 7 + 2 1 6 7 9 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 75 146.

Vậy: 53 467 + 21 679 = 75 146.

b) 3 5 7  × 9 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 3 213.

Vậy: 357  × 9 = 3 213.

c) 8 2 1 2 3 - 4 9 7 1 5 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 32 408.

Vậy: 82 123 - 49 715 = 32 408.

d) 3 8 5 3 : 8 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 481.625, tức là 481,625.

Vậy: 3853 : 8 = 481,625.

e) 3 8 2 3  × 3 1 1 5 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 11 908 645.

Vậy : 3823  × 3115 = 11 908 645.

g) 3 5 3 2 5 : 4 5 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 785.

Vậy: 35 325 : 45 = 785.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 13 SGK Toán 5 Bình Minh

Dùng máy tính cầm tay tính giá trị của biểu thức:

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt ấn các phím trên máy tính.

Lời giải chi tiết:

Lần lượt ấn các phím :

a) 3 4 2 × 1 7 9 – 8 1 2 6 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 53 092.

Vậy : 342  × 179 – 8 126 = 53 092.

b) 4 8 8 3 : 1 9 + 5 4 1 9 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 5 676.

Vậy : 4 883 : 19 + 5 419 = 5 676.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 13 SGK Toán 5 Bình Minh

Đ – S?

(Dùng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả)

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt ấn các phím trên máy tính.

Lời giải chi tiết:

Lần lượt ấn các phím :

a) 5 6 9 8 + 1 7 8 6 5 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 23 563.

Vậy : 5 698 + 17 865 = 18 563 S.

b) 5 2 1 0 3 – 8 9 4 6 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 43 157.

Vậy : 52 103 – 8946 = 43 157 Đ.

c) 2 3 4 6  × 3 1 0 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 727 260.

Vậy : 2 346  × 310 = 727 360 S.

d) 4 5 9 0 : 2 5 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 183.6, tức là 183,6.

Vậy : 4 590 : 25 = 1836 S.

 • Toán lớp 5 Bài 95. Máy tính cầm tay (tiếp theo) - SGK Bình Minh

  Tính tỉ số phần trăm của hai số: Nêu số thích hợp với ô ? trong bảng thống kê tiền gửi ngân hàng dưới đây: Giá một chiếc xe đạp là 780 000 đồng, nhân dịp năm mới, cửa hàng giảm giá 15%. Vậy cần bao nhiêu tiền để mua chiếc xe đạp đó?

 • Toán lớp 5 Bài 96. Tỉ lệ bản đồ - SGK Bình Minh

  Số? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000, mỗi độ dài ở hàng trên ứng với độ dài thật nào ở hàng dưới? Quan sát sơ đồ sân bóng đá dưới đây rồi trả lời các câu hỏi sauu: a) Sơ đồ sân bóng trên có tỉ lệ là bao nhiêu? b) Trên sơ đồ, sân bóng đá được vẽ thu nhỏ bao nhiêu lần? c) Khoảng cách giữa hai điểm trên sơ đồ là 1 cm thì khoảng cách thật giữa hai điểm đó trên sân bóng là bao nhiêu mét?

 • Toán lớp 5 Bài 97. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ - SGK Bình Minh

  Số? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000 000, quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng đo được 8,6 cm. Hỏi quãng đường thật từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng dài bao nhiêu ki-lô-mét? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, một khu đất hình chữ nhật đo được chiều dài là 4,5 cm và chiều rộng là 3 cm. Tính diện tích thực của khu đất đó.

 • Toán lớp 5 Bài 98. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) - SGK Bình Minh

  Số? Quãng đường từ bưu điện thành phố đến bến xe dài 9 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200 000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét? Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài 20 m, chiều rộng 14 m được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 400. Hỏi trên bản đồ đó, độ dài mỗi cạnh của vường hoa là bao nhiêu xăng-ti-mét?

 • Toán lớp 5 Bài 99. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số? Trên bản đồ tỉ lệ quãng đường giữa hai thành phố dài 5 cm. Trên thực tế, quãng đường giữa hai thành phố đó dài bao nhiêu ki-lô-mét? Trong một khu đô thị, quãng đường từ trường học đến công viên dài 580 m. Trên bản đồ quy hoạch đô thị đó, với tỉ lệ 1 : 5 000, quãng đường từ trường học đến công viên dài bao nhiêu xăng-ti-mét? Dựa vào bản đồ dưới đây, đo độ dài rồi tìm số thích hợp thay cho ? : a) Trên bản đồ, độ dài đường Phan Bội Châu là ? cm. b) Độ dài thực tế của đường Phan Bội Châu

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close