Toán lớp 5 Bài 80. Luyện tập - SGK Bình Minh

Số? Cho hình tròn tâm O và hình tròn tâm I. Biết rằng AB = 16 cm; AC = 12 cm. Diện tích phần tô màu bằng ? cm2. Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 40 cm. Tính diện tích phần tô màu xanh. Cho đoạn thẳng AB = 12 cm. Trên đoạn thẳng AB, lấy điểm O và điểm C, sao cho AO = 6 cm và AC = 9 cm. Một hồ nước tạo thành từ một hình vuông có cạnh 100 m và hai nửa hình tròn như hình bên. Tính diện tích hồ nước đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 105 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Cho hình tròn tâm O và hình tròn tâm I. Biết rằng AB = 16 cm; AC = 12 cm. Diện tích phần tô màu bằng ? cm2.

Phương pháp giải:

- Bán kính hình tròn tâm I = AB : 2

- Bán kính hình tròn tâm O = AC : 2

- Diện tích phần tô màu = diện tích hình tròn tâm I – diện tích hình tròn tâm O.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Bán kính hình tròn tâm I là:

16 : 2 = 8 (cm)

Diện tích hình tròn tâm I là:

8 × 8 × 3,14 = 200,96 (cm2)

Bán kính hình tròn tâm O là:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình tròn tâm O là:

6 × 6 × 3,14 = 113,04 (cm2)

Diện tích phần tô màu là:

200,96 – 113,04 = 87,92 (cm2)

Vậy diện tích phần tô màu bằng 87,92 cm2.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 105 SGK Toán 5 Bình Minh

Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 40 cm. Tính diện tích phần tô màu xanh.

Phương pháp giải:

- Bán kính hình tròn tâm O = AB : 2

- Bán kính hình tròn bé = Bán kính hình tròn tâm O : 2

- Hai hình tròn có bán kính bằng nhau nên diện tích bằng nhau.

- Diện tích phần tô màu xanh = diện tích hình tròn tâm O – diện tích 1 hình tròn bé × 2

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Bán kính hình tròn tâm O là:

40 : 2 = 20 (cm)

Diện tích hình tròn tâm O là:

20 × 20 × 3,14 = 1256 (cm2)

Bán kính hình tròn bé là:

20 : 2 = 10 (cm)

Diện tích 1 hình tròn bé là:

10 × 10 × 3,14 = 314 (cm2)

Diện tích phần tô màu xanh là:

1256 – 314 × 2 = 628 (cm2)

Đáp số: 628 cm2.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 105 SGK Toán 5 Bình Minh

Cho đoạn thẳng AB = 12 cm. Trên đoạn thẳng AB, lấy điểm O và điểm C, sao cho AO = 6 cm và AC = 9 cm.

a) Vẽ đường tròn tâm O, bán kính 6 cm.

b) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 3 cm

Phương pháp giải:

a)

- Mở com-pa để đầu com-pa trùng với vạch 0 cm và đầu bút chì trùng với vạch 6 cm trên thước.

- Đặt đầu com-pa trùng với điểm O, cho đầu bút chì sát vào mặt giấy rồi quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm O có bán kính 6 cm.

b)

- Mở com-pa để đầu com-pa trùng với vạch 0 cm và đầu bút chì trùng với vạch 3 cm trên thước.

- Đặt đầu com-pa trùng với điểm C, cho đầu bút chì sát vào mặt giấy rồi quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm C có bán kính 3 cm.

Lời giải chi tiết:

Dùng compa vẽ hình vào vở theo hướng dẫn ở trên ta có hình vẽ như sau:

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 105 SGK Toán 5 Bình Minh

Một hồ nước tạo thành từ một hình vuông có cạnh 100 m và hai nửa hình tròn như hình bên. Tính diện tích hồ nước đó.

Phương pháp giải:

- Bán kính hai nửa hình tròn = cạnh hình vuông : 2

- Diện tích hình vẽ = Diện tích hình vuông + Diện tích hai nửa hình tròn

- Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

- Diện tích hai nửa hình tròn = Diện tích hình tròn = r × r × 3,14.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Diện tích hình đã cho bằng tổng diện tích hình vuông và hai nửa đường tròn.

Tổng diện tích hai nửa hình tròn bằng diện tích hình tròn đường kính 100 m.

Bán kính hình tròn là:

100 : 2 = 50 (m)

Diện tích hình tròn là:

50 × 50 × 3,14 = 7 850 (m2)

Diện tích hình vuông là:

100 × 100 = 10 000 (m2)

Diện tích hồ nước đó là:

10 000 + 7 850 = 17 850 (m2)

Đáp số: 17 850 m2.

 • Toán lớp 5 Bài 81. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Một hình tròn có đường kính bằng 20 cm. Tính chu vi và diện tích của hình tròn đó. Số? Tại bốn góc của một cái ao dạng hình vuông có 4 cái cây. Người ta mở rộng ao hình vuông đó để được ao Số? Một vườn hoa được tạo thành từ 6 nửa hình tròn đều có đường kính 10 m và 6 hình tam giác đều có đáy bằng 10 m, chiều cao 8,7 m như hình vẽ. Mỗi buổi sáng, chú Tư chạy 10 vòng quanh một cái hồ dạng hình bán nguyệt có đường kính 100 m. Tính chiều dài quãng đường chú Tư đã chạy.

 • Toán lớp 5 Bài 82. Ôn tập chủ đề 4 - SGK Bình Minh

  Cho hình tam giác ABC có góc A là góc vuông, cạnh AB = 42,5 cm; AC = 8,6 cm. Tìm diện tích tam giác đó. Số? Diện tích hình thang ABCD trong hình bên là ? m2. Vẽ đoạn thẳng AB = 8 cm. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. a) Vẽ đường tròn tâm A, bán kính 2 cm. Số? Xung quanh một hồ thả sen dạng hình tròn, người ta làm một lối đi dạo như hình dưới. Một khu đất dạng hình thang vuông có đáy lớn 65 m, đáy nhỏ 45 m. Nếu mở rộng thành khu đất hình chữ nhật nhưng vẫn giữ nguyên đáy lớn và chiều

 • Toán lớp 5 Bài 83. Ôn tập về phân số - SGK Bình Minh

  <, >, =? Chọn giá trị đúng cho mỗi biểu thức a) Viết các phân số thập phân sau thành hỗn số: Trong kho của nhà máy sản xuất hàng điện tử có 1/3 số sản phẩm là rô-bốt lau nhà, 2/5 số sản phẩm là rô-bốt bán hàng. Số sản phẩm còn lại là rô-bốt chuyển hàng. a) Số sản phẩm rô-bốt chuyển hàng bằng bao nhiêu phần số sản phẩm trong kho hàng? b) Số sản phẩm rô-bốt loại nào nhiều nhất?

 • Toán lớp 5 Bài 84. Ôn tập về số thập phân - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng (theo mẫu): Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân a) Mỗi chữ số trong số thập phân 41,908 thuộc hàng nào? b) - Viết số gồm: tám đơn vị, năm phần mười, ba phần trăm. Tìm số thập phân thích hợp thay cho ? a) 3 km 250 m = ? km Vườn thú nuôi 4 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con sư tử ăn hết 9 kg thịt. Hỏi 4 con sư tử đó ăn trong 30 ngày thì hết bao nhiêu tấn thịt?

 • Toán lớp 5 Bài 85. Ôn tập về so sánh số thập phân - SGK Bình Minh

  <, >, =? a) 78,29 .?. 78,3 b) 6,94 tấn .?. 6,938 tấn a) Tìm số bé nhất trong các số sau: 27,95; 28,3; 27,8; 28,024 Số ? a) Làm tròn số 301,28: Tìm chữ số thích hợp thay cho ? Dựa vào bảng số liệu dưới đây, trả lời các câu hỏi sau:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close