Toán lớp 5 Bài 122. Thể tích hình hộp chữ nhật - SGK Bình Minh

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng a, chiều rộng bằng b và chiều cao bằng c. Biết: Một bể bơi sâu 1,4 m như hình dưới đây. Hỏi cần bao nhiêu mét khối nước để bơm vào bể bơi đó? Biết rằng mặt nước trong bể cách miệng bể 20 cm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 50 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng a, chiều rộng bằng b và chiều cao bằng c. Biết:

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). $V = a \times b \times c$

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

\(130 \times 95 \times 14 = 172{\rm{ }}900\)(cm3)

b) Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

$12 \times 8,5 \times 6,2 = 632,4$(dm3)

c) Đổi: 8dm = 0,8 m

Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

$2,6 \times 1,5 \times 0,8 = 3,12$(m3)

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 50 SGK Toán 5 Bình Minh

Một bể bơi sâu 1,4 m như hình dưới đây. Hỏi cần bao nhiêu mét khối nước để bơm vào bể bơi đó? Biết rằng mặt nước trong bể cách miệng bể 20 cm.

Phương pháp giải:

- Chiều cao khối nước bơm vào bể = chiều sâu của bể - khoảng cách mặt nước với miệng bể

- Số mét khối nước để bơm vào bể bơi = chiều dài × chiều rộng × chiều cao khối nước bơm vào bể

Lời giải chi tiết:

Đổi 20 cm = 0,2 m

Chiều cao khối nước bơm vào bể là:

1,4 – 0,2 = 1,2 (m)

Số mét khối nước để bơm vào bể bơi là:

$50 \times 25 \times 1,2 = 1500$(m3)

Đáp số: 1 500 m3 nước.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 50 SGK Toán 5 Bình Minh

Chọn đáp án đúng:

Một thùng đựng hàng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 m, rộng 1,2 m và cao 80 cm. Thể tích của thùng đựng hàng là:

A. 192 m3

B. 256 m3

C. 1,92 m3

D. 19,2 m3

Phương pháp giải:

- Thể tích của thùng đựng hàng = chiều dài × chiều rộng × Chiều cao

Lời giải chi tiết:

Đổi 80 cm = 0,8 m

Thể tích của thùng đựng hàng là:

$2 \times 1,2 \times 0,8 = 1,92$(m3)

Đáp số: 1,92 m3.

Chọn C.

 • Toán lớp 5 Bài 123. Thể tích hình lập phương - SGK Bình Minh

  Tính thể tích của hình lập phương có cạnh là: Một bể cá hình lập phương cạnh 1,2 m. Hỏi cần đổ bao nhiêu lít nước vào bể cá đó để mực nước cao 0,9 m. Biết rằng 1 dm3 = 1 l. Số? a) Cần (?) khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình lập phương cạnh 2 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 124. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính thể tích của hình hộp chữ nhật (theo mẫu): a) Tính thể tích của hình lập phương (theo mẫu): Số? a) Cần (?) khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình hộp chữ nhât có chiều dài 8 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm. Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật. Biết kích thước trong lòng bể là: chiều dài 1,8 m, chiều rộng 0,65 m, chiều cao 0,8 m.

 • Toán lớp 5 Bài 125. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Tính theo mẫu: Các chú thợ quét sơn trần nhà và các tường bên trong một hội trường có chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m và cao 4 m. Chú thợ được giao làm 100 cái hộp đựng hàng bằng tôn hình lập phương không nắp, có cạnh bằng 2 dm. Hỏi chú cần bao nhiêu mét vuông tôn để làm số hộp đó, biết rằng diện tích các mép hàn không đáng kể. Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, rộng 0,6 m và cao 0,8 m. Sau khi thả hòn non bộ vào thì mực nước dâng cao thêm 25 cm. Tính thể tích hòn non bộ.

 • Toán lớp 5 Bài 127. Ôn tập các đơn vị đo thời gian - SGK Bình Minh

  Số? Số? Số? a) 192 phút = (?) giờ (?) phút = (?) giờ. b) 65 tháng = (?) năm (?) tháng. >, <, = ? Hãy cho biết mỗi sự kiện dưới đây xảy ra vào thế kỉ nào ?

 • Toán lớp 5 Bài 128. Phép cộng số đo thời gian - SGK Bình Minh

  Tính: a) 17 giờ 32 phút + 20 giờ 19 phút Bác Nam đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng máy bay hết 2 giờ 15 phút, sau đó đi ô tô về đến nhà mình hết 1 giờ 6 phút. Cường đi từ trường học đến khu chung cư hết 2 phút 35 giây và đi từ khu chung cư đến sân vận động hết 3 phút 40 giây.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close