Toán lớp 5 Bài 75. Đường tròn. Thực hành vẽ đường tròn - SGK Bình Minh

Đ – S? Cho các đường tròn tâm O, tâm I và tâm T như hình dưới. Biết bán kính của đường tròn tâm T có độ dài bằng 2 cm. Tính: Vẽ vào vở đoạn thẳng AB = 6 cm. Dùng com-pa hãy vẽ: a) Một đường tròn tâm A, bán kính 4 cm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 97 SGK Toán 5 Bình Minh

Đ – S?

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất của đường tròn.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 97 SGK Toán 5 Bình Minh

Cho các đường tròn tâm O, tâm I và tâm T như hình dưới. Biết bán kính của đường tròn tâm T có độ dài bằng 2 cm. Tính:

a) Độ dài đường kính của các đường tròn tâm T, tâm I và tâm O.

b) Độ dài bán kính của các đường tròn tâm O và tâm I.

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất của đường tròn.

- Đường kính dài gấp 2 lần bán kính.

- Tất cả các bán kính của một đường tròn đều bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a)

Độ dài đường kính của đường tròn tâm T = 2 × 2 = 4 (cm)

Độ dài đường kính của đường tròn tâm I = 2 × đường kính đường tròn tâm T = 2 × 4 = 8 (cm)

Độ dài đường kính của đường tròn tâm O = 2 × đường kính đường tròn tâm I =  2 × 8 = 16 (cm)

b) Độ dài bán kính của đường tròn tâm O là:

16 : 2 = 8 (cm)

Độ dài bán kính của đường tròn tâm I là:

8 : 2 = 4 (cm)

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 97 SGK Toán 5 Bình Minh

Vẽ vào vở đoạn thẳng AB = 6 cm. Dùng com-pa hãy vẽ:

a) Một đường tròn tâm A, bán kính 4 cm.

b) Một đường tròn tâm B, bán kính 2 cm

Phương pháp giải:

a)

- Mở com-pa để đầu com-pa trùng với vạch 0 cm và đầu bút chì trùng với vạch 4 cm trên thước.

- Đặt đầu com-pa trùng với điểm A, cho đầu bút chì sát vào mặt giấy rồi quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm A có bán kính 4 cm.

b)

- Mở com-pa để đầu com-pa trùng với vạch 0 cm và đầu bút chì trùng với vạch 2 cm trên thước.

- Đặt đầu com-pa trùng với điểm B, cho đầu bút chì sát vào mặt giấy rồi quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm B có bán kính 2 cm.

Lời giải chi tiết:

Dùng compa vẽ hình vào vở theo hướng dẫn ở trên ta có hình vẽ như sau:

 • Toán lớp 5 Bài 77. Chu vi hình tròn - SGK Bình Minh

  Tính chu vi hình tròn, biết: a) Độ dài đường kính bằng 8 cm. Một bánh xe lăn một vòng được quãng đường dài 3,14 m. Hỏi bán kính của bánh xe đó bằng bao nhiêu đề-xi-mét? Một bánh xe đạp có đường kính 60 cm. Tính quãng đường xe đi được khi bánh xe đó lăn được 1 000 vòng.

 • Toán lớp 5 Bài 78. Luyện tập - SGK Bình Minh

  a) Tính chu vi hình tròn có đường kính bằng 12 dm. b) Hình tròn có bán kính bằng 2,5 m. Hỏi chu vi hình tròn bằng bao nhiêu mét? Chọn đáp án đúng: Một vườn hoa có dạng hình bán nguyệt (một nửa hình tròn) như hình dưới đây: Anh Nam đi hai vòng quang hồ sen có dạng hình tròn đường kính 1 km. Hỏi anh Nam đã đi quãng đường dài bao nhiêu mét? Số? Một chiếc xe xích lô có đường kính bánh sau dài gấp đôi đường kính bánh trước. Khi bánh sau lăn được 1000 vòng thì bánh trước lăn được ? vòng.

 • Toán lớp 5 Bài 79. Diện tích hình tròn - SGK Bình Minh

  Tính diện tích hình tròn, biết: a) Bán kính r = 8 cm b) Đường kính d = 40 dm Số? Một hồ nước dạng hình tròn có đường kính bằng 100 m. Số? Một cái giếng làng dạng hình tròn có bán kính trong lòng giếng bằng 1,8 m. Xung quanh giếng người ta xây thành giếng như hình bên.

 • Toán lớp 5 Bài 80. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số? Cho hình tròn tâm O và hình tròn tâm I. Biết rằng AB = 16 cm; AC = 12 cm. Diện tích phần tô màu bằng ? cm2. Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 40 cm. Tính diện tích phần tô màu xanh. Cho đoạn thẳng AB = 12 cm. Trên đoạn thẳng AB, lấy điểm O và điểm C, sao cho AO = 6 cm và AC = 9 cm. Một hồ nước tạo thành từ một hình vuông có cạnh 100 m và hai nửa hình tròn như hình bên. Tính diện tích hồ nước đó.

 • Toán lớp 5 Bài 81. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Một hình tròn có đường kính bằng 20 cm. Tính chu vi và diện tích của hình tròn đó. Số? Tại bốn góc của một cái ao dạng hình vuông có 4 cái cây. Người ta mở rộng ao hình vuông đó để được ao Số? Một vườn hoa được tạo thành từ 6 nửa hình tròn đều có đường kính 10 m và 6 hình tam giác đều có đáy bằng 10 m, chiều cao 8,7 m như hình vẽ. Mỗi buổi sáng, chú Tư chạy 10 vòng quanh một cái hồ dạng hình bán nguyệt có đường kính 100 m. Tính chiều dài quãng đường chú Tư đã chạy.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close