Toán lớp 5 Bài 77. Chu vi hình tròn - SGK Bình Minh

Tính chu vi hình tròn, biết: a) Độ dài đường kính bằng 8 cm. Một bánh xe lăn một vòng được quãng đường dài 3,14 m. Hỏi bán kính của bánh xe đó bằng bao nhiêu đề-xi-mét? Một bánh xe đạp có đường kính 60 cm. Tính quãng đường xe đi được khi bánh xe đó lăn được 1 000 vòng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 101 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính chu vi hình tròn, biết:

a) Độ dài đường kính bằng 8 cm.

b) Độ dài đường kính bằng 1,2 dm.

c) Độ dài bán kính bằng 0,75 m.

Phương pháp giải:

a), b) Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

C = d × 3,14

(C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn).

c) Vì đường kính gấp 2 lần bán kính, từ đó:

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = r × 2 × 3,14

(C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình tròn đó là:

8 × 3,14 = 25,12 (cm)

Đáp số: 25,12 cm

b) Chu vi hình tròn đó là:

1,2 × 3,14 = 3,768 (dm)

Đáp số: 3,768 dm

c) Chu vi hình tròn đó là:

0,75 × 2 × 3,14 = 4,71 (m)

Đáp số: 4,71 m

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 101 SGK Toán 5 Bình Minh

Một bánh xe lăn một vòng được quãng đường dài 3,14 m. Hỏi bán kính của bánh xe đó bằng bao nhiêu đề-xi-mét?

Phương pháp giải:

- Chu vi bánh xe = chu vi hình tròn.

- Quãng đường bánh xe lăn một vòng chính là chu vi của bánh xe.

- Từ công thức tính chu vi : C = d × 3,14 = r × 2 × 3,14

Ta có: r = C : 2 : 3,14 hoặc r = C : (2 × 3,14).

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Đổi 3,14 m = 31,4 dm

Bán kính của bánh xe đó bằng số đề-xi-mét là:

31,4 : (2 × 3,14) = 5 (dm)

Đáp số: 5 dm.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 101 SGK Toán 5 Bình Minh

Một bánh xe đạp có đường kính 60 cm. Tính quãng đường xe đi được khi bánh xe đó lăn được 1 000 vòng.

Phương pháp giải:

- Chu vi bánh xe = chu vi hình tròn.

- Quãng đường bánh xe lăn một vòng chính là chu vi của bánh xe.

- Quãng đường  xe đạp đi được nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 1 000 vòng bằng chu vi bánh xe × 1 000.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đường kính bánh xe: 60 cm

Quãng đường nếu bánh xe lăn được 1 000 vòng: ? cm?

Bài giải

Chu vi của bánh xe là:

60 × 3,14 = 188,4 (cm)

Quãng đường đi được khi bánh xe lăn trên mặt đất 1 000 vòng là:

188,4 × 1 000 = 188 400 (cm)

Đáp số: 188 400 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 78. Luyện tập - SGK Bình Minh

  a) Tính chu vi hình tròn có đường kính bằng 12 dm. b) Hình tròn có bán kính bằng 2,5 m. Hỏi chu vi hình tròn bằng bao nhiêu mét? Chọn đáp án đúng: Một vườn hoa có dạng hình bán nguyệt (một nửa hình tròn) như hình dưới đây: Anh Nam đi hai vòng quang hồ sen có dạng hình tròn đường kính 1 km. Hỏi anh Nam đã đi quãng đường dài bao nhiêu mét? Số? Một chiếc xe xích lô có đường kính bánh sau dài gấp đôi đường kính bánh trước. Khi bánh sau lăn được 1000 vòng thì bánh trước lăn được ? vòng.

 • Toán lớp 5 Bài 79. Diện tích hình tròn - SGK Bình Minh

  Tính diện tích hình tròn, biết: a) Bán kính r = 8 cm b) Đường kính d = 40 dm Số? Một hồ nước dạng hình tròn có đường kính bằng 100 m. Số? Một cái giếng làng dạng hình tròn có bán kính trong lòng giếng bằng 1,8 m. Xung quanh giếng người ta xây thành giếng như hình bên.

 • Toán lớp 5 Bài 80. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số? Cho hình tròn tâm O và hình tròn tâm I. Biết rằng AB = 16 cm; AC = 12 cm. Diện tích phần tô màu bằng ? cm2. Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 40 cm. Tính diện tích phần tô màu xanh. Cho đoạn thẳng AB = 12 cm. Trên đoạn thẳng AB, lấy điểm O và điểm C, sao cho AO = 6 cm và AC = 9 cm. Một hồ nước tạo thành từ một hình vuông có cạnh 100 m và hai nửa hình tròn như hình bên. Tính diện tích hồ nước đó.

 • Toán lớp 5 Bài 81. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Một hình tròn có đường kính bằng 20 cm. Tính chu vi và diện tích của hình tròn đó. Số? Tại bốn góc của một cái ao dạng hình vuông có 4 cái cây. Người ta mở rộng ao hình vuông đó để được ao Số? Một vườn hoa được tạo thành từ 6 nửa hình tròn đều có đường kính 10 m và 6 hình tam giác đều có đáy bằng 10 m, chiều cao 8,7 m như hình vẽ. Mỗi buổi sáng, chú Tư chạy 10 vòng quanh một cái hồ dạng hình bán nguyệt có đường kính 100 m. Tính chiều dài quãng đường chú Tư đã chạy.

 • Toán lớp 5 Bài 82. Ôn tập chủ đề 4 - SGK Bình Minh

  Cho hình tam giác ABC có góc A là góc vuông, cạnh AB = 42,5 cm; AC = 8,6 cm. Tìm diện tích tam giác đó. Số? Diện tích hình thang ABCD trong hình bên là ? m2. Vẽ đoạn thẳng AB = 8 cm. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. a) Vẽ đường tròn tâm A, bán kính 2 cm. Số? Xung quanh một hồ thả sen dạng hình tròn, người ta làm một lối đi dạo như hình dưới. Một khu đất dạng hình thang vuông có đáy lớn 65 m, đáy nhỏ 45 m. Nếu mở rộng thành khu đất hình chữ nhật nhưng vẫn giữ nguyên đáy lớn và chiều

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close