Toán lớp 5 Bài 74. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

a) Tính diện tích hình tam giác, biết độ dài cạnh đáy a = 1,2 m và chiều cao h = 8 dm. b) Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông và AB = 18 cm, AC = 15 cm. Tính diện tích tam giác ABC. Một mảnh bìa hình thang được ghép bởi 3 mảnh bìa hình tam giác đều bằng nhau, có độ dài cạnh đáy bằng 10 cm, chiều cao bằng 8,7 cm. Tính diện tích mảnh bìa hình thang đó. Một tấm nhựa hình thang có chiều cao bằng 20 dm. Biết chiều cao bằng trung bình cộng của độ dài hai đáy. Hỏi diện tích tấm nhựa đó

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 95 SGK Toán 5 Bình Minh

a) Tính diện tích hình tam giác, biết độ dài cạnh đáy a = 1,2 m và chiều cao h = 8 dm.

b) Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông và AB = 18 cm, AC = 15 cm. Tính diện tích tam giác ABC.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi 1,2 m = 12 dm

Diện tích hình tam giác đó là:

$\frac{{12 \times 8}}{2} = 48$(dm2)

b)

Diện tích tam giác ABC là:

$\frac{{15 \times 18}}{2} = 135$(cm2)

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 95 SGK Toán 5 Bình Minh

Một mảnh bìa hình thang được ghép bởi 3 mảnh bìa hình tam giác đều bằng nhau, có độ dài cạnh đáy bằng 10 cm, chiều cao bằng 8,7 cm. Tính diện tích mảnh bìa hình thang đó.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích 1 hình tam giác đều = đáy × chiều cao : 2

- Tính diện tích mảnh bìa hình thang = diện tích 1 hình tam giác đều × 3

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Diện tích 1 hình tam giác đều là:

$\frac{{10 \times 8,7}}{2} = 43,5$(cm2)

Diện tích mảnh bìa hình thang đó là:

43,5 × 3 = 130,5 (cm2)

Đáp số: 130,5 cm2.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 95 SGK Toán 5 Bình Minh

Một tấm nhựa hình thang có chiều cao bằng 20 dm. Biết chiều cao bằng trung bình cộng của độ dài hai đáy. Hỏi diện tích tấm nhựa đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

- Tìm chiều cao = (đáy lớn + đáy bé) : 2. Nên tổng độ dài hai đáy = chiều cao × 2

- Tìm diện tích tấm nhựa đó = (đáy lớn + đáy bé) × chiều cao : 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Chiều cao: 20 dm

Chiều cao bằng trung bình cộng của độ dài hai đáy

Diện tích: ? m2.

Bài giải

Đổi 20 dm = 2 m

Vì chiều cao bằng trung bình cộng của độ dài hai đáy nên tổng độ dài hai đáy là:

2 × 2 = 4 (m)

Diện tích tấm nhựa đó là:

$\frac{{4 \times 2}}{2} = 4$(m2)

Đáp số: 4 m2.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 95 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Một khu đất dạng hình thang vuông có đáy lớn gấp đôi đáy bé. Nếu rút ngắn đáy lớn để được một khu đất hình vuông thì diện tích khu đất ban đầu sẽ giảm đi 150 m2. Diện tích khu đất hình thang vuông đó là ? m2.

Phương pháp giải:

- Phần diện tích giảm đi chính là diện tích hình tam giác vuông.

- Cạnh hình vuông bằng đáy bé hình thang

- Tính diện tích hình tam giác = đáy × chiều cao : 2

- Tính diện tích hình vuông = cạnh × cạnh

- Tính diện tích hình thang = diện tích hình vuông + diện tích hình tam giác

Lời giải chi tiết:

Gọi đáy bé của khu đất hình thang là a

Nếu rút ngắn đáy lớn để được một khu đất hình vuông thì cạnh hình vuông = đáy bé = a

Ta có: phần diện tích giảm đi chính là diện tích hình tam giác vuông.

Vì đáy lớn gấp đôi đáy bé nên cạnh đáy của tam giác vuông = đáy bé của hình thang = a và chiều cao = cạnh hình vuông = a

Nên diện tích hình tam giác = $\frac{{a \times a}}{2} = 150$ (m2)

Vậy $a \times a = 300$

Mà Diện tích hình vuông = $a \times a$

Do đó diện tích hình vuông bằng 300 m2

Vậy diện tích hình thang = diện tích hình vuông + diện tích hình tam giác = 300 + 150 = 450 m2.

 • Toán lớp 5 Bài 75. Đường tròn. Thực hành vẽ đường tròn - SGK Bình Minh

  Đ – S? Cho các đường tròn tâm O, tâm I và tâm T như hình dưới. Biết bán kính của đường tròn tâm T có độ dài bằng 2 cm. Tính: Vẽ vào vở đoạn thẳng AB = 6 cm. Dùng com-pa hãy vẽ: a) Một đường tròn tâm A, bán kính 4 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 77. Chu vi hình tròn - SGK Bình Minh

  Tính chu vi hình tròn, biết: a) Độ dài đường kính bằng 8 cm. Một bánh xe lăn một vòng được quãng đường dài 3,14 m. Hỏi bán kính của bánh xe đó bằng bao nhiêu đề-xi-mét? Một bánh xe đạp có đường kính 60 cm. Tính quãng đường xe đi được khi bánh xe đó lăn được 1 000 vòng.

 • Toán lớp 5 Bài 78. Luyện tập - SGK Bình Minh

  a) Tính chu vi hình tròn có đường kính bằng 12 dm. b) Hình tròn có bán kính bằng 2,5 m. Hỏi chu vi hình tròn bằng bao nhiêu mét? Chọn đáp án đúng: Một vườn hoa có dạng hình bán nguyệt (một nửa hình tròn) như hình dưới đây: Anh Nam đi hai vòng quang hồ sen có dạng hình tròn đường kính 1 km. Hỏi anh Nam đã đi quãng đường dài bao nhiêu mét? Số? Một chiếc xe xích lô có đường kính bánh sau dài gấp đôi đường kính bánh trước. Khi bánh sau lăn được 1000 vòng thì bánh trước lăn được ? vòng.

 • Toán lớp 5 Bài 79. Diện tích hình tròn - SGK Bình Minh

  Tính diện tích hình tròn, biết: a) Bán kính r = 8 cm b) Đường kính d = 40 dm Số? Một hồ nước dạng hình tròn có đường kính bằng 100 m. Số? Một cái giếng làng dạng hình tròn có bán kính trong lòng giếng bằng 1,8 m. Xung quanh giếng người ta xây thành giếng như hình bên.

 • Toán lớp 5 Bài 80. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số? Cho hình tròn tâm O và hình tròn tâm I. Biết rằng AB = 16 cm; AC = 12 cm. Diện tích phần tô màu bằng ? cm2. Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 40 cm. Tính diện tích phần tô màu xanh. Cho đoạn thẳng AB = 12 cm. Trên đoạn thẳng AB, lấy điểm O và điểm C, sao cho AO = 6 cm và AC = 9 cm. Một hồ nước tạo thành từ một hình vuông có cạnh 100 m và hai nửa hình tròn như hình bên. Tính diện tích hồ nước đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close