Toán lớp 5 Bài 79. Diện tích hình tròn - SGK Bình Minh

Tính diện tích hình tròn, biết: a) Bán kính r = 8 cm b) Đường kính d = 40 dm Số? Một hồ nước dạng hình tròn có đường kính bằng 100 m. Số? Một cái giếng làng dạng hình tròn có bán kính trong lòng giếng bằng 1,8 m. Xung quanh giếng người ta xây thành giếng như hình bên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 104 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính diện tích hình tròn, biết:

a) Bán kính r = 8 cm

b) Đường kính d = 40 dm

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với 3,14.

S = r × r × 3,14

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình tròn đó là:

8 × 8 × 3,14 = 200,96 (cm2)

b) Bán kính hình tròn là:

40 : 2 = 20 (dm)

Diện tích hình tròn đó là:

20 × 20 × 3,14 = 1256 (dm2)

Đáp số: a) 200,96 cm2

b) 1256 dm2

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 104 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Một hồ nước dạng hình tròn có đường kính bằng 100 m.

a) Chu vi của hồ nước đó là ? m.

b) Diện tích của hồ nước đó là ? m2.

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với 3,14.

Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với 3,14.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hồ nước đó là:

100 × 3,14 = 314 (m)

Vậy Chu vi của hồ nước đó là 314 m

b) Bán kính của hồ nước đó là:

100 : 2 = 50 (m)

Diện tích của hồ nước đó là:

50 × 50 × 3,14 = 7 850 (m2)

Vậy Diện tích của hồ nước đó là 7 850 m2

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 104 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Một cái giếng làng dạng hình tròn có bán kính trong lòng giếng bằng 1,8 m. Xung quanh giếng người ta xây thành giếng như hình bên.

Diện tích mặt thành giếng là ? m2.

Phương pháp giải:

- Tìm bán kính cả giếng = bán kính lòng giếng + độ dài thành giếng

- Tìm diện tích cả giếng = bán kính × bán kính × 3,14

- Tìm diện tích lòng giếng = bán kính × bán kính × 3,14

- Tìm diện tích mặt thành giếng = diện tích cả giếng - diện tích lòng giếng

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Đổi 20 cm = 0,2 m

Bán kính cả giếng là:

1,8 + 0,2 = 2 (m)

Diện tích cả giếng là:

2 × 2 × 3,14 = 12,56 (m2)

Diện tích lòng giếng là:

1,8 × 1,8 × 3,14 = 10,1736 (m2)

Diện tích mặt thành giếng là:

12,56 – 10,1736 = 2,3864 (m2)

Vậy diện tích mặt thành giếng là 2,3864 m2.

 • Toán lớp 5 Bài 80. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số? Cho hình tròn tâm O và hình tròn tâm I. Biết rằng AB = 16 cm; AC = 12 cm. Diện tích phần tô màu bằng ? cm2. Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 40 cm. Tính diện tích phần tô màu xanh. Cho đoạn thẳng AB = 12 cm. Trên đoạn thẳng AB, lấy điểm O và điểm C, sao cho AO = 6 cm và AC = 9 cm. Một hồ nước tạo thành từ một hình vuông có cạnh 100 m và hai nửa hình tròn như hình bên. Tính diện tích hồ nước đó.

 • Toán lớp 5 Bài 81. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Một hình tròn có đường kính bằng 20 cm. Tính chu vi và diện tích của hình tròn đó. Số? Tại bốn góc của một cái ao dạng hình vuông có 4 cái cây. Người ta mở rộng ao hình vuông đó để được ao Số? Một vườn hoa được tạo thành từ 6 nửa hình tròn đều có đường kính 10 m và 6 hình tam giác đều có đáy bằng 10 m, chiều cao 8,7 m như hình vẽ. Mỗi buổi sáng, chú Tư chạy 10 vòng quanh một cái hồ dạng hình bán nguyệt có đường kính 100 m. Tính chiều dài quãng đường chú Tư đã chạy.

 • Toán lớp 5 Bài 82. Ôn tập chủ đề 4 - SGK Bình Minh

  Cho hình tam giác ABC có góc A là góc vuông, cạnh AB = 42,5 cm; AC = 8,6 cm. Tìm diện tích tam giác đó. Số? Diện tích hình thang ABCD trong hình bên là ? m2. Vẽ đoạn thẳng AB = 8 cm. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. a) Vẽ đường tròn tâm A, bán kính 2 cm. Số? Xung quanh một hồ thả sen dạng hình tròn, người ta làm một lối đi dạo như hình dưới. Một khu đất dạng hình thang vuông có đáy lớn 65 m, đáy nhỏ 45 m. Nếu mở rộng thành khu đất hình chữ nhật nhưng vẫn giữ nguyên đáy lớn và chiều

 • Toán lớp 5 Bài 83. Ôn tập về phân số - SGK Bình Minh

  <, >, =? Chọn giá trị đúng cho mỗi biểu thức a) Viết các phân số thập phân sau thành hỗn số: Trong kho của nhà máy sản xuất hàng điện tử có 1/3 số sản phẩm là rô-bốt lau nhà, 2/5 số sản phẩm là rô-bốt bán hàng. Số sản phẩm còn lại là rô-bốt chuyển hàng. a) Số sản phẩm rô-bốt chuyển hàng bằng bao nhiêu phần số sản phẩm trong kho hàng? b) Số sản phẩm rô-bốt loại nào nhiều nhất?

 • Toán lớp 5 Bài 84. Ôn tập về số thập phân - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng (theo mẫu): Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân a) Mỗi chữ số trong số thập phân 41,908 thuộc hàng nào? b) - Viết số gồm: tám đơn vị, năm phần mười, ba phần trăm. Tìm số thập phân thích hợp thay cho ? a) 3 km 250 m = ? km Vườn thú nuôi 4 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con sư tử ăn hết 9 kg thịt. Hỏi 4 con sư tử đó ăn trong 30 ngày thì hết bao nhiêu tấn thịt?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close