Toán lớp 5 Bài 82. Ôn tập chủ đề 4 - SGK Bình Minh

Cho hình tam giác ABC có góc A là góc vuông, cạnh AB = 42,5 cm; AC = 8,6 cm. Tìm diện tích tam giác đó. Số? Diện tích hình thang ABCD trong hình bên là ? m2. Vẽ đoạn thẳng AB = 8 cm. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. a) Vẽ đường tròn tâm A, bán kính 2 cm. Số? Xung quanh một hồ thả sen dạng hình tròn, người ta làm một lối đi dạo như hình dưới. Một khu đất dạng hình thang vuông có đáy lớn 65 m, đáy nhỏ 45 m. Nếu mở rộng thành khu đất hình chữ nhật nhưng vẫn giữ nguyên đáy lớn và chiều

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 107 SGK Toán 5 Bình Minh

Cho hình tam giác ABC có góc A là góc vuông, cạnh AB = 42,5 cm; AC = 8,6 cm. Tìm diện tích tam giác đó.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Diện tích tam giác ABC là:

$\frac{{42,5 \times 8,6}}{2} = 182,75$(cm2)

Đáp số: 182,75 cm2.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 107 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Diện tích hình thang ABCD trong hình bên là ? m2.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài đáy lớn và đáy bé nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Diện tích hình thang ABCD đó là:

$\frac{{\left( {28 + 36} \right) \times 32}}{2} = 1024$ (dm2)

Vậy diện tích hình thang ABCD trong hình bên là 1024 m2.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 107 SGK Toán 5 Bình Minh

Vẽ đoạn thẳng AB = 8 cm. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

a) Vẽ đường tròn tâm A, bán kính 2 cm.

b) Vẽ đường tròn tâm O, bán kính 4 cm.

c) Tô màu trang trí hình vừa vẽ.

Phương pháp giải:

a)

- Mở com-pa để đầu com-pa trùng với vạch 0 cm và đầu bút chì trùng với vạch 2 cm trên thước.

- Đặt đầu com-pa trùng với điểm A, cho đầu bút chì sát vào mặt giấy rồi quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm A có bán kính 2 cm.

b)

- Mở com-pa để đầu com-pa trùng với vạch 0 cm và đầu bút chì trùng với vạch 4 cm trên thước.

- Đặt đầu com-pa trùng với điểm O, cho đầu bút chì sát vào mặt giấy rồi quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm O có bán kính 4 cm.

Lời giải chi tiết:

Dùng compa vẽ hình vào vở theo hướng dẫn ở trên ta có hình vẽ như sau:

Tô màu theo ý thích.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 107 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Xung quanh một hồ thả sen dạng hình tròn, người ta làm một lối đi dạo như hình dưới.

Phương pháp giải:

- Tìm bán kính OD = OC + CD

- Diện tích hình tròn bán kính OD = bán kính × bán kính × 3,14

- Tìm diện tích hồ sen bán kính OC = bán kính × bán kính × 3,14

- Tìm diện tích lối đi dạo = Diện tích hình tròn bán kính OD – diện tích hồ sen bán kính OC

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết

Bài giải

Độ dài bán kính OD là:

97 + 3 = 100 (m)

Diện tích hình tròn bán kính OD là:

100 × 100 × 3,14 = 31 400 (m2)

Diện tích hồ sen bán kính OC là:

97 × 97 × 3,14 = 29 544,26 (m2)

Diện tích lối đi dạo là:

31 400 – 29 544,26 = 1855,74 (m2)

Vậy diện tích lối đi dạo là 1855,74 m2.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 107 SGK Toán 5 Bình Minh

Một khu đất dạng hình thang vuông có đáy lớn 65 m, đáy nhỏ 45 m. Nếu mở rộng thành khu đất hình chữ nhật nhưng vẫn giữ nguyên đáy lớn và chiều cao thì diện tích khu đất sẽ tăng thêm 1 000 m2. Tính diện tích khu đất khi chưa mở rộng.

Phương pháp giải:

- Phần diện tích tăng thêm là diện tích hình tam giác.

- Chiều cao hình thang = chiều cao hình tam giác

- Cạnh đáy hình tam giác = đáy lớn – đáy bé

- Chiều cao hình thang = chiều cao hình tam giác = diện tích tam giác × 2 : cạnh đáy

- Diện tích khu đất khi chưa mở rộng = (đáy lớn + đáy bé) × chiều cao : 2

Lời giải chi tiết:

Cạnh đáy hình tam giác mở rộng là:

65 – 45 = 20 (m)

Chiều cao hình thang là:

1 000 × 2 : 20 = 100 (m)

Diện tích khu đất khi chưa mở rộng là:

$\frac{{\left( {45 + 65} \right) \times 100}}{2} = 5{\rm{ }}500$(m2)

Đáp số: 5 500 m2.

 • Toán lớp 5 Bài 83. Ôn tập về phân số - SGK Bình Minh

  <, >, =? Chọn giá trị đúng cho mỗi biểu thức a) Viết các phân số thập phân sau thành hỗn số: Trong kho của nhà máy sản xuất hàng điện tử có 1/3 số sản phẩm là rô-bốt lau nhà, 2/5 số sản phẩm là rô-bốt bán hàng. Số sản phẩm còn lại là rô-bốt chuyển hàng. a) Số sản phẩm rô-bốt chuyển hàng bằng bao nhiêu phần số sản phẩm trong kho hàng? b) Số sản phẩm rô-bốt loại nào nhiều nhất?

 • Toán lớp 5 Bài 84. Ôn tập về số thập phân - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng (theo mẫu): Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân a) Mỗi chữ số trong số thập phân 41,908 thuộc hàng nào? b) - Viết số gồm: tám đơn vị, năm phần mười, ba phần trăm. Tìm số thập phân thích hợp thay cho ? a) 3 km 250 m = ? km Vườn thú nuôi 4 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con sư tử ăn hết 9 kg thịt. Hỏi 4 con sư tử đó ăn trong 30 ngày thì hết bao nhiêu tấn thịt?

 • Toán lớp 5 Bài 85. Ôn tập về so sánh số thập phân - SGK Bình Minh

  <, >, =? a) 78,29 .?. 78,3 b) 6,94 tấn .?. 6,938 tấn a) Tìm số bé nhất trong các số sau: 27,95; 28,3; 27,8; 28,024 Số ? a) Làm tròn số 301,28: Tìm chữ số thích hợp thay cho ? Dựa vào bảng số liệu dưới đây, trả lời các câu hỏi sau:

 • Toán lớp 5 Bài 86. Ôn tập về các phép tính với số thập phân - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 247,19 + 403,6 Tìm số thập phân thích hợp thay cho ? a) ? + 8,34 = 16,07 Đ – S ? a) Giá trị của biểu thức 28,74 + 4,89 + 7,26 là: b) Giá trị của biểu thức 65,58 – 32,54 – 17,46 là: <, >, = ? Đội công nhân làm đoạn đường dài 12 km. Ngày thứ nhất làm được 4,25 km, ngày thứ hai làm được ít hơn ngày thứ nhất 0,5 km. Hỏi đội công nhân còn phải làm bao nhiêu ki-lô-mét đường để hoàn thành công việc?

 • Toán lớp 5 Bài 87. Ôn tập về các phép tính với số thập phân (tiếp theo) - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 2,48 × 0,35 Chọn giá trị đúng cho mỗi biểu thức: Tính bằng cách thuận tiện: <, >, = ? Biết rằng 5,5 l dầu hỏa cân nặng 4,18 kg. Hỏi 100 l dầu hỏa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close