Toán lớp 5 Bài 93. Luyện tập - SGK Bình Minh

a) Tìm 0,9% của 240 kg b)Tìm 28% của 1580 km Số? Nhân dịp tết Nguyên đán, một cửa hàng giảm giá 10% tất cả các mặt hàng. Em hãy giúp người bán hàng tính giá mới của mỗi mặt hàng dưới đây: Bác Hòa dùng 125 000 000 đồng để kinh doanh mặt hàng nông sản. Sau một tháng, số tiền bác thu về bằng 120% số tiền vốn. Số tiền lãi bác Hòa thu được là ? đồng. Số?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 11 SGK Toán 5 Bình Minh

a) Tìm 0,9% của 240 kg

b)Tìm  28% của 1580 km

c) Tìm 3,5% của 95 000 l

Phương pháp giải:

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

Lời giải chi tiết:

a) 0,9% của 240 kg là:

240 : 100 × 0,9 = 2,16 (kg)

b) 28% của 1580 km là:

1580 : 100 × 28 = 442,4 (km)

c) 3,5% của 95 000 l là:

95 000 : 100 × 3,5 = 3325 (l)

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 11 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Nhân dịp tết Nguyên đán, một cửa hàng giảm giá 10% tất cả các mặt hàng. Em hãy giúp người bán hàng tính giá mới của mỗi mặt hàng dưới đây:

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tìm số tiền được giảm khi mua mỗi mặt hàng trong dịp khuyến mãi bằng số tiền gốc chia cho 100 rồi nhân với 10.

- Tìm giá mới của mỗi mặt hàng = giá gốc – số tiền được giảm.

Cách 2:

- Tính giá tiền của mỗi mặt hàng sau khi giảm giá bằng bao nhiêu phần trăm giá gốc

- Tìm giá mới của mỗi mặt hàng

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

- Hộp bánh quy

Số tiền được giảm khi mua bánh quy là:

35 000 : 100 × 10 = 3500 (đồng)

Giá mới của hộp bánh quy là:

35 000 – 3500 = 31 500 (đồng)

- Sữa bột

Số tiền được giảm khi mua hộp sữa bột là:

403 000 : 100 × 10 = 40 300 (đồng)

Giá mới của hộp sữa bột là:

403 000 – 40 300 = 362 700 (đồng)

- Hộp kẹo

Số tiền được giảm khi mua hộp kẹo là:

67 000 : 100 × 10 = 6700 (đồng)

Giá mới của hộp kẹo là:

67 000 – 6700 = 60 300 (đồng)

Cách 2:

Vì cửa hàng giảm giá 10% tất cả các mặt hàng nên giá của mỗi mặt hàng lúc này sẽ bằng: 100% - 10% = 90% giá gốc

Giá mới của hộp bánh quy là:

35 000 : 100 × 90 = 31 500 (đồng)

Giá mới của hộp sữa bột là:

403 000 : 100 × 90 = 362 700 (đồng)

Giá mới của hộp kẹo là:

67 000 : 100 × 90 = 60 300 (đồng)

Vậy giá tiền mới của các mặt hàng là:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 11 SGK Toán 5 Bình Minh

Bác Hòa dùng 125 000 000 đồng để kinh doanh mặt hàng nông sản. Sau một tháng, số tiền bác thu về bằng 120% số tiền vốn. Số tiền lãi bác Hòa thu được là ? đồng.

Phương pháp giải:

- Sau 1 tháng số tiền bác thu về = số tiền gốc +  số tiền lãi.

- Tính số tiền bác thu về sau 1 tháng bằng số tiền gốc chia cho 100 rồi nhân với 120.

- Số tiền lãi sau 1 tháng bằng sô tiền thu về sau 1 tháng – số tiền gốc

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Số tiền bác thu về sau 1 tháng là:

125 000 000 : 100 × 120 = 150 000 000 (đồng)

Số tiền lãi bác Hòa thu được sau 1 tháng là:

150 000 000 – 125 000 000 = 25 000 000 (đồng)

Vậy số tiền lãi bác Hòa thu được là 25 000 000 đồng

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 11 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Mảnh đất nhà bác Đông có diện tích là 150 m2. Bác dành 60% diện tích để xây nhà, 24% diện tích để làm sân. Phần đất còn lại để trồng cây cảnh. Tính diện tích phần đất để trồng cây cảnh.

Phương pháp giải:

- Tính tỉ số phần trăm diện tích phần đất để trồng cây cảnh so với diện tích mảnh đất bằng 100% - 60% - 24% = 16%

- Tính diện tích phần đất để trồng cây cảnh bằng diện tích mảnh đất chia cho 100 rồi nhân với 16.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Diện tích đất trồng cây cảnh chiếm số phần trăm diện tích mảnh vườn là:

100% - 60% - 24% = 16%

Diện tích đất trồng cây cảnh là:

150 : 100 × 16 = 24 (m2)

Đáp số: 24 m2.

 • Toán lớp 5 Bài 94. Máy tính cầm tay - SGK Bình Minh

  Dùng máy tính cầm tay để tính: Dùng máy tính cầm tay tính giá trị của biểu thức: Đ – S? (Dùng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả)

 • Toán lớp 5 Bài 95. Máy tính cầm tay (tiếp theo) - SGK Bình Minh

  Tính tỉ số phần trăm của hai số: Nêu số thích hợp với ô ? trong bảng thống kê tiền gửi ngân hàng dưới đây: Giá một chiếc xe đạp là 780 000 đồng, nhân dịp năm mới, cửa hàng giảm giá 15%. Vậy cần bao nhiêu tiền để mua chiếc xe đạp đó?

 • Toán lớp 5 Bài 96. Tỉ lệ bản đồ - SGK Bình Minh

  Số? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000, mỗi độ dài ở hàng trên ứng với độ dài thật nào ở hàng dưới? Quan sát sơ đồ sân bóng đá dưới đây rồi trả lời các câu hỏi sauu: a) Sơ đồ sân bóng trên có tỉ lệ là bao nhiêu? b) Trên sơ đồ, sân bóng đá được vẽ thu nhỏ bao nhiêu lần? c) Khoảng cách giữa hai điểm trên sơ đồ là 1 cm thì khoảng cách thật giữa hai điểm đó trên sân bóng là bao nhiêu mét?

 • Toán lớp 5 Bài 97. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ - SGK Bình Minh

  Số? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000 000, quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng đo được 8,6 cm. Hỏi quãng đường thật từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng dài bao nhiêu ki-lô-mét? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, một khu đất hình chữ nhật đo được chiều dài là 4,5 cm và chiều rộng là 3 cm. Tính diện tích thực của khu đất đó.

 • Toán lớp 5 Bài 98. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) - SGK Bình Minh

  Số? Quãng đường từ bưu điện thành phố đến bến xe dài 9 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200 000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét? Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài 20 m, chiều rộng 14 m được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 400. Hỏi trên bản đồ đó, độ dài mỗi cạnh của vường hoa là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close