Toán lớp 5 Bài 108. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta - SGK Bình Minh

Nêu số hoặc chữ thích hợp thay cho ? Số? 21,5 km2 = [?] ha Một khu vui chơi có dạng hình chữ nhật, chiều dài 4 km và chiều rộng bằng $frac{3}{5}$ chiều dài. Hỏi diện tích của khu vui chơi đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông? Bằng bao nhiêu héc-ta?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 31 SGK Toán 5 Bình Minh

Nêu số hoặc chữ thích hợp thay cho ?

Phương pháp giải:

Nêu số hoặc chữ thích hợp thay cho ?

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 31 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

21,5 km2 = [?] ha

342 ha = [?] km2

 

3,5 ha = [?] m2

25 400 m2 = [?]  ha

 

2,2 km2 = [?]  m2

125 000 m2 = [?]  km2

Phương pháp giải:

Dựa vào mối quan hệ: 1 km2 = 1 000 000 m2; 1 ha = 10 000 m2; 1 km2 = 100 ha; 1 ha = $\frac{1}{{100}}$km2.

Lời giải chi tiết:

21,5 km2 = 215 ha

342 ha = 3,42 km2

 

3,5 ha = 35 000 m2

25 400 m2 = 2,54 ha

 

2,2 km2 = 2 200 000 m2

125 000 m2 = 0,125 km2

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 31 SGK Toán 5 Bình Minh

Một khu vui chơi có dạng hình chữ nhật, chiều dài 4 km và chiều rộng bằng $\frac{3}{5}$ chiều dài. Hỏi diện tích của khu vui chơi đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông? Bằng bao nhiêu héc-ta?

Phương pháp giải:

- Tìm chiều rộng = chiều dài × $\frac{3}{5}$

- Tính diện tích khu vui chơi = chiều dài × chiều rộng

Lời giải chi tiết:

Chiều rộng khu vui chơi dài là:

$4 \times \frac{3}{5} = 2,4$(km)

Diện tích của khu vui chơi đó là:

$4 \times 2,4 = 9,6$(km2)

9,6 km2 = 960 ha.

Đáp số: 9,6 km2; 960 ha.

 • Toán lớp 5 Bài 109. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số? Dựa vào bảng số liệu trên: a) Hồ nào có diện tích lớn nhất? Hồ nào có diện tích bé nhất? b) Viết tên các hồ theo thứ tự diện tích từ bé đến lớn. Đ – S? Sơ đồ một khu công nghiệp như hình bên. Hỏi diện tích của khu công nghiệp đó là bao nhiêu héc-ta?

 • Toán lớp 5 Bài 110. Ôn tập về các đơn vị đo diện tích - SGK Bình Minh

  Số? Số? >, <, =? Chọn đáp án phù hợp: a) Diện tích của bức tường khoảng: Một khu đất hình thang có kích thước như hình dưới.

 • Toán lớp 5 Bài 111. Thể tích - SGK Bình Minh

  So sánh thể tích của: a) Hình lập phương A với hình cầu B. b) Hình trụ C với hình hộp chữ nhật D. Quan sát hình dưới đây rồi chọn từ lớn hơn, bé hơn hoặc bằng thích hợp thay cho ? Các hình dưới đây được tạo ra bởi các hình lập phương như nhau. Hỏi hình nào có thể tích lớn nhất? Hình nào có thể tích bé nhất?

 • Toán lớp 5 Bài 112. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng sau (theo mẫu): Số? a) 12 dm3 = [?] cm3 Các hình lập phương nhỏ cạnh dài 1 cm được xếp thành hai hình A và B như hình bên, hãy cho biết thể tích của mỗi hình.

 • Toán lớp 5 Bài 113. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số? 3,4 dm3 = [?] cm3 Tính: a) 334 cm3 + 120 cm3 >, <, =? a) 2 dm3 5 cm3 [?] 1 800 cm3 + 205 cm3. Chọn tên mỗi đồ vật với số đo thể tích phù hợp: Mỗi hình dưới đây được ghép bởi các hình lập phương nhỏ có cạnh dài 1 dm. Hình nào có thể tích lớn nhất? Hình nào có thể tích bé nhất?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close