Toán lớp 5 Bài 131. Nhân số đo thời gian với một số - SGK Bình Minh

Tính: a) 13 ngày 7 giờ × 3 <, >, = ? a) 3 giờ 21 phút × 4 (?) 13 giờ. Một người thợ lắp ráp một chiếc xe đạp trung bình hết 1 giờ 8 phút.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 61 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính:

a) 13 ngày 7 giờ × 3

b) 12 phút 15 giây × 4

c) 21 giờ 16 phút × 5

d) 10 năm 3 tháng × 6

Phương pháp giải:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 61 SGK Toán 5 Bình Minh

<, >, = ?

a) 3 giờ 21 phút × 4 (?) 13 giờ.

b) 5 phút 12 giây × 5 (?) 26 phút

c) 7 giờ 2 phút (?) 2,4 giờ × 3

Phương pháp giải:

Đổi sang cùng một đơn vị rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

a) 3 giờ 21 phút × 4 = 12 giờ 84 phút

12 giờ 84 phút = 13 giờ 24 phút > 13 giờ

Vậy 3 giờ 21 phút × 4 > 13 giờ.

b) 5 phút 12 giây × 5 = 25 phút 60 giây = 26 phút

Vậy 5 phút 12 giây × 5 = 26 phút

c) 7 giờ 2 phút = 422 phút

2,4 giờ × 3 = 7,2 giờ = 432 phút

Mà 422 < 432 nên 7 giờ 2 phút < 2,4 giờ × 3.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 61 SGK Toán 5 Bình Minh

Một người thợ lắp ráp một chiếc xe đạp trung bình hết 1 giờ 8 phút. Hỏi người đó lắp ráp 8 chiếc xe đạp như thế hết bao nhiêu thời gian?

Phương pháp giải:

- Thời gian lắp ráp 8 chiếc xe đạp = Thời gian lắp ráp một chiếc xe đạp × 8

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lắp một chiếc xe đạp: 1 giờ 8 phút

Lắp 8 chiếc xe đạp: ? giờ ? phút

Bài giải

Người đó lắp ráp 8 chiếc xe đạp như thế hết số thời gian là:

1 giờ 8 phút × 8 = 8 giờ 64 phút

8 giờ 64 phút = 9 giờ 4 phút (64 phút = 1 giờ 4 phút)

Đáp số: 9 giờ 4 phút

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close