Toán lớp 5 Bài 120. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - SGK Bình Minh

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh là: a) 15 cm Chú Nam dùng các miếng ván gỗ để đóng thành thùng đựng hàng có dạng hình lập phương cạnh 1,2 m.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 47 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh là:

a) 15 cm

b) 3,2 dm

c) 8,6 m

Phương pháp giải:

- Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

$15 \times 15 \times 4 = 900$(cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

$15 \times 15 \times 6 = 1350$(cm2)

b) Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

$3,2 \times 3,2 \times 4 = 40,96$(dm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

$3,2 \times 3,2 \times 6 = 61,44$ (dm2)

c) Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

$8,6 \times 8,6 \times 4 = 295,84$(m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

$8,6 \times 8,6 \times 6 = 443,76$ (m2)

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 47 SGK Toán 5 Bình Minh

Chú Nam dùng các miếng ván gỗ để đóng thành thùng đựng hàng có dạng hình lập phương cạnh 1,2 m.

Tính số mét vuông ván gỗ cần dùng để đóng một thùng đựng hàng đó.

Phương pháp giải:

- Số mét vuông ván gỗ để đóng thùng = diện tích toàn phần của thùng đựng hàng dạng hình lập phương

- Diện tích toàn phần = Diện tích một mặt × 6

Lời giải chi tiết:

Số mét vuông ván gỗ chú cần dùng để đóng thùng đựng hàng đó là:

$1,2 \times 1,2 \times 6 = 8,64$ (m2)

Đáp số: 8,64 m2.

 • Toán lớp 5 Bài 121. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương: a) Có cạnh 6 cm; a) Hoàn thành bảng (theo mẫu): Một bể cá cảnh hình lập phương không nắp, có cạnh 8 dm. Hỏi cần bao nhiêu mét vuông kính để làm bể đó? Nhóm các bạn tổ 1 làm con rô-bốt bằng bìa như hình dưới.

 • Toán lớp 5 Bài 122. Thể tích hình hộp chữ nhật - SGK Bình Minh

  Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng a, chiều rộng bằng b và chiều cao bằng c. Biết: Một bể bơi sâu 1,4 m như hình dưới đây. Hỏi cần bao nhiêu mét khối nước để bơm vào bể bơi đó? Biết rằng mặt nước trong bể cách miệng bể 20 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 123. Thể tích hình lập phương - SGK Bình Minh

  Tính thể tích của hình lập phương có cạnh là: Một bể cá hình lập phương cạnh 1,2 m. Hỏi cần đổ bao nhiêu lít nước vào bể cá đó để mực nước cao 0,9 m. Biết rằng 1 dm3 = 1 l. Số? a) Cần (?) khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình lập phương cạnh 2 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 124. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính thể tích của hình hộp chữ nhật (theo mẫu): a) Tính thể tích của hình lập phương (theo mẫu): Số? a) Cần (?) khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình hộp chữ nhât có chiều dài 8 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm. Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật. Biết kích thước trong lòng bể là: chiều dài 1,8 m, chiều rộng 0,65 m, chiều cao 0,8 m.

 • Toán lớp 5 Bài 125. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Tính theo mẫu: Các chú thợ quét sơn trần nhà và các tường bên trong một hội trường có chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m và cao 4 m. Chú thợ được giao làm 100 cái hộp đựng hàng bằng tôn hình lập phương không nắp, có cạnh bằng 2 dm. Hỏi chú cần bao nhiêu mét vuông tôn để làm số hộp đó, biết rằng diện tích các mép hàn không đáng kể. Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, rộng 0,6 m và cao 0,8 m. Sau khi thả hòn non bộ vào thì mực nước dâng cao thêm 25 cm. Tính thể tích hòn non bộ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close